Zaznacz stronę
92

Agnieszka Chrzanowska Publications Officerem w Media Law Committee International Bar Association

Od lat aktywnie działamy w międzynarodowej społeczności prawników, angażując się w różnego rodzaju inicjatywy i projekty. Sprzyja to tworzeniu bliskich relacji i zdecydowanie wzmacnia naszą pozycję na arenie międzynarodowej

Międzynarodowy sukces Kochański & Partners

Agnieszka Chrzanowska, Partner i szefowa Sektora Media została Publications Officer w ramach Komitetu Prawa Mediów (Media Law Committee) działającym przy International Bar Association (IBA). To ogromny sukces, bo po raz pierwszy tak wysokie stanowisko w tym Komitecie zajmuje prawniczka z Polski.

International Bar Association to największa organizacja prawnicza na świecie. Działa od 1947 r. i zrzesza ponad 80 tys. prawników z ponad 170 krajów. IBA ma ogromny wkład w rozwój prawa, wspiera procesy legislacyjne i najlepsze praktyki, aktywnie promuje i kształtuje przyszłość zawodów prawniczych.

Jej członkowie współpracują w ramach komitetów, których celem jest praktyczne wsparcie ekspertów zajmujących się poszczególnymi dziedzinami prawa oraz tworzenie dobrych przepisów i regulacji, nadążających za potrzebami i wymaganiami współczesnego świata.

Agnieszka Chrzanowska jako Publications Officer w IBA

Publications Officer to nowa funkcja w Komitecie Prawa Mediów, który działa w ramach sekcji Prawa Własności Intelektualnej, Komunikacji i Technologii.

Prace Komitetu koncentrują się wokół mediów tradycyjnych, ale jego członkowie równie uważnie przyglądają się komunikacji internetowej oraz zagadnieniom e-commerce, regularnie poruszając temat nowych kierunków w technologii medialnej.

Komitet zrzesza kilkuset najbardziej cenionych praktyków prawa medialnego z całego świata.

Agnieszka będzie odpowiadać m.in. za koordynację publikacji oraz organizację wydarzeń o tematyce mediowej. Jej kadencja potrwa dwa lata.

Cieszę się z możliwości współpracy z Komitetem Prawa Mediów i aktywnego udziału w jego pracach. Jestem pewna, że mój wkład w postaci znajomości rynku medialnego w Polsce i krajach Europy Środkowo – Wschodniej będzie stanowił ważne uzupełnienie działań Komitetu” – podkreśliła Agnieszka Chrzanowska.

Publication Officer to wyróżnienie, prestiż i konkretne wzmocnienie praktyki

Nowa rola jest dużym wyróżnieniem i uznaniem dorobku zawodowego Agnieszki Chrzanowskiej. Z pewnością przełoży się na wzmocnienie kierowanej przez nią Praktyki Sektora Mediów i bezpośrednio wpłynie na jakość i ilość kontaktów międzynarodowych, zgodnie z misją IBA inicjowania i prowadzenia działań wykraczających poza ramy krajowe, promujących potrzebę transgranicznego dialogu i współpracy.

Agnieszka posiada niemal dziesięcioletnie doświadczenie w dziedzinie prawa mediów. Jest cenioną ekspertką w dziedzinie prawa prasowego, w szczególności wolności prasy, ochronie dóbr osobistych oraz ochronie wizerunku i marki. Jest autorką licznych publikacji w tej tematyce.

Reprezentuje m. in. jedno z największych działających w Polsce wydawnictw – Ringier Axel Springer Polska – właściciela takich marek jak Forbes, Business Insider, Newsweek Polska i Onet.

Przez lata z powodzeniem reprezentowała klientów w postępowaniach przed polskim Sądem Najwyższym, prowadząc precedensowe sprawy mające wpływ na zmiany w orzecznictwie i rozszerzenie granic wolności słowa, zwłaszcza w postępowaniach dotyczących osób publicznych. Reprezentowała również polskich dziennikarzy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Zarówno prowadzona przez nią praktyka, jak i Agnieszka Chrzanowska indywidualnie, są rekomendowane w najbardziej prestiżowych rankingach prawniczych, w tym The Legal 500 oraz Media Law International (MLI).

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Agnieszka Chrzanowska


Zapraszamy do kontaktu:

Agnieszka Chrzanowska

Agnieszka Chrzanowska

Adwokat, Partner, Szef Sektora Media

+48 728 432 414

a.chrzanowska@kochanski.pl