Zaznacz stronę

Przegląd sektora bankowego | Banking dziś i jutro | Maj 2023

8 maja 2023 | Aktualności, Banking dziś i jutro, Wiedza

Potencjał do wzrostu zysków w bankach się wyczerpał

Marża odsetkowa, przesądzająca o zarobkach banków, przestała dynamicznie rosnąć. I tak może być w całym roku.

Pośród banków, które dotychczas przedstawiły raport za I kwartał br., niemal wszystkie zaraportowały spadek lub co najwyżej niewielki wzrost marży odsetkowej w porównaniu z końcówką zeszłego roku. To może być zapowiedź jakościowej zmiany, bo dotychczas – od końca 2021 r. – szła ona nieustająco w górę, pozwalając bankom pomnażać zarobki w środowisku podwyższonych stóp procentowych.

Źródło: Rzeczpospolita

Przedłużenie wakacji kredytowych. Kiedy decyzja rządu?

Decyzja w sprawie przedłużenia wakacji kredytowych na kolejny rok jeszcze nie zapadła i analiza sytuacji nastąpi – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – w połowie tego roku, poinformował wiceminister finansów Artur Soboń.

Źródło: Forsal

Rzecznik TSUE: Bankom nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Wyrok w czerwcu

Bank nie może dochodzić wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, gdy umowa została unieważniona. Skoro nieważność ta powstała na skutek zamieszczenia przez bank nieuczciwych klauzul, przedsiębiorca nie może czerpać korzyści z tej sytuacji. Nie wyklucza to roszczenia konsumenta o wynagrodzenie za korzystanie z jego pieniędzy – czyli rat – uzyskanych przez bank – wskazał w swojej opinii Rzecznik Generalny TSUE. Trybunał ogłosi w tej sprawie wyrok 15 czerwca.

Źródło: Prawo.pl

Skargi nadzwyczajne w sprawach frankowiczów. Część z nich już rozpatrzono

Do Sądu Najwyższego Prokurator Generalny skierował już 46 skarg nadzwyczajnych w sprawach „frankowiczów”. W ośmiu na dziewięć rozpatrzonych dotychczas spraw, sąd uchylił ostatecznie nakazy zapłaty.

Jak przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Łukasz Łapczyński, w uchylonych nakazach zapłaty Sąd Najwyższy podzielił argumentację Prokuratora Generalnego i orzekł na korzyść konsumentów, stwierdzając naruszenie ich praw wynikających z konstytucji oraz prawa unijnego. W skargach czekających na rozpoznanie prokurator argumentuje, że sądy wydawały nakazy zapłaty nie badając umów kredytowych, którymi bardzo często nawet nie dysponowały i sankcjonowały zawarte w nich niedozwolone zapisy.

Źródło: TVN24

Hipoteki spłacają się coraz słabiej. Skąd gwałtowne pogorszenie?

W marcu 2023 r. wartość kredytów hipotecznych, które przestały być spłacane terminowo przekroczyła po raz pierwszy 700 mln zł. Obserwowany trend gwałtownego pogorszenia się jakości portfela trwa już niemal rok. (…) Wartość kredytów mieszkaniowych, które weszły w tzw. default (czyli poważne opóźnienie w spłacie, powyżej 90 dni od ustalonego w umowie terminu) osiągnęła rekordowy poziom ponad 700 mln zł.

Źródło: Bankier.pl

Banki zapowiadają zaostrzenie kryteriów udzielania wszystkich rodzajów kredytów

Pogorszenie się perspektyw gospodarczych i wzrost udziału kredytów zagrożonych skłoniły banki do zaostrzenia polityki w pierwszych trzech miesiącach 2023 r. w segmencie kredytów konsumpcyjnych i kredytów dla przedsiębiorstw. Do czerwca pod tym względem nie będzie lepiej we wszystkich rodzajach kredytów, także mieszkaniowych.

  • Po blisko dwuletnim okresie zacieśniania polityki kredytowej w pierwszym kwartale 2023 r. banki złagodziły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych
  • Nie jest to jednak trwała zmiana. Już na drugi kwartał są zapowiedzi ponownego zaostrzenia
  • Z wyjątkiem podniesienia marży kredytowej banki nie zmieniły istotnie warunków kredytowania. Nie zaobserwowały również istotnych zmian popytu na kredyty konsumpcyjne

Źródło: Business Insider

Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych podpisana przez prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG), która dotyczy możliwości emisji przez banki, domy maklerskie i zakłady reasekuracji papierów wartościowych z mechanizmem absorpcji strat, podała Kancelaria Prezydenta.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

MS zmienia oprocentowanie pożyczek prokuratorskich i sędziowskich

Od kilku miesięcy prokuratorzy i sędziowie skarżą się na wzrost wysokości rat pożyczek mieszkaniowych przyznawanych im na podstawie ustaw ustrojowych. Powodem jest uzależnienie oprocentowania od wysokości inflacji zapisanej w budżecie. Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło sytuację poprawić dodając w stosownym rozporządzeniu, że to nie może być więcej niż wysokość stopy referencyjnej NBP – obecnie 6,75 proc.

Źródło: Prawo.pl

EBC podnosi stopy procentowe. Lagarde zapowiada, że to nie koniec

Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe o 25 pkt baz. Główna wzrosła do 3,75 proc., a depozytowa do 3,25 proc. Było to zgodne z prognozami analityków.

Źródło: Rzeczpospolita

Kolejne banki w USA będą upadać? To może być cisza przed burzą

Pierwszy majowy weekend był wyjątkowo spokojny. Tym razem nie ogłoszono upadku żadnego banku regionalnego w USA. Kryzys może jednak powrócić, zwłaszcza jeśli Rezerwa Federalna w najbliższym czasie nie wykona piwotu, czyli nie przejdzie od ostrej do łagodnej polityki pieniężnej.

  • Po sporych spadkach zanotowanych w minionym tygodniu, na ostatniej sesji giełdowej w piątek 5 maja amerykańskie banki regionalne odrabiały straty. PacWest podrożał o 33 proc., a Western Alliance zwyżkował o 22 proc.
  • W USA nikt nie chce się zgodzić na tak poważne konsekwencje krachu wielkiego banku, jak to miało miejsce kilkanaście lat temu w przypadku Lehman Brothers. Amerykańscy regulatorzy pozwalają, by pieniądze tracili akcjonariusze banków, ale nie ich klienci
  • Inwestorzy grający na giełdach przeciwko regionalnym bankom amerykańskim wypracowali w tym roku zyski w granicach 7 miliardów dolarów

Źródło: Interia

Jest nowy szef Banku Światowego. Do tej pory był menedżerem wielkich firm

Ajay Banga został wybrany na prezesa Banku Światowego. Zaczyna za miesiąc. Były szef Mastercarda, Amerykanin hinduskiego pochodzenia, został właśnie szefem Banku Światowego na pięcioletnią kadencję. To pierwszy w historii szef Banku Światowego urodzony w Indiach.

Źródło: Rzeczpospolita

Związek Banków Polskich ma nowego Prezesa

Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich wybrało nowy Zarząd oraz Radę Związku. Na funkcję Prezesa Związku powołany został dr Tadeusz Białek, dotychczasowy Wiceprezes Związku. Ponadto do Zarządu, na trzyletnią kadencję, powołano Agnieszkę Wachnicką, Włodzimierza Kicińskiego oraz Bartosza Kublika. Walne Zgromadzenie wybrało również nową Radę Związku.

Źródło: Związek Banków Polskich

Raport BANKI 2022

Prezentowane opracowanie jest kolejnym, trzydziestym już, dorocznym raportem środowiska bankowego, oceniającym kondycję sektora bankowego w minionym roku, warunki ekonomiczne jego działania oraz szanse i wyzwania na najbliższą przyszłość.

Źródło i pełna treść raportu: Związek Banków Polskich

Masz pytania? Sprawdź, jak wspieramy banki i instytucje finansowe.


Zobacz też:
Banking dziś i jutro | Przegląd sektora bankowego | Kwiecień 2023

Najnowsza Wiedza

Zapraszamy do kontaktu: