Zaznacz stronę

White-collar crime

Rozwiązania

Przepisy prawa karnego gospodarczego określają ramy prawidłowego postępowania w celu zachowania ciągłości biznesu oraz chronią interesy gospodarcze wszystkich uczestników profesjonalnego obrotu gospodarczego.

Przestępstwa tzw. białych kołnierzyków dzielą się na dwa główne typy:

 • popełniane przez przedsiębiorstwa/ organizacje jako całość (ang. organizational fraud)
 • popełniane przez pracowników lub grupy pracowników w związku z zajmowanymi stanowiskami bez wiedzy i zgody pracodawcy (ang. occupational fraud).

Zagrożenia wynikające z przestępstw gospodarczych

 • Straty finansowe.
 • Konfiskata majątku.
 • Negatywny wpływ na morale firmy.
 • Kryzys reputacji – negatywny wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa, reputację firmy.
 • Wykreowanie trwałego, negatywnego wizerunku w oczach opinii publicznej.
 • Osłabienie lub utrata relacji z kontrahentami.
 • Bojkoty konsumenckie.
 • Negatywny wpływ na relacje z organami administracyjnymi.
 • Utrata firmy.
 • Upadek firmy.

Czynniki zwiększające ryzyko:

 • Reglamentacja określonych rodzajów działalności, gospodarczej, nakładane restrykcje.
 • Nadmierne obciążenie podatkowe.
 • Nowe technologie umożliwiające cyberprzestępczość.
 • Możliwość pozyskiwania informacji poufnych.

Kluczowym elementem jest zapewnienie bezpieczeństwa prawnego w zakresie ograniczenia ryzyka przestępstw gospodarczych, jak również w sytuacjach kryzysowych związanych z podejrzeniem popełnienia przestępstw gospodarczych, w tym m. in.:

 • nadużycia finansowe i gospodarcze,
 • oszustwa kapitałowe i ubezpieczeniowe,
 • wyłudzenia kredytów i dotacji,
 • wyłudzenia zwrotu podatku od towarów i usług (VAT),
 • odpowiedzialność karna członków organów spółek,
 • korupcja gospodarcza,
 • manipulacja instrumentami finansowymi,
 • ujawnianie lub wykorzystywanie w obrocie papierów wartościowych, informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,
 • przeciwdziałanie praniu pieniędzy,
 • problemy związane z nierzetelnym prowadzeniem dokumentacji,
 • problemy związane z przymusowym wykorzystywaniem sytuacji kontrahentów,
 • problemy związane z dochodzeniem roszczeń.

Jak pomagamy?

Świadczymy obsługę prawną, doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorców, członków  kadry zarządzającej przedsiębiorstwami, instytucji znajdujących się w sytuacjach kryzysowych związanych z podejrzeniem popełnienia przestępstw przeciwko mieniu lub obrotowi gospodarczemu.

Szkolenia

 • Szkolenie kadry menadżerskiej.
 • Szkolenie w zakresie prawidłowego raportowania o zdarzeniach istotnych z punktu widzenia akcjonariuszy (np. MAR spółki publiczne).
 • Szkolenie antykorupcyjne.
 • Szkolenie dotyczące strategii komunikacyjnej.

Działania prewencyjne

 • Szeroko pojęte procedury compliance.
 • Kodeks przeciwdziałania antykorupcyjnego.
 • System procedur mających na celu podniesienie świadomości pracowników w przedmiocie etycznej działalności biznesowej, ukazania zagrożeń, wdrożenia kanałów kontroli i raportowania wszelkich nieprawidłowości.

Postępowanie

 • Ocena szans procesowych.
 • Reprezentacja oskarżonych.
 • Reprezentacja pokrzywdzonych.
 • Współpraca z organami ścigania.
 • Przygotowanie strategii procesowej, biznesowej, komunikacyjnej.

W ramach realizowanych przez nas projektów zapewniamy naszym Klientom wsparcie w następującym zakresie:

Doradzamy w sytuacjach kryzysowych w zakresie ograniczenia ryzyka przestępstw gospodarczych, m.in.:

 • nadużyć gospodarczych i finansowych;
 • nieuczciwości pracowników, osób zarządzających i współpracowników firmy;
 • odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych;
 • problemów związanych z nierzetelnym prowadzeniem dokumentacji;
 • przypadków nadużycia zaufania i konfliktu interesów;
 • korupcji gospodarczej i urzędniczej;
 • zjawiska legalizowania pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł;
 • w sytuacjach kryzysowych (przeszukania, przesłuchania, przedstawienia zarzutów i innych czynności dochodzeniowo-śledczych);
 • reprezentowania klientów w postępowaniach przygotowawczych i sądowych w sprawach karnych, karnoskarbowych, sądowo-administracyjnych;
 • postępowań prowadzonych na podstawie FCPA (The Foreign Corrupt Practices Act) oraz The Bribery Act 2010.

W celu zapewnienia klientom kompleksowego zarządzania sytuacjami kryzysowymi, powyższe usługi świadczone są we współpracy z dedykowanymi zespołami Public Relations (PR).

 


Więcej informacji

 

Wypełnij poniższy formularz, aby pobrać pełny materiał:

Jak chronimy Twoją prywatność
Jako czołowa firma prawnicza w Polsce poważnie traktujemy obowiązek ochrony przekazywanych nam danych osobowych.
Dane osobowe, które zbieramy, służą do celów związanych z obsługą wyrażonego przez Ciebie zapytania.
Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, zapewniamy odpowiedni poziom ich ochrony i przechowujemy je tylko przez czas niezbędny do realizacji zapytania z uzasadnionych powodów biznesowych lub prawnych. Następnie usuwamy je w sposób bezpieczny i pewny. Aby uzyskać więcej informacji na temat danych osobowych przetwarzanych przez Kochański & Partners, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zapraszamy do kontaktu:

Mateusz Ostrowski

Mateusz Ostrowski

Adwokat / Partner / Szef Praktyki Mediów i Prawa Prasowego

+48 606 385 813

m.ostrowski@kochanski.pl

Aktualności