Zaznacz stronę

Bankowość i Finanse

Świadczymy profesjonalną obsługę polskich i zagranicznych podmiotów w zakresie transakcyjnym i regulacyjnym. Doradzamy zarówno w prawnych, jak i biznesowych aspektach projektów, aby zapewnić ich efektywny przebieg. Pomagamy naszym klientom komfortowo funkcjonować w stale zmieniającym się otoczeniu prawnym.

Usługi

Finansowania

Oferujemy kompleksową obsługę prawną zarówno dla finansujących, jak i kredytobiorców, przy wszelkiego rodzaju projektach finansowania dłużnego, w tym projektach kredytowych.

czytaj więcej

Emisje obligacji i innych instrumentów dłużnych

Zapewniamy wsparcie w procesie przeprowadzania projektów finansowania przy wykorzystaniu papierów dłużnych, w szczególności obligacji. Świadczymy usługi na rzecz wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie emisji – emitentów, oferujących czy obligatariuszy.

czytaj więcej

Zabezpieczenia

Świadczymy usługi doradztwa transakcyjnego przy procesie ustanawiania zabezpieczeń. Oferujemy wsparcie w przygotowaniu i negocjowaniu dokumentacji zastawów cywilnych finansowych i rejestrowych m.in. na instrumentach udziałowych, rachunkach bankowych czy aktywach.

czytaj więcej

Restrukturyzacja i upadłość

Przygotowujemy analizy dostępnych scenariuszy działania oraz wariantów restrukturyzacji zadłużenia, z uwzględnieniem korzyści i zagrożeń. Pomagamy w opracowaniu strategii działania, która zminimalizuje ryzyka związane z odpowiedzialnością zarządów przedsiębiorstw. Reprezentujemy klientów w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

czytaj więcej

Regulacje finansowe, compliance i AML

Wspieramy wszystkie podmioty z sektora finansowego, banki oraz uczestników rynku kapitałowego w weryfikacji zgodności ich działalności biznesowej oraz regulacji wewnętrznych z przepisami prawa i wytycznymi organów nadzoru.

czytaj więcej

Usługi płatnicze

Oferujemy wszechstronne wsparcie prawne, zarówno w procesie uzyskania licencji Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług płatniczych (jako krajowa lub mała instytucja płatnicza), jak i w związku z prowadzeniem bieżącej działalności.

czytaj więcej

 

FinTech

Zapewniamy kompleksową obsługę przedsiębiorcom z sektora finansowego oraz wszystkim, których działalność związana jest z tym szczególnym obszarem rynku. Oferujemy wsparcie we wdrażaniu rozwiązań technologicznych takich jak Blockchain, sztuczna inteligencja (AI) czy BigData.

czytaj więcej

 

VC & startup

Wspieramy fundusze venture capital i przedsiębiorstwa na wczesnej ścieżce rozwoju w pozyskiwaniu finansowania, zarówno w formie dłużnej, jak i kapitałowej.

czytaj więcej

 

Ubezpieczenia

Zapewniamy pełną obsługę prawną zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, pośredników ubezpieczeniowych oraz ich klientów. Oferujemy zarówno wsparcie przy pojedynczych projektach oraz transakcjach, jak i pełen zakres usług compliance.

czytaj więcej

Doświadczenie

ING Bank Śląski S.A.

Doradztwo na rzecz ING (kredytodawcy) w sprawie kredytów udzielonych przez ten bank Grupie Solan – polskiemu producentowi granulatu ziemniaczanego w Polsce i w Europie – na potrzeby refinansowania kosztów nabycia spółek będących właścicielami nieruchomości.

Barclays Bank plc

Doradztwo obejmujące aspekty prawa polskiego w transakcji finansowania nabycia udziałów spółek w Polsce i w Niemczech. Obsługa obejmowała przygotowanie umowy kredytowej w zakresie polskich zagadnień prawnych oraz sporządzenia polskich dokumentów zabezpieczenia.

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) S.A.

Rozszerzenie obecnej działalności bankowej Bank of Tokyo-Mitsubishi na kraje bałtyckie zgodnie z Dyrektywą 2006/48/WE. Kancelaria świadczyła doradztwo w złożonych kwestiach regulacyjnych na gruncie prawa europejskiego i polskiego dotyczących działalności transgranicznej oraz utworzenia oddziału instytucji kredytowej. Koordynowaliśmy prace dotyczące Łotwy, Litwy i Estonii.

Nasi liderzy

Jan Ziomek

Jan Ziomek

Partner

Szef Praktyki

phone +48 22 326 9600
mobile +48 736 429 981
j.ziomek@kochanski.pl

Aktualności