Zaznacz stronę

Archiwum K&P - 2024

Wakacje od ZUSu

10

7 czerwca Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że wkrótce sporą część przedsiębiorców obejmą korzystne zmiany w zakresie opłacania składek na ZUS.

EURO 2024- święto sportu oraz zabezpieczenia praw IP UEFA

14

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej to nie tylko przykład znakomitej organizacji imprezy sportowej, lecz również przemyślanej i długofalowej ochrony praw własności intelektualnej organizatora. I to na wielu płaszczyznach.

Tom Hashimoto będzie szefem naszego Japan Desku

23

Już dziś Japonia jest ważnym światowym partnerem polskiego biznesu. Jednak tym, co czyni ten kierunek szczególnie perspektywicznym i atrakcyjnym, jest jej potencjał technologiczny i innowacyjny oraz udany zwrot ku zielonej transformacji i zaawansowanym projektom energetycznym. A więc te obszary, na których, jako kancelaria, od początku budujemy nasze przewagi konkurencyjne.

Projekt ustawy o sygnalistach znów w Sejmie

2

23 maja Sejm przyjął projekt ustawy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia. Podsumowujemy, co zmieniło się w stosunku do poprzednich wersji, na co warto zwrócić szczególną uwagę i jakie poprawki wprowadził Senat.

Sztuczna inteligencja w Polsce 2024

2

Dla tych, którzy interesują się prawnymi aspektami sztucznej inteligencji i chcą dokładnie wiedzieć, co w najbliższym czasie czeka polski rynek technologiczny.

Kolejne wysokie noty w rankingu IP Stars

Team Banery   8

Znamy już wyniki pierwszej części tegorocznego rankingu IP Stars 2024 w kategoriach Trademark disputes i Trademark prosecution i wiemy, które firmy zostały uznane za najbardziej skuteczne wsparcie w sporach i postępowaniach dotyczących ochrony znaków towarowych.

Obniżka podatku Belki – co to oznacza dla przedsiębiorców

4

Minister Finansów ogłosił plan obniżenia podatku Belki, który ma wejść w życie 1 stycznia 2025 roku. I chociaż zadeklarował, że założenia są już gotowe, nie ujawnił jeszcze wszystkich szczegółów dotyczących proponowanych zmian.

Odpowiedzialność członków zarządu

4

Odpowiedzialność członka zarządu jest zagadnieniem skomplikowanym i wieloaspektowym. Warto więc przyjrzeć się bliżej tym kwestiom, zwłaszcza w świetle ostatnich zmian.

Jak skutecznie przeprowadzić zwolnienia grupowe

8

Na rynku pracy widać większą liczbę zwolnień grupowych. Sprawdzamy, jakie zasady regulują zwolnienia grupowe i jakich obowiązków należy dopełnić, aby skutecznie je przeprowadzić.

SME Fund – Tomasz Szambelan akredytowanym wykonawcą usługi IP Scan

10

Tomasz Szambelan został wpisany na listę akredytowanych wykonawców IP Scan prowadzoną przez Urząd Patentowy RP. Usługa IP Scan jest częścią programu dotacji na zgłaszanie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków z europejskiego funduszu dla małych i średnich przedsiębiorstw SME Fund.

Forum Bankowe 2024 Związku Banków Polskich

ZBP Pl

Forum Bankowe to jedno z najważniejszych, dorocznych wydarzeń branżowych, na którym nie może zabraknąć przedstawicieli top managementu i kadry zarządzającej polskich i międzynarodowych instytucji finansowych.

Rażące naruszenie prawa banku do obrony

Banki Pl

Powierzchowne i powszechne zapatrywania sądów na tzw. „sprawy frankowe” nie uzasadniają prowadzenia postępowania cywilnego z naruszeniem prawa banku do obrony – uznał sąd drugiej instancji.

Czy Polska potrzebuje energii z atomu?

2

Dyskusja wokół energetyki jądrowej pozostaje obecnie jednym z najbardziej gorących tematów angażujących uwagę opinii publicznej, specjalistów transformacji energetycznej oraz przedstawicieli świata nauki, polityki i biznesu.

Dzień Ziemi 2024 – Co w praktyce oznacza zielony arbitraż

Pol

Dużo mówimy o nowoczesnych metodach pokojowego rozwiązywania sporów, o nowych europejskich centrach arbitrażu, o mediacjach i roli technologii. I to właśnie technologia pomoże nam wykonać kolejny krok w kierunku bardziej zielonych działań w tym zakresie.

Zostaliśmy wyróżnieni w rankingu Media Law International 2024

2

Kolejne wyróżnienie w rankingu Media Law International i utrzymanie niezmiennie wysokiej pozycji potwierdza, że nasze działania na rzecz dziennikarzy, wiodących wydawców telewizyjnych i radiowych są nie tylko skuteczne, ale też dostrzegane i doceniane na rynku.

Znamy już wyniki Chambers Europe 2024

16

Po ogłoszeniu rekomendacji Chambers Global 2024, które w tym roku przyniosły nam wyjątkowo pomyślne wiadomości, poznaliśmy wyniki Chambers Europe 2024.

Ile płacę ze tę spółkę, czyli parę słów o wycenach w transakcjach M&A

15

Money is king. Szczególnie wyraźnie widać to w przypadku transakcji fuzji i przejęć, które przeprowadza się przede wszystkim „dla pieniędzy”. W tym kontekście kluczowe znaczenie ma wycena sprzedawanej spółki, czyli sposób ustalenia ceny za jej udziały oraz ewentualna korekta dokonywana po zakupie.

Konieczność uzyskania zgody organów spółki na czynność prawną

25

Reprezentanci spółek muszą pamiętać, że dokonanie czynności prawnej bez wymaganej umową albo statutem zgody, skutkujące powstaniem szkody w majątku spółki, otwiera możliwość przypisania im odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do spółki.

Kolejna wersja projektu ustawy o ochronie sygnalistów już w Sejmie

27

26 lutego do Sejmu wpłynął kolejny projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, o zmienionej nazwie: ,,ustawa o sygnalistach”. Jego celem jest wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r.

Jak Partnerstwa Publiczno-Prywatne (PPP) mogą ożywić gospodarkę

Pl

PPP może być tym modelem współpracy i dystrybucji środków publicznych oraz prywatnych, który ożywi rynek projektów infrastrukturalnych i może być odpowiedzią na problem z dostępem do finansowania dla sektora publicznego, szczególnie samorządowego.

Nowe sposoby podziałów transgranicznych szansą na transfery technologiczne w sektorze New Tech

18

Bez wątpienia branża New Tech jest dzisiaj na fali wschodzącej, również w obszarze fuzji i przejęć (M&A). Ostatnia nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadziła nową formę podziału spółki – przez wyodrębnienie – i uregulowała proces podziału transgranicznego. Sprawdzamy, jak te zmiany wpłyną na dotychczasową praktykę transferów technologicznych.