Zaznacz stronę

Bardziej zielone lotniska dzięki nowym paliwom

24 października 2023 | Aktualności, Wiedza

9 października 2023 r. Rada UE przyjęła nowe Rozporządzenie w sprawie zapewnienia równych warunków działania dla zrównoważonego transportu lotniczego (ReFuelEU Aviation). Jest to ambitny krok w kierunku dekarbonizacji sektora lotniczego, poprzez promowanie wykorzystania ekologicznych paliw lotniczych. Nadchodząca „lotnicza rewolucja paliwowa” może wymagać jednak dodatkowych inwestycji na lotniskach.

Znaczenia paliwa dla branży lotniczej

Koszt paliwa stanowi jeden z najistotniejszych wydatków w lotnictwie. Ograniczając zużycie paliwa, linie lotnicze nie tylko redukują koszty operacyjne, ale zmniejszają także generowane przez siebie emisje gazów cieplarnianych.

Innowacje w lotnictwie zmierzają zatem do tego, aby latanie było tańsze oraz bardziej przyjazne środowisku. Cele te mogą być osiągnięte na etapie projektowania nowych modeli samolotów, ale także poprzez wykorzystanie nowych rodzajów paliw, które pomagają redukować szkodliwe emisje.

Do takich paliw należą między innymi paliwa syntetyczne, wodór oraz biopaliwa. Badania pokazują, że spalanie paliw o pochodzeniu biologicznym wytwarza mniej dwutlenku węgla niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnych paliw ropopochodnych[i].

Prace nad upowszechnieniem ekologicznych paliw w lotnictwie trwają już od dłuższego czasu. W marcu 2022 r. jeden z największych samolotów pasażerskich wzbił się w powietrze dzięki paliwu wyprodukowanemu m.in. ze zużytego oleju kuchennego[ii]. W niedalekiej przyszłości planowane jest także zaprezentowanie komercyjnego samolotu wodorowego[iii].

Więcej ekologicznych paliw na europejskich lotniskach

W świetle przyjętego przez UE Rozporządzenia ReFuelEU Aviation:

 • Od 2025 roku na lotniskach w UE co najmniej 2 proc. paliw lotniczych będzie musiało być ekologiczne
 • Docelowo udział ten ma wzrastać sukcesywnie co pięć lat – aż do 2050 roku, kiedy osiągnie poziom 70 proc.

Nowe prawo rozjaśnia przy tym co traktowane jest jako „ekologiczne” paliwo. Są to w szczególności:

 • „Zrównoważone paliwa lotnicze” (sustainable aviation fuels, SAF), do których zalicza się:
  • Syntetyczne paliwa lotnicze
  • Biopaliwa lotnicze lub
  • Pochodzące z recyklingu węglowe paliwa lotnicze[iv]
 • „Wodór dla lotnictwa” (hydrogen for aviation), który obejmuje przeznaczony dla potrzeb lotnictwa:
  • Wodór odnawialny  (renewable hydrogen), lub
  • Wodór niskoemisyjny (low-carbon hydrogen)[v]

Regułą jest, że wymagania odnośnie udziału procentowego paliw odnoszą się do zrównoważonych paliw lotniczych (SAF), natomiast można je spełnić również poprzez zapewnienie odpowiedniego udziału paliw niskoemisyjnych lub wodoru[vi].

Wybrane przepisy Rozporządzenia ReFuelEU Aviation mają wejść w życie już z początkiem 2024 roku.

Perspektywy dla infrastruktury lotniskowej

Zwiększenie presji na zapewnienie dostępności nowych zielonych paliw lotniczych pozwala zakładać, że wzrośnie zainteresowanie rozbudową lub modernizacją infrastruktury lotniskowej. Nowe paliwa (w szczególności wodór) mogą stanowić dodatkowe wyzwanie w zakresie ich magazynowania na terenie lotnisk, do czego aktualna infrastruktura portów lotniczych nie jest przygotowana. Możliwym jest także, że produkcja wybranych ekologicznych paliw zostanie przeniesiona na tereny bliżej lotnisk, co pozwoli ograniczyć koszty transportu i zapewni stabilną podaż.

Należy przy tym pamiętać, że oprócz inwestycji w nowe paliwa, zarządzający lotniskami także na inne sposoby mogą przyczynić się do dekarbonizacji lotnictwa. W tym aspekcie możliwe jest rozważenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla zasilania lotniska (jak zrobił to port lotniczy w Koczin w Indiach)[vii] lub zawarcie umów PPA zapewniających zakup odnawialnej energii bezpośrednio od producenta (jak zrobiło to np. lotnisko w Sydney)[viii].

Perspektywy optymalizacji w zakresie generowania emisji i wpływu lotnisk na środowisko istnieją zarówno na etapie projektowania i budowy tych obiektów, jak i organizacji procedur. Żeby móc zidentyfikować potencjalne ryzyka w tym zakresie, konieczne jest jednak zaznajomienie się z coraz bardziej złożonym środowiskiem regulacyjnym, obejmującym różne gałęzie prawa.

Źródło: BiznesAlert.pl

Data: 23.10.2023

Chcesz zainwestować w zielone rozwiązania dla lotnictwa? Z chęcią pomogą Ci w tym:

Jacek Kozikowski

Bartosz Brzyski

 

[i] Z. Pągowski, Lotnicze paliwa i oleje, Prace Instytutu Lotnictwa, Nr 199, Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2009, s. 122 -123.

[ii] First A380 powered by 100% Sustainable Aviation Fuel takes to the skies, Airbus, 28 marca 2022 r. <https://www.airbus.com/en/newsroom/press-releases/2022-03-first-a380-powered-by-100-sustainable-aviation-fuel-takes-to-the> [dostęp: 28.09.2023 r.].

[iii] ZEROe, Towards the world’s first hydrogen-powered commercial aircraft, Airbus, <https://www.airbus.com/en/innovation/low-carbon-aviation/hydrogen/zeroe> [dostęp: 28.09.2023 r.].

[iv] Rozporządzenie Parlementu Europejskiego i Rady w sprawie zapewnienia równych warunków działania dla zrównoważonego transportu lotniczego (ReFuelEU Aviation), Art. 3 pkt 7, <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-29-2023-INIT/pl/pdf> [dostęp: 16.10.2023 r.].

[v] Ibidem, Art. 3 pkt 17.

[vi] Ibidem, Art. 4 ust. 1.

[vii] About us, Cochin International Airport Limited, <https://www.cial.aero/About-Us> [dostęp: 28.09.2023 r.]

[viii] Sydney Airport commits to net zero by 2030, Sydney Airport, 21 maja 2021, <https://www.sydneyairport.com.au/corporate/media/corporate-newsroom/sydney-airport-commits-to-net-zero-by-2030> [dostęp: 28.09.2023 r.]

Najnowsza Wiedza

Zapraszamy do kontaktu:

Dr Jacek Kozikowski, LL.M.

Dr Jacek Kozikowski, LL.M.

Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Infrastruktura, Koordynator Asian Desk

+48 660 765 914

j.kozikowski@kochanski.pl

Wojciech Wrochna, LL.M.

Wojciech Wrochna, LL.M.

Partner, Szef Grupy Praktyk Energetyka, Infrastruktura i Środowisko

+48 734 189 743

w.wrochna@kochanski.pl