Zaznacz stronę
Ppp Ekf Sopot Pol

Partnerstwo publiczno-prywatne: Nowe możliwości finansowania samorządów w Polsce

Zmieniający się polski krajobraz finansowy otwiera nowe możliwości dla samorządów terytorialnych. Dynamiczna transformacja stwarza szanse dla prywatnych inwestycji, działań M&A oraz inicjatyw w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

I właśnie o tym mówiliśmy podczas niedawnej debaty eksperckiej pt. „Jak samorządy mogą finansować swój rozwój?”, która odbyła się w ramach XIII Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.

PPP – innowacyjne rozwiązanie dla finansowania samorządów

Modele finansowania oparte na partnerstwie publiczno-prywatnym coraz częściej stanowią opcje, które są bardzo poważnie rozważane przez samorządy. W praktyce PPP przynoszą wiele korzyści, nie tylko finansowych, ale również operacyjnych, technologicznych oraz społecznych.

Samorządy borykają się z trudnościami i barierami, które utrudniają zaciąganie zobowiązań finansowych takich jak kredyty, pożyczki czy emisja obligacji komunalnych, i to mimo rosnących potrzeb inwestycyjnych.

Apetyt samorządów na pozyskanie kapitału stale wzrasta, a możliwości pozyskiwania środków z tradycyjnych źródeł wyraźnie się kurczą. W tym kontekście PPP staje się coraz bardziej atrakcyjnym modelem finansowania.

Źródła finansowania PPP, inwestycji prywatnych i M&A

Coraz wyraźniej widać też rosnące zainteresowanie zagranicznego kapitału, w tym z Ameryki, Korei i Europy Zachodniej, który jest gotowy finansować polskie samorządy, inwestując w infrastrukturę, modernizację, nowe źródła energii oraz elektromobilność. Inwestycje te mogą być realizowane zarówno w tradycyjny sposób, jak i w ramach PPP, co stwarza dodatkowe możliwości dla samorządów.

PPP jako katalizator rozwoju samorządów

Polityka „Waste-to-Energy” i „Waste-to-Hydrogen” czyli przekształcanie odpadów w energię elektryczną i wodór, to kolejne obszary, które cieszą się dużym zainteresowaniem finansowym, również w ramach inicjatyw PPP.

Jednak aby umożliwić te inwestycje, środowisko prawne musi być stabilne i otwarte na inwestorów.

Stabilność prawa to podstawa. Musimy przeciwdziałać przeszkodom prawnym, które obecnie hamują rozwój inwestycji. Jest to szczególnie ważne w kontekście PPP, gdzie długoterminowa pewność prawna jest kluczowa dla inwestorów.

Prawidłowo skierowane i zarządzane inwestycje prywatne oraz działania w ramach PPP mogą odgrywać kluczową rolę w rozwoju polskich samorządów i gospodarki jako całości.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami