Zaznacz stronę

Konflikty właścicielskie

Rozwiązania

Spółki prawa handlowego nierzadko są platformą starć spowodowanych sprzecznymi interesami właścicieli lub członków  organów. Gdy konflikt osiąga poziom nasilenia zagrażający interesom klienta, w grę wchodzi konieczność zastosowania instrumentów prawnych specyficznych dla danego przypadku.

Zespół naszych prawników delegowany do prowadzenia tych trudnych spraw posiada unikalne doświadczenie, łącząc wiedzę z zakresu prawa cywilnego, prawa spółek (w tym transakcji fuzji i przejęć), rynków kapitałowych oraz prawa procesowego cywilnego i karnego. Oferujemy pomoc w zdefiniowaniu problemu, ustaleniu celów, które klient zamierza osiągnąć a następnie w przygotowaniu skrojonej na miarę strategii działania, którą z sukcesem wdrażamy.

Ponieważ spory korporacyjne charakteryzuje duża dynamika i zmienność, pozostajemy w ciągłej gotowości na różne rozwiązania i ruchy przeciwnika, kompleksowo dbając o zabezpieczenie interesów klienta aż do osiągnięcia postawionego celu.

 

Jak możemy Państwu pomóc

Wsparcie Kochański & Partners obejmuje w szczególności czynności takie jak:

  • audyt prawny celem identyfikacji nadużyć, w tym identyfikacja ryzyk odpowiedzialności cywilnej i prawnokarnej;
  • obsługa zgromadzeń właścicieli, w tym korzystanie z instrumentarium ochrony właścicieli mniejszościowych np. występowanie z projektami uchwał, rozszerzanie porządku obrad, zwoływanie zgromadzeń, obsługa procesu wypłaty dywidendy, uzyskiwanie informacji o spółce od zarządu, wybór rady nadzorczej grupami, powoływanie audytora w spółce, ustanowienie delegacji do zarządu oraz bieżące doradztwo w tym zakresie, zawieranie porozumień z akcjonariuszami lub umów w zakresie przenoszenia lub obciążania praw korporacyjnych;
  • obsługa obowiązków wynikających z regulacji spółek publicznych;
  • obsługa zmian kapitałowych, w tym reorganizacja spółki i grupy kapitałowej;
  • reprezentowanie przed organami nadzoru i sądem rejestrowym (w tym postępowania w zakresie manipulacji informacją lub kursem akcji, niewykonania obowiązków informacyjnych, wstrzymanie procesu rejestrowania zmian w KRS), organami ścigania (po stronie pokrzywdzonego bądź obrony);
  • występowanie lub obrona w sądach powszechnych lub arbitrażowych w związku roszczeniami specyficznymi dla sporów korporacyjnych takimi jak: zaskarżanie uchwał, ustalenie składu akcjonariatu lub składu organów spółki, ustalenie niemożliwości wykonywania prawa głosu, ustalenie istnienia i nieistnienia uchwał organów, powołanie kuratora, ustanowienie zarządu przymusowego, roszczenia odszkodowawcze w tym actio pro socio, roszczenia o zapłatę dywidendy, stwierdzenie nieważności czynności, powstrzymanie bezpośrednio grożącej szkody, nakazanie określonego zachowania, stwierdzenie nieważności umowy, sprawy z zakresu dóbr osobistych, roszczenia o wykonanie postanowień umowy;
  • prowadzenie negocjacji;
  • zabezpieczenie interesów klienta przy zawarciu ugody, w tym przygotowanie dokumentów specyficznych dla danego przypadku.


Więcej informacji

 

Wypełnij poniższy formularz, aby pobrać pełny materiał:

Jak chronimy Twoją prywatność
Jako czołowa firma prawnicza w Polsce poważnie traktujemy obowiązek ochrony przekazywanych nam danych osobowych.
Dane osobowe, które zbieramy, służą do celów związanych z obsługą wyrażonego przez Ciebie zapytania.
Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, zapewniamy odpowiedni poziom ich ochrony i przechowujemy je tylko przez czas niezbędny do realizacji zapytania z uzasadnionych powodów biznesowych lub prawnych. Następnie usuwamy je w sposób bezpieczny i pewny. Aby uzyskać więcej informacji na temat danych osobowych przetwarzanych przez Kochański & Partners, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zapraszamy do kontaktu:

Rafał Rapala

Rafał Rapala

Radca prawny, Partner, Prawo Korporacyjne, Konflikty Właścicielskie

+48 608 444 650

r.rapala@kochanski.pl

Aneta Serowik

Aneta Serowik

Adwokat / Partner / Prawo Korporacyjne

+48 728 432 412

a.serowik@kochanski.pl

Aktualności