Zaznacz stronę

Ochrona danych osobowych

Obserwując aktualne trendy rynkowe oraz projekty legislacyjne, dostrzegamy szczególne znaczenie, jakie dla innowacyjnego biznesu ma uwzględnienie kwestii ochrony prywatności i danych osobowych już w trakcie przygotowania danego projektu, zgodnie z koncepcją privacy by design. W ramach prac zespołów projektowych pomagamy klientom przy opracowywaniu mechanizmów, procedur i dokumentacji zapewniających poszanowanie prywatności. Doradzamy także przy identyfikacji oraz zarządzaniu procesami przetwarzania danych osobowych.

Rozporządzenie RODO jest stosowane wprost, czyli dotyczy bezpośrednio wszystkich przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe na terytorium Unii Europejskiej.

WAŻNE: Obowiązek wykazania, że przepisy RODO są przestrzegane, spoczywa na przedsiębiorcy.

Wysokie kary finansowe, sięgające nawet 20 mln EUR lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorcy, powodują, że ochrona danych osobowych jest kluczowym obszarem w zakresie zapewnienia compliance w Twojej firmie.

Jak możemy Państwu pomóc?

 

 • Przygotujemy oraz przeprowadzimy audyt w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Doradzimy przy opracowaniu oraz wdrażaniu standardów bezpieczeństwa danych osobowych.
 • Przygotujemy dokumentację przetwarzania danych osobowych.
 • Przeprowadzimy stosowne analizy ryzyka lub oceny skutków przetwarzania danych osobowych w sytuacjach, w których będą wymagane przez przepisy prawa.
 • Zapewnimy kompleksowe doradztwo przy transakcjach związanych z dostępem do danych osobowych.
 • Udzielimy pełnego wsparcia przy przedsięwzięciach zakładających transfer danych osobowych do państw trzecich, (w szczególności z uwagi na rozwiązania cloud computing oraz inne rozwiązania IT).
 • Doradzimy w przypadku wystąpienia incydentu bezpieczeństwa danych osobowych. Jeśli zaistnieje taka potrzeba i podejmiesz taką decyzję, zgłosimy w Twoim imieniu incydent do PUODO.
 • Przygotujemy i przeszkolimy osobę, która będzie pełnić rolę Inspektora Ochrony Danych lub koordynatora w Twojej firmie, albo sami podejmiemy się tej roli, jeśli tak zdecydujesz,
 • Przeprowadzimy szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla pracowników i współpracowników Twojej firmy.
 • Przeprowadzimy audyty u procesorów, którym powierzasz dane osobowe administrowane przez Twoją firmę.
 • Reprezentujemy w postępowaniach przed PUODO oraz innych postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących danych osobowych.

Wybrane doświadczenie

Podmiot z sektora finansowego

Przeprowadzenie audytu powdrożeniowego wraz z rekomendacjami w zakresie realizacji praw podmiotów danych.

Deweloper Nieruchomości

Pełne wdrożenie wymogów RODO w Spółce, przygotowanie dokumentacji wewnętrznej, przeprowadzenie szkoleń pracowników. Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, kompleksowe doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych.

Deweloper Nieruchomości

Audyt powdrożeniowy wymogów RODO w Spółce, przygotowanie dokumentacji wewnętrznej, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych. Kompleksowe doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych.

Przewoźnik lotniczy

Przeprowadzenie kompleksowego audytu powdrożeniowego całej grupy kapitałowej w Spółce będącej jednym z największych przewoźników lotniczych.

Szwedzki dystrybutor suplementów diety

Doradztwo prawne dla szwedzkiego dystrybutora suplementów diety w zakresie działań sprzedażowych w Internecie. Wsparcie prawne w dziedzinie ochrony danych osobowych.

Producent i sprzedawca biżuterii

Przeprowadzenie przeglądu powdrożeniowego RODO, doradztwo związane z identyfikacją i inwentaryzacją procesów przetwarzania danych osobowych. Bieżące i kompleksowe wsparcie przy przetwarzaniu danych osobowych.

Podmiot świadczący usługi architektoniczne i inżynieryjne

Doradztwo w toku wdrażania przepisów RODO; bieżące doradztwo prawne związane z ochroną danych osobowych w ramach transgranicznej działalności Spółki.

Jeden z czołowych portów lotniczych

Doradztwo w zakresie przetwarzania danych osobowych w konkretnych sprawach zleconych przez Klienta. Przygotowywanie specjalistycznych opinii prawnych.

Broker finansowy

Doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych i świadczenia usług drogą elektroniczną. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności w Internecie, w tym w zakresie przyjętych regulaminów oraz polityk prywatności.

Spółka z japońskiej grupy zajmującej się inżynierią lądową, architekturą oraz generalnym wykonawstwem

Przeprowadzenie pełnego audytu zgodności przetwarzania danych osobowych z wymogami RODO wraz z rekomendacjami. Kompleksowe i bieżące doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych.

Producent nawozów

Wsparcie klienta w ramach integracji i pozyskania danych osobowych od dystrybutorów. Przeprowadzenie analizy pod kątem ryzyk i odpowiednich podstaw prawnych przetwarzania. Przygotowanie pełnej dokumentacji.

Producent automatów do gry

Bieżące i kompleksowe doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych.

Producent przepływowych ogrzewaczy do wody i systemów filtrujących

Bieżące i kompleksowe doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych.

Firma IT

Bieżące i kompleksowe doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych.

Wiodąca polska firma z branży oświetleniowej

Wsparcie w usprawnieniu procedur RODO oraz dobraniu odpowiednich mechanizmów przetwarzania i ochrony danych osobowych do działalności Spółki.

Aktualności RODO

Wsparliśmy ERGO Hestię w procesie certyfikacji

W ostatnim czasie wspieraliśmy naszego klienta w zdobyciu certyfikatów bezpieczeństwa informacji ISO 27001 i ISO 27017. Było to nie tylko ambitne wyzwanie prawnicze, ile przede wszystkim ciekawy i inspirujący wspólny projekt.

Francuski przepis na podział tortu medialnego?

Trwają dyskusje o planowanej dekoncentracji polskiego rynku mediów. Pomysłodawcy powołują się na przepisy w tym zakresie obowiązujące we Francji. Nasi eksperci analizują ewentualne konsekwencje ich wprowadzenia w Polsce. Czy ich wdrożenie byłoby zgodne z prawem...

Wyrok TSUE w sprawie transferu danych do USA

W dniu 16 lipca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił wyrok w sprawie C-311/18 (Data Protection Commissioner/Maximilian Schrems i Facebook Ireland) Co orzekł Trybunał? Trybunał Sprawiedliwości stwierdził nieważność decyzji Komisji Europejskiej 2016/1250 w...

Powrót do „nowej normalności” w pracy

W związku z pandemią SARS-CoV-2 wdrożono w Polsce środki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się tej choroby. Niezależnie od tego, czy zagrożenie będzie miało charakter stały, czy też możliwe będzie szybkie wyeliminowanie wirusa z przestrzeni publicznej,...