Zaznacz stronę

London Stock Exchange naturalny kierunek rozwoju dla polskich spółek planujących dual listing

6 września 2023 | Aktualności, Wiedza

CYKL | DUAL-LISTING – WARTO OBRAĆ TEN KIERUNEK

Z perspektywy polskiej spółki dual listing oznacza jednoczesną obecność na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i giełdzie zagranicznej. Podwójne notowanie umożliwia pozyskanie dodatkowego kapitału od międzynarodowych inwestorów oraz służy poprawie kursu akcji notowanych na polskim parkiecie.

Zalety dual listingu

Wejście spółki na zagraniczną giełdę, w szczególności na London Stock Exchange, otwiera jej drzwi do szerokiej rozpoznawalności na rynkach międzynarodowych, zapewniając dostęp do najbardziej aktywnych inwestorów i instytucji finansowych. Prowadzi do zwiększenia płynności, co z kolei pozwala na znaczne poszerzenie skali prowadzonej dotychczas działalności.

Zwiększenie płynności to nie tylko wzrost kapitałów, którymi dysponuje spółka, ale również bardziej intensywny obrót jej akcjami. Obecność na dwóch giełdach jednocześnie oznacza, że w ciągu każdej sesji giełdowej dokonuje się więcej transakcji kupna i sprzedaży jej akcji, niż byłoby to możliwie na pojedynczym parkiecie.

Przeprowadzenie dual listingu wymaga odpowiednich przygotowań i wiąże się z koniecznością zaangażowania doświadczonych doradców. Pociąga też za sobą koszty, które jednak powinny zwrócić się, i to wielokrotnie, po wejściu spółki na zagraniczny rynek.

Pre-IPO

Nie zawsze spółki, które myślą o zagranicznym listingu, są do niego natychmiast gotowe, np. ze względu na niewystarczającą kapitalizację i słabą wyporność finansową. Część z nich musi więc pozyskać kapitał poza rynkiem giełdowym. Mowa tutaj o tzw. pre-IPO, czyli pozyskaniu środków od indywidualnych inwestorów, zanim spółka zdecyduje się na notowanie na zagranicznej giełdzie.

Oba etapy są ze sobą ściśle związane, tj. etap obejmujący pre-IPO umożliwia przeprowadzenie późniejszego dual listingu.

Z drugiej strony planowany przez spółkę dual listing uatrakcyjnia ją w oczach inwestora bądź inwestorów, od których spółka chce pozyskać kapitał w ramach pre-IPO.

London Stock Exchange atrakcyjny parkiet dla polskich spółek planujących dual listing

Korzyści, które zapewnia notowanie za granicą są nie do przecenienia. Ich skala zależy od wielu czynników, a najważniejszym jest wybór odpowiedniej giełdy.

Jeśli weźmiemy pod uwagę wielkość dostępnego tam kapitału giełda papierów wartościowych w Londynie (LSE) wydaje się być dość oczywistym kierunkiem.

Spółki notowane na LSE spełniają wysokie standardy w zakresie ładu korporacyjnego oraz transparentnego przekazu informacji, na co mocno zwracają uwagę międzynarodowi inwestorzy.

Jeśli chodzi o polskie spółki to trzeba pamiętać, że istnieją również inne sprawdzone kierunki na pozyskanie kapitału. I to zarówno europejskie, jak i pozaeuropejskie.

Jak pomagamy?

Od wielu lat doradzamy Klientom przy planowaniu dual listingów. Byliśmy pionierem tego rodzaju przedsięwzięć na polskim rynku, a pierwszą polską spółką, która zadebiutowała na LSE i przetarła ten szlak następnym była WorkService SA.

Dzisiaj, w czasach, gdy polska giełda nie zapewnia wystarczająco dużej płynności, warto pomyśleć o listingu na zagranicznej giełdzie.

Masz pytania? Skontaktuj się z autorem

Paweł Mardas

Najnowsza Wiedza

Zapraszamy do kontaktu: