Zaznacz stronę

Zamówienia publiczne w branży IT mogą mieć nietypowe formy odpłatności       

23 sierpnia 2023 | Aktualności, Wiedza

Jedną z cech każdej umowy w sprawie zamówienia publicznego jest jej odpłatność. Umowy, które tej cechy nie posiadają (np. umowa darowizny, umowa użyczenia etc.) nie są zamówieniami publicznymi w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych i w konsekwencji przepisy tej ustawy nie znajdą do nich zastosowania. Zamawiający mogą więc zawierać umowy nieodpłatne dość swobodnie, w szczególności bez konieczności publikacji stosownych ogłoszeń czy przeprowadzania sformalizowanych postępowań przetargowych. Trzeba jednak pamiętać, że zarówno na gruncie unijnych dyrektyw zamówieniowych, jak i krajowej ustawy PZP pojęcie odpłatności posiada swoją autonomiczną definicję, która w wielu przypadkach rozmija się z jego potocznym rozumieniem. Powoduje to, że rozstrzygnięcie czy dana umowa ma charakter odpłatny i w konsekwencji podlega reżimowi ustawy PZP niejednokrotnie może stanowić dla zamawiającego nie lada wyzwanie.

Przykłady umów IT

Jak w soczewce widać to na przykładzie zamówień publicznych w branży IT, które ze względu na swą specyfikę mogą przybierać nietypowe formy odpłatności i na pierwszy rzut oka wyglądać na nieodpłatne.

Umowy takie mogą dotyczyć np. wdrożenia innowacyjnego oprogramowania lub aplikacji, rozwoju systemu informatycznego, który posiada i użytkuje zamawiający lub też zastąpienia danego rozwiązania informatycznego innym.

Niejednokrotnie zamawiający zawierają je z pominięciem procedur przetargowych, sądząc, że są nieodpłatne.

Nietypowe formy zapłaty przez Zamawiającego

Przykładowo wykonawca może przekazać zamawiającemu na pozór nieodpłatne oprogramowanie, zobowiązując go do tego, aby w zamian zamawiający korzystał z tego oprogramowania lub je rozwijał oraz przekazywał wykonawcy raporty i opracowane przez siebie aktualizacje czy modyfikacje. Może się także zdarzyć, że w zamian za przekazane oprogramowanie wykonawca będzie oczekiwał od zamawiającego dostępu do jego bazy danych.

W takim scenariuszu wykonawca w zamian za przekazane oprogramowanie nie pobiera od zamawiającego wynagrodzenia pieniężnego.

Nie będzie to jednak automatycznie oznaczało, że tego rodzaju umowy będą nieodpłatne w rozumieniu ustawy PZP i w konsekwencji, że będą mogły zostać zawarte z wyłączeniem stosowania jej przepisów. Każda z takich umów powinna bowiem podlegać indywidualnej analizie, uwzględniającej w szczególności następujące kwestie:

  • Czy na skutek zawarcia takiej umowy wykonawca odnosi korzyść gospodarczą
  • Czy zamawiający zobowiązany jest do spełniania świadczenia wzajemnego w zamian za świadczenie wykonawcy
  • Czy owo zobowiązanie zamawiającego wynika z umowy w taki sposób, że może być dochodzone na drodze sądowej

Pozytywna odpowiedź na wszystkie powyższe pytania może prowadzić do konkluzji, że umowa ma charakter odpłatny i w rezultacie winna zostać zawarta w ramach jednego z trybów przewidzianych w ustawie PZP.

Źródło: Rzeczpospolita

Data: 23.08.2023

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Jakub Krysa

Michał Waraksa

Najnowsza Wiedza

Wakacje od ZUSu

7 czerwca Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że wkrótce sporą część przedsiębiorców obejmą korzystne zmiany w zakresie opłacania składek na ZUS.

EURO 2024- święto sportu oraz zabezpieczenia praw IP UEFA

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej to nie tylko przykład znakomitej organizacji imprezy sportowej, lecz również przemyślanej i długofalowej ochrony praw własności intelektualnej organizatora. I to na wielu płaszczyznach.

Projekt ustawy o sygnalistach znów w Sejmie

23 maja Sejm przyjął projekt ustawy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia. Podsumowujemy, co zmieniło się w stosunku do poprzednich wersji, na co warto zwrócić szczególną uwagę i jakie poprawki wprowadził Senat.

Zapraszamy do kontaktu:

Dr Jakub Krysa

Dr Jakub Krysa

Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Zamówień Publicznych oraz Spanish Desk

+48 784 084 522

j.krysa@kochanski.pl

Michał Waraksa

Michał Waraksa

Adwokat, Starszy Prawnik

+48 882 087 919

m.waraksa@kochanski.pl