Zaznacz stronę

Archiwum K&P - 2023

Zrównoważona transformacja napędzana Dyrektywą CSRD

Esg Pol

Do 2025 roku Europa ma się stać neutralna klimatycznie. Transformacja, którą przejdzie Unia Europejska, jej państwa członkowskie, a co za tym idzie przedsiębiorstwa będzie bezprecedensowa.

Energetyczne podsumowanie 2023 roku

Energy Pol

U progu nowego roku, skłaniamy się ku podsumowaniu ostatnich dwunastu miesięcy, prowadząc bilans sukcesów i wyzwań.

Porozmawiajmy o prawach człowieka | Wolność słowa

Eventy Banery

Wolność słowa to jedno z podstawowych praw człowieka, stanowiące fundament demokratycznych społeczeństw na całym świecie. Obejmuje swobodę wyrażania swoich myśli, opinii, poglądów i przekonań bez narażania się na cenzurę lub represje.

Porozmawiajmy o prawach człowieka | Równouprawnienie płci

52

Nierówność płci wciąż stanowi globalne wyzwanie, a dyskryminacja kobiet wpływa nie tylko na życie konkretnych jednostek, ale też spowalnia wzrost gospodarczy, podnosi poziom ubóstwa, zwiększa przemoc i utrudnia rozwój.

Komitet ESG w Kochański & Partners

2

Prowadzenie biznesu w sposób, który uwzględnia potrzeby środowiska i reaguje na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, opiera się na poszanowaniu różnorodności oraz stosowaniu najwyższych standardów zarządzania to nieustający proces i zobowiązanie do stałego podnoszenia poprzeczki.

Rewolucja w zakresie dotychczasowych zasad funkcjonowania alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI)

2

Podczas uchwalania „warzywniaka” ustawodawca wprowadził z jednej strony drobne, zaś z drugiej dość istotne zmiany w przepisach dotyczących funduszy inwestycyjnych i zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, które okazały się mieć opłakane skutki zarówno dla funkcjonowania ASI, polskiego rynku kapitałowego, jak i samych instytucji, które go tworzą.

Błąd, jako wada oświadczenia woli

Korpo Pl

Kodeks cywilny przewiduje szereg sytuacji, w których wadliwe oświadczenie woli jest nieważne lub można uchylić się od jego skutków.

Finansowanie sporów po stronie pozwanej

Liti Pl

Finansowanie sporów przez podmioty trzecie (tzw. third party funding; TPF) od lat z powodzeniem funkcjonuje w postępowaniach arbitrażowych i sądowych. Jak pokazuje nasze doświadczenie w ostatnim czasie coraz częściej sięgają po nie także polscy przedsiębiorcy.

Stany Zjednoczone z pierwszą regulacją dotyczącą AI

2

Prezydent Joe Biden podpisał bowiem rozporządzenie wykonawcze w sprawie bezpiecznej i godnej zaufania sztucznej inteligencji, tym samym nakładając na sektor technologiczny z obszaru AI szereg obowiązków opartych na fundamencie przejrzystego i odpowiedzialnego rozwoju maszyn.

Marek Jeżewski o współczesnym polskim i europejskim arbitrażu

Marek Jezewski Arbitraz

Arbitraż wymaga specjalizacji, wgłębienia się w przedmiot sporu, dlatego podstawową cechą relacji między arbitrem a stronami jest zaufanie – podkreśla Marek Jeżewski, który był gościem Konrada Czecha i podcastu Bulletin Vlog Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Powrót obowiązku do raportowania schematów podatkowych MDR

45

Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego szczegółowo omówimy zasady, terminy oraz sposób raportowania schematów podatkowych przez poszczególne, zobowiązane podmioty, tj. korzystającego, promotora i wspomagającego.

Nieważność czynności a odliczenie podatku VAT

2

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego podatnik nie może zostać pozbawiony prawa do odliczenia VAT tylko dlatego, że czynność prawna jest nieważna z perspektywy prawa cywilnego.

Bardziej zielone lotniska dzięki nowym paliwom

Paliwa Lotnicze Pl

ReFuelEU Aviation to ambitny krok w kierunku dekarbonizacji sektora lotniczego, poprzez promowanie wykorzystania ekologicznych paliw lotniczych. Nadchodząca „lotnicza rewolucja paliwowa” może wymagać jednak dodatkowych inwestycji.

DORA – jak szybko tyka zegar

Jan Ziomek Dora Pol

DORA ma na celu stworzenie w całej UE solidnej, jednorodnej sieci poprzez wprowadzenie nowych przepisów wymagających od dostawców usług ICT zapewnienia bezpieczeństwa przed ryzykiem w cyberprzestrzeni, przy jednoczesnym spójnym zarządzaniu cyberincydentami.

Legal Project Management, czyli dlaczego Twój spór potrzebuje managera

Legal Project Management Pol

Globalizacja usług prawnych, zmieniające się z dnia na dzień realia rynkowe i rosnąca konkurencja sprawiły, że projektowe podejście do świadczonych usług prawnych, czyli Legal Project Management staje się standardem w kancelariach na całym świecie.

Co nowego w SLAPPie

Spory Pol

Polacy, a w szczególności Ci, którzy działają na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, jak żadni inni obywatele państw członkowskich UE potrzebują przepisów chroniących ich partycypację w życiu publicznym.

Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych

Przetargi Pol

Polski ustawodawca, m. in. w celu ułatwienia i przyspieszenia postępowań oraz zwiększenia zaangażowania udziału wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, postanowił rozpocząć prace nad certyfikacją zamówień publicznych.

„Warzywniak” dla przedsiębiorców

Warzywniak Pol

29 września 2023 roku weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów (tzw. warzywniak).

Nowe prawo dla biometanu

Biometan Pol

W zakresie produkcji biometanu Unia Europejska wyznaczyła ambitne cele. Do 2030 r. produkcja biometanu w UE ma osiągnąć 35 mld m3, co będzie stanowić ok. 15 proc. unijnego zapotrzebowania na gaz.

Usługi świadczone przez członków zarządu pod lupą fiskusa

Tax Focus Opodatkowanie Menadzerow Pl

Członkowie zarządu, którzy jednocześnie świadczą usługi na rzecz spółek, muszą uważać, fiskus zmienił bowiem swoje dotychczasowe pozytywne podejście i coraz częściej odmawia wydawania interpretacji dla tego rodzaju rozliczeń.

Ceny transferowe – last call

Tax Focus Ceny Pol

W tym roku Ministerstwo Finansów nie zdecydowało się przedłużyć terminów na dopełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych. Oznacza to, że obowiązują terminy wprost wynikające z ustaw o podatku dochodowym.

Skutecznie działamy w ważnych misjach humanitarnych na Ukrainie

Pomagamy Ukranie Pol

W wojnie z agresorem Ukrainę nieustannie wspiera cały cywilizowany świat. Bo to nasze wspólne wyzwanie – wytrzymać i odeprzeć kolejne ataki, a jednocześnie systematycznie wzmacniać i budować nowy, stabilny i silny system bezpieczeństwa obejmujący całą Europę.

Jak dokapitalizować spółkę z o.o.

Kapitalizacja

Podejmując decyzję o dokapitalizowaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, koniecznie należy zapoznać się z potencjalnymi skutkami, jakie kryje dana forma dofinansowania.

Zasada zakazu dokonywania czynności prawnej z „samym sobą”

Prawo Korporacyjne Sam Ze Sobą Pol

Zdaniem ustawodawcy wprowadzenie tej zasady do Kodeksu cywilnego uzasadnione było m.in. koniecznością zapewnienia ochrony interesów mocodawcy tj. osoby upoważniającej inny podmiot do jej zastępowania przy czynności mającej dla niej bezpośredni skutek.

Chmura dla funduszy tylko z Kochański & Partners

IZFIA Pol

Model chmury dla funduszy inwestycyjnych jest zbiorem zasad i wskazówek, które tworzą praktyczny przewodnik dla projektów i polityk związanych z chmurą obliczeniową w sektorze funduszy inwestycyjnych.

Definicja budowli niezgodna z konstytucją

TK Niezgodnosc Z Konstytucja Nowa Definicja Budowli

4 lipca Trybunał Konstytucyjny wydał przełomowy wyrok (sygn. akt SK 14/21), w którym stwierdził, że definicja „budowli” zawarta w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych jest niezgodna z Konstytucją.

Wsparliśmy ERGO Hestię w procesie certyfikacji

ERGO Pol

W ostatnim czasie wspieraliśmy naszego klienta w zdobyciu certyfikatów bezpieczeństwa informacji ISO 27001 i ISO 27017. Było to nie tylko ambitne wyzwanie prawnicze, ile przede wszystkim ciekawy i inspirujący wspólny projekt.

Świętujemy Miesiąc Dumy

Pride Month Pol

W naszej pracy i biznesowej codzienności chcemy tworzyć przestrzeń, w której każda osoba może czuć się jak „u siebie” – pewnie, swobodnie i bezpiecznie.

Pytania i odpowiedzi po wyroku TSUE C-520/21 z 15 czerwca 2023 roku

FAQ

Rola pouczenia przez Sąd Pouczenie konsumenta o ew. skutkach uwzględnienia przez Sąd roszczeń zgłaszanych przez konsumenta pod adresem banku zostało wprowadzone w sprawach tzw. „frankowych” po wyroku  TSUE z 29 kwietnia 2021 r. wydanym w sprawie C-19/20. TSUE wskazał wówczas, że sąd krajowy powinien poinformować konsumenta o wszelkich skutkach wynikających z abuzywności postanowień, w szczególności jeżeli miałyby one prowadzić (co z reguły jest objęte żądaniem pozwów składanych przez kredytobiorców) do nieważności umowy. Chodzi […]

Komentarz do wyroku TSUE C-287/22

Odporny Bank Pol (2)

W wyroku C-287/22 TSUE odpowiedział na pytanie, czy sąd krajowy, rozpoznający sprawę z powództwa konsumenta kwestionującego ważność umowy kredytu, może oddalić wniosek konsumenta o udzielenie zabezpieczenia jego roszczeń, biorąc pod uwagę ochronę konsumenta uregulowaną w art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13. Trybunał wskazał, że w świetle dyrektywy 93/13 sąd krajowy powinien mieć możliwość zastosowania środka tymczasowego w postaci zabezpieczenia roszczeń konsumentów na czas […]

Inwestycje infrastrukturalne a energetyka jądrowa

Biznesalert

Skutkiem tego, że temat budowy elektrowni atomowej w Polsce regularnie wraca jako przedmiot debaty publicznej, jest to, że obecnie funkcjonujące przepisy na ogół kompleksowo odnoszą się do technologii jądrowych.

Inkluzywna organizacja jest dla wszystkich

Prawo Pracy

Inkluzywna organizacja powinna przede wszystkim brać pod uwagę jednostkę i sprawiać, że będzie ona miała poczucie sprawczości i bezpieczeństwa.

Informacja o obniżce ceny – opisy prezentowanych cen

Omnibus

Omawiamy wymogi dotyczące opisu cen, a także różne sposoby prezentowania cen w sklepach internetowych w zależności od tego, czy ceny są widoczne w wyszukiwarce produktów, w karcie produktu lub w aplikacji mobilnej.

Wysokie rekomendacje w rankingu The Legal 500 EMEA 2023

Legal 500 Pol

Rekomendacje w 12 obszarach prawa, 33 indywidualnych wyróżnień, liczne awanse i cała masa życzliwych opinii, pozytywnych rekomendacji i wyrazów uznania. Właśnie ukazały się wyniki tegorocznego rankingu The Legal 500. A tam, same sukcesy.

Krajowy System e-Faktur | Tax Focus

112

15 marca br. Stały Komitet Rady Ministrów pozytywnie zaopiniował projekt ustawy dotyczący zmian ustawy o VAT i niektórych innych ustaw w związku z wprowadzeniem obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

Wyrok Sądu Najwyższego zainteresuje banki i frankowiczów

1

Ważność wyroku Sądu Najwyższego w sprawie o sygnaturze II NSNc 89/23 polega na potwierdzeniu, że obecność klauzul abuzywnych w umowie kredytowej nie prowadzi automatycznie do unieważnienia całości takiej umowy.

Mamy srebrny medal EcoVadis

Esg Pol

ESG to jeden z kluczowych obszarów, wokół których w ciągu najbliższych lat będziemy budować swoją tożsamość biznesową i przewagę konkurencyjną.

Zastaw rejestrowy czyli zabezpieczenie finansowania

Zestaw Rejestrowy

W obecnej sytuacji ekonomicznej i przy nieustannie rosnącej inflacji przedsiębiorcy, by utrzymać działalność na dotychczasowym poziomie lub zapewnić firmie dalszy rozwój, coraz częściej  poszukują zewnętrznego finansowania.

Najnowsze zmiany w Kodeksie pracy

Prawo Pracy

4 kwietnia 2023r. została ogłoszona ustawa 9 marca 2023r. nowelizująca Kodeks pracy. Zmiany wejdą w życie po 21 dniach, czyli 26 kwietnia 2023 r.

(Od)budowa (nowej) Ukrainy

Jakub Krysa Puls Biznesu Ukraina

W dzisiejszym wydaniu Puls Biznesu Jakub Krysa tłumaczy jak przebiega proces odbudowy Ukrainy oraz w jakim stopniu uczestniczą w nim polskie firmy.

Slim VAT 3.0 | Tax Focus

110

8 marca br. odbyło się I czytanie dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3 (druk nr 3025).

Unity4Ukraine

Unity For Ukraine Pol

O konieczności powojennej odbudowy Ukrainy mówimy od samego początku. I zawsze konkretnie.

The Ideas Powered for Business SME FUND

109

SME Fund to projekt wspierany przez Komisję Europejską oraz Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Wnioski można składać nieprzerwanie do 8 grudnia 2023 r.

Jak kupować usługi chmurowe

105

Efektywna, trwała, prowadzona systemowo i optymalna finansowo transformacja cyfrowa to marzenie każdego zarządzającego firmą czy organizacją.

Earn-out, czyli wilk syty i owca cała

Www Pol

Podstawą każdej transakcji M&A jest wycena spółki. Naturalne jest, że sprzedający kieruje się założeniem, by sprzedać ją jak najdrożej, natomiast kupujący nie chce za nią przepłacić.

„Działa-MY” i szukamy ambitnych studentek i studentów prawa

109

„Kochański & Partners Master Academy” to kompleksowy projekt  wspierający młode adeptki i adeptów prawa w dojrzałym kształtowaniu ścieżki zawodowej, rozwijaniu samoświadomości, doskonaleniu kompetencji przywódczych oraz umiejętności pracy zespołowej.

Banking dziś i jutro | Przegląd sektora bankowego | Luty 2023

Www Pl

Najniższy, minimalny poziom bufora (2,5 p.p.) powinien być stosowany dla kredytów z tymczasowo stałą stopą procentową, a dla kredytów ze zmienną stopą bufor powinien być adekwatnie wyższy – podał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Fala zgłoszeń znaków towarowych związanych z NFT

Znaki Towarowe Pol

Prześledziliśmy, jak zmieniały się trendy związane ze zgłaszaniem znaków towarowych dla ochrony związanej z NFT. Wnioski są jednoznaczne: początkowy strumień tych zgłoszeń przerodził się w wysoką falę, w którą zaangażowani są potentaci właściwie każdego segmentu rynku.

Dual-listing jako sposób na skutki spowolnienia i skuteczne pozyskanie kapitału

Lse Pol

Dla polskich spółek dual listing oznacza prestiż, pieniądze i możliwość międzynarodowego rozwoju. To szansa na budowanie globalnych marek i zajęcie najlepszej pozycji konkurencyjnej, ale też okazja do poprawy płynności oraz pozyskania pieniędzy na śmiałe inwestycje i konieczne akwizycje.

Nieistniejące uchwały spółki kapitałowej

Korpo Pol

W celu ochrony wspólników przed funkcjonowaniem w obrocie wadliwych uchwał Kodeks spółek handlowych przewiduje zamknięty katalog instrumentów prawnych.

Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju – razem z UN Global Compact zmieniamy świat na lepszy

Www Pl

Jesteśmy nowym członkiem United Nations Global Compact, będącej częścią ONZ największej na świecie inicjatywy biznesowej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że nie tylko doradzamy i uwrażliwiamy naszych klientów na kwestie ochrony środowiska, konieczności transformacji energetycznej, praw człowieka i ładu korporacyjnego, ale też sami wdrażamy najlepsze praktyki z tego zakresu w naszej codziennej pracy.

Przegląd regulacji technologicznych w 2022 roku

Technologie Pl

Zanim przystąpi się do realizacji noworocznych postanowień warto zacząć od chwili refleksji nad rokiem minionym. Rok 2022 był obfity, jeśli chodzi o regulacje na unijnym rynku nowych technologii, przychodzimy więc z jego krótkim podsumowaniem. Poniżej przedstawiamy wybrane przez nas najważniejsze wydarzenia oraz prawodawcze inicjatywy, które pojawiły się w 2022 roku, i które znacząco wpłyną na dalsze międzynarodowe i krajowe regulacje w dziedzinach IP/IT.

Zmiany w Kodeksie pracy, czyli co nas czeka w 2023

Labour Pl

W 2023 roku możemy spodziewać się istotnych zmian w prawie pracy. Wejść w życie mają między innymi nowe regulacje dot. pracy zdalnej i prewencyjnych kontroli trzeźwości pracowników.

Nowy rok pod znakiem waloryzacji

Infrastruktura Pl

Najpierw przestoje i ograniczenia dostaw związane z pandemią, potem podobne problemy wynikające z wojny w Ukrainie, a do tego narastające od lat wzrosty cen materiałów i pędząca inflacja.

Zmiany w prawie spółek handlowych na przełomie roku 

Korpo Pl

W 2022 roku treść Kodeksu spółek handlowych uległa dość istotnym zmianom. Wprowadzono, między innymi, tzw. prawo holdingowe, regulujące zasady funkcjonowania grup spółek, o czym pisaliśmy w artykule pt. Kontrowersyjna nowelizacja KSH. Na przełomie 2022 i 2023 roku spodziewamy się kolejnych zmian w Kodeksie.

Wchodzi w życie Dyrektywa o raportowaniu ESG

Esg Pl

5 stycznia 2023 r. weszła w życie długo oczekiwana unijna dyrektywa CSRD, która rozszerzyła obowiązki sprawozdawcze dotyczące wpływu przedsiębiorstw na ludzi i środowisko.