Zaznacz stronę

Archiwum K&P - 2023

Slim VAT 3.0 | Tax Focus

110

8 marca br. odbyło się I czytanie dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3 (druk nr 3025).

The Ideas Powered for Business SME FUND

109

SME Fund to projekt wspierany przez Komisję Europejską oraz Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Wnioski można składać nieprzerwanie do 8 grudnia 2023 r.

Jak kupować usługi chmurowe

105

Efektywna, trwała, prowadzona systemowo i optymalna finansowo transformacja cyfrowa to marzenie każdego zarządzającego firmą czy organizacją.

Earn-out, czyli wilk syty i owca cała

Www Pol

Podstawą każdej transakcji M&A jest wycena spółki. Naturalne jest, że sprzedający kieruje się założeniem, by sprzedać ją jak najdrożej, natomiast kupujący nie chce za nią przepłacić.

„Działa-MY” i szukamy ambitnych studentek i studentów prawa

109

„Kochański & Partners Master Academy” to kompleksowy projekt  wspierający młode adeptki i adeptów prawa w dojrzałym kształtowaniu ścieżki zawodowej, rozwijaniu samoświadomości, doskonaleniu kompetencji przywódczych oraz umiejętności pracy zespołowej.

Banking dziś i jutro | Przegląd sektora bankowego | Luty 2023

Www Pl

Najniższy, minimalny poziom bufora (2,5 p.p.) powinien być stosowany dla kredytów z tymczasowo stałą stopą procentową, a dla kredytów ze zmienną stopą bufor powinien być adekwatnie wyższy – podał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Fala zgłoszeń znaków towarowych związanych z NFT

Znaki Towarowe Pol

Prześledziliśmy, jak zmieniały się trendy związane ze zgłaszaniem znaków towarowych dla ochrony związanej z NFT. Wnioski są jednoznaczne: początkowy strumień tych zgłoszeń przerodził się w wysoką falę, w którą zaangażowani są potentaci właściwie każdego segmentu rynku.

Dual-listing jako sposób na skutki spowolnienia i skuteczne pozyskanie kapitału

Lse Pol

Dla polskich spółek dual listing oznacza prestiż, pieniądze i możliwość międzynarodowego rozwoju. To szansa na budowanie globalnych marek i zajęcie najlepszej pozycji konkurencyjnej, ale też okazja do poprawy płynności oraz pozyskania pieniędzy na śmiałe inwestycje i konieczne akwizycje.

Nieistniejące uchwały spółki kapitałowej

Korpo Pol

W celu ochrony wspólników przed funkcjonowaniem w obrocie wadliwych uchwał Kodeks spółek handlowych przewiduje zamknięty katalog instrumentów prawnych.

Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju – razem z UN Global Compact zmieniamy świat na lepszy

Www Pl

Jesteśmy nowym członkiem United Nations Global Compact, będącej częścią ONZ największej na świecie inicjatywy biznesowej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że nie tylko doradzamy i uwrażliwiamy naszych klientów na kwestie ochrony środowiska, konieczności transformacji energetycznej, praw człowieka i ładu korporacyjnego, ale też sami wdrażamy najlepsze praktyki z tego zakresu w naszej codziennej pracy.

Przegląd regulacji technologicznych w 2022 roku

Technologie Pl

Zanim przystąpi się do realizacji noworocznych postanowień warto zacząć od chwili refleksji nad rokiem minionym. Rok 2022 był obfity, jeśli chodzi o regulacje na unijnym rynku nowych technologii, przychodzimy więc z jego krótkim podsumowaniem. Poniżej przedstawiamy wybrane przez nas najważniejsze wydarzenia oraz prawodawcze inicjatywy, które pojawiły się w 2022 roku, i które znacząco wpłyną na dalsze międzynarodowe i krajowe regulacje w dziedzinach IP/IT.

Zmiany w Kodeksie pracy, czyli co nas czeka w 2023

Labour Pl

W 2023 roku możemy spodziewać się istotnych zmian w prawie pracy. Wejść w życie mają między innymi nowe regulacje dot. pracy zdalnej i prewencyjnych kontroli trzeźwości pracowników.

Nowy rok pod znakiem waloryzacji

Infrastruktura Pl

Najpierw przestoje i ograniczenia dostaw związane z pandemią, potem podobne problemy wynikające z wojny w Ukrainie, a do tego narastające od lat wzrosty cen materiałów i pędząca inflacja.

Zmiany w prawie spółek handlowych na przełomie roku 

Korpo Pl

W 2022 roku treść Kodeksu spółek handlowych uległa dość istotnym zmianom. Wprowadzono, między innymi, tzw. prawo holdingowe, regulujące zasady funkcjonowania grup spółek, o czym pisaliśmy w artykule pt. Kontrowersyjna nowelizacja KSH. Na przełomie 2022 i 2023 roku spodziewamy się kolejnych zmian w Kodeksie.

Wchodzi w życie Dyrektywa o raportowaniu ESG

Esg Pl

5 stycznia 2023 r. weszła w życie długo oczekiwana unijna dyrektywa CSRD, która rozszerzyła obowiązki sprawozdawcze dotyczące wpływu przedsiębiorstw na ludzi i środowisko.