Zaznacz stronę

Porozmawiajmy o prawach człowieka | Równouprawnienie płci

Termin: 7 grudnia

Czas: 10:00-11:30

Miejsce: Wydarzenie zamknięte dla K&P

52

Równouprawnienie płci jest jedną z podstawowych wartości, na których opiera się dążenie do sprawiedliwości, uczciwości i poszanowania praw człowieka w społeczeństwie. Wzmocnienie pozycji kobiet pozwala budować pokojowe społeczeństwo, w którym każdy ma równe prawa. A to z kolei umożliwia uwolnienie i realizację pełnego potencjału życiowego ich członków, co przyczynia się do wzrostu jakości życia w każdej jego dziedzinie, zwiększenia produktywności i innowacyjności oraz zrównoważonego rozwoju. Osiągnięcie równości płci wymaga przy tym zapewnienia wolności słowa, będącej jednym z podstawowych praw człowieka.

Czym jest równouprawnienie płci? I dlaczego jest ważne?

Równouprawnienie to stan, w którym wszyscy ludzie mają równe prawa, obowiązki i szanse. Oznacza jednakowy dostęp do możliwości i zasobów, w tym do edukacji, opieki zdrowotnej, zatrudnienia i udziału w życiu politycznym. Ten egalitaryzm przynosi korzyści wszystkim członkom społeczeństwa, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego, spójności społecznej i ogólnego dobrobytu.

Nierówność płci wciąż stanowi globalne wyzwanie – kobiety często bywają marginalizowane i dyskryminowane. Sytuacja ta wpływa nie tylko na życie konkretnych kobiet i mężczyzn, ale także spowalnia wzrost gospodarczy, podnosi poziom ubóstwa, zwiększa przemoc, obniża i utrudnia rozwój. Nierówne relacje społeczne między przedstawicielami różnych płci przekładają się na mniejszą skuteczność prowadzonej polityki, funkcjonowania instytucji i realizowanych procesów, sprawiają także, że wiele osób nie jest w stanie wykorzystywać swojego potencjału, nie ma możliwości podejmowania decyzji i współtworzenia zmian społecznych.

O czym będziemy rozmawiać?

  • O wzmacnianiu pozycji kobiet dla osiągnięcia pełnego równouprawnienia
  • O nierówności płci, przemocy w rodzinie i przemocy społecznej
  • O mechanizmach partycypacyjnych i równej reprezentacji kobiet na wszystkich poziomach i we wszystkich procesach
  • O czynnikach społecznych, gospodarczych, kulturowych i politycznych w sprawiedliwym społeczeństwie
  • O zależności między równością płci a zatrudnieniem młodzieży w krajach rozwijających się

Prowadząca

Parasto Yari, Chief Human Rights Officer / Prawniczka Pro Bono

Działa-MY

Porozmawiajmy o prawach człowieka | Równouprawnienie płci

7 grudnia

10:00-11:30

Wydarzenie zamknięte dla K&P


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kochański & Partners sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-078) przy Placu Piłsudskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000625481. Więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych znajduje się tutaj: https://www.kochanski.pl/pl/zgody-rodo-obowiazek-informacyjny/