Zaznacz stronę

Compliance & Investigations

Pozyskane przez Kochański & Partners doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego na rzecz profesjonalnych podmiotów gospodarczych potwierdza, że przedsiębiorcy coraz większą uwagę zwracają na zbudowanie lub sprawdzenie efektywności systemu zarządzania zgodnością i nadużyciami zarówno na poziomie prawa krajowego jak i międzynarodowego, a także na opracowanie lub udoskonalenie procedur, jakie są stosowane w danej strukturze korporacyjnej.

W związku z powyższym, w ramach Kochański & Partners został utworzony multidyscyplinarny zespół prawników, doradców podatkowych oraz konsultantów, którzy doradzają jak osiągnąć najwyższe standardy zgodności oraz poziomu bezpieczeństwa w profesjonalnym obrocie gospodarczym także w ujęciu międzynarodowym.

Usługi

Crisis Management & Public Affairs

Public Affairs to nie tylko działania ad hoc, ale przede wszystkim budowanie i utrzymywanie relacji pomiędzy przedsiębiorstwem, a środowiskami opiniotwórczymi (w tym otoczeniem regulacyjnym), a także aktywny udział w procesach legislacyjnych […]

czytaj dalej

Corporate Compliance

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki prawa handlowego jest obarczone ryzykiem. Dotyczy ono w szczególności prowadzących sprawy spółki, którzy zobowiązani są przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności […]

czytaj dalej

Internal Investigations

Kochański & Partners oferuje także audyt polityki rachunkowości podmiotów gospodarczych i procedur księgowych podmiotów pod kątem uzupełnienia ich o elementy sprzyjające wczesnemu wykrywaniu ewentualnych przestępstw znajdujących odbicie w księgach rachunkowych […]

czytaj dalej

Sector Compliance

Oferowany przez Kochański & Partners zakres compliance dotyczy dziewięciu kluczowych sektorów, w ramach których Kochański & Partners świadczy kompleksową obsługę prawną: Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny; FMCG Handel Detaliczny i Motoryzacja; Infrastruktura i Budownictwo; Nieruchomości; Nowe Technologie i Telekomunikacja; Media; Przemysł Farmaceutyczny i Ochrona Zdrowia; Przemysł Obronny i Lotnictwo; Sektor Usług Finansowych […]

czytaj więcej

Tax Compliance

Prowadzimy usługi przygotowywania oraz wdrażania polityki podatkowej (kodeksu dobrych praktyk podatkowych), przeprowadzania okresowych przeglądów poprawności rozliczeń podatkowych […]

czytaj więcej

Anti-Bribery & White Collar Crimes

Kochański & Partners doradza w sytuacjach kryzysowych w zakresie ograniczenia ryzyka przestępstw gospodarczych, m.in.: nadużyć gospodarczych i finansowych; nieuczciwości pracowników […]

czytaj więcej

Audit & Risk Assessment

Niezależnie od usług compliance sektorowych Kochański & Partners oferuje wykrywanie nieprawidłowych zachowań, nieuczciwości i nadużyć; wsparcie działalności interim manager w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego […]

czytaj więcej

Doświadczenie

Firma z branży kolejowej będąca w strukturach wiodącego koncernu o zasięgu międzynarodowym

Stworzenie i wdrożenie procedur wewnętrznych systemów compliance i zdefiniowanie zadań poszczególnych członków organizacji poprzez odpowiednie dostosowanie struktury organizacyjnej wiodącego międzynarodowego projektanta i producenta komputerów specjalistycznych w branży kolejowej. Reprezentowanie w postępowaniach karnych, karno-skarbowych, podatkowych. Stała współpraca z Interim managerem. Reprezentowanie większościowego akcjonariusza w sporze korporacyjnym na etapie postępowań sądowych oraz pozasądowych.

Firmy farmaceutyczne będące w strukturach wiodącego koncernu o zasięgu międzynarodowym

Opracowanie procedur compliance w oraz struktury organizacyjnej w Unii Europejskiej dla wiodącego koncernu o zasięgu międzynarodowym w sektorze usług farmaceutycznych, z uwzględnieniem wymogów lokalnych i przepisów krajowych.

Wiodący dostawca rozwiązań IT w transporcie oraz logistyce

Reprezentowanie przedstawicieli kadry zarządzającej w postępowaniach karnych, karno-skarbowych, podatkowych. Stała współpraca z Interim managerem.

Prowadzenie audytów wewnętrznych. Przygotowanie i wdrożenie zmian w zakresie obowiązującego systemu compliance w przedsiębiorstwie.

Nasi liderzy

Mateusz Ostrowski

Mateusz Ostrowski

Partner

Szef Praktyki

phone +48 22 326 9600
mobile +48 606 385 813
m.ostrowski@kochanski.pl

Piotr Kochański

Piotr Kochański

Partner Zarządzający

phone +48 22 326 9600
mobile +48 602 218 217
p.kochanski@kochanski.pl

Aktualności