Zaznacz stronę

Strategia energetyczna – odpowiedź na zmiany rynkowe

Rozwiązania

Ochrona środowiska w coraz większym stopniu zaczyna dotyczyć prywatnych przedsiębiorców. W zapytaniach ofertowych poza kryteriami podstawowymi, takimi jak cena czy specyfikacja produktu, coraz częściej pojawia się także kwestia pochodzenia energii użytej do jego wytworzenia, a zwłaszcza tzw. śladu węglowego (carbon footprint). Także rosnąca proekologiczna kultura konsumentów powoduje, że przewagę na rynkach, zwłaszcza rozwiniętych i wysokokonkurencyjnych,  zyskują te firmy, które oferują produkty posiadające niski wskaźnik emisyjności. Poniżej przedstawiamy Państwu strategię energetyczną dla przedsiębiorstwa, która uwzględnia zmiany zachodzące na rynku energii.

Wspieramy Państwa w zakresie wprowadzania w przedsiębiorstwie strategii energetycznej opartej o źródła niskoemisyjne i optymalne, gdy chodzi o paliwa. Pomagamy podjąć decyzję, czy lepszym rozwiązaniem jest umowa PPA czy budowa własnych źródeł, a jeśli tak, to których: fotowoltaicznych, wiatrowych, geotermalnych, biogazowych, wodorowych, wodnych czy innych.

Pozwala to na optymalizację decyzji przedsiębiorstwa związanych z zapotrzebowaniem na czystą energię. Nasze rozwiązania pomagają redukować ślad węglowy wytwarzanych produktów i wybrać rozwiązanie najlepsze, najprostsze z regulacyjnego punktu widzenia i optymalne kosztowo dla danego klienta, z uwzględnieniem charakteru działalności, rodzaju produkcji i jej skali.

Opracowaniem i wdrożeniem rozwiązań dopasowanych do Państwa potrzeb biznesowych zajmuje się nasz interdyscyplinarny zespół, który składa się z doświadczonych prawników, a także naszych partnerów, ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę techniczną i ekonomiczną. Dopiero złożenie tych trzech obszarów i odniesienie ich do konkretnych warunków biznesowych pozwala podejmować decyzje wolne od marketingowych wpływów i presji uproszczonych komunikatów. Gwarantujemy też pełną neutralność technologiczną. Kierujemy się wyłącznie dobrem naszych klientów, a nie „sprzedajemy” konkretnych rozwiązań.

Jak możemy pomóc?

  • Pomagamy zrozumieć zawiłości prawa i regulacji energetycznych dla danej branży lub działalności, dostępnych źródeł pomocowych (np. z ustawy o rynku mocy) i optymalnych rozwiązań prawnych;
  • Wspieramy Państwa w realizacji przedsięwzięć zwiększających efektywność energetyczną, przeprowadzeniu audytów energetycznych, a także w procesie uzyskiwania białych certyfikatów;
  • Analizujemy możliwości Państwa uczestnictwa w rynku mocy poprzez świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania;
  • Pomagamy wybrać, w oparciu o obiektywne dane finansowe, typ rozwiązania technologicznego – tak w zakresie energetyki, jak i innych mediów (ciepło, chłód);
  • Doradzamy w procesie wdrażania rozwiązań zapewniających samowystarczalność energetyczną dzięki wykorzystaniu w Państwa firmie własnych jednostek wytwórczych (np. instalacje fotowoltaiczne, farmy wiatrowe i inne źródła) z zachowaniem pełnej neutralności technologicznej;
  • Oferujemy pomoc w zakresie wskazania źródeł finansowania realizowanych przedsięwzięć (opracowanie biznes planu, ubieganie się o finansowanie).

Korzyści z wdrożenia innowacyjnej strategii energetycznej:

  • Zwiększenie konkurencyjności produktów i usług jako wytworzonych z czystej energii;
  • Obniżenie śladu węglowego Państwa towarów i usług;
  • Oszczędności finansowe na zakupie energii dzięki redukcji jej zużycia oraz samodzielnej produkcji na własne potrzeby;
  • Państwa przedsiębiorstwo staje się przyjazne dla środowiska dzięki znacznie obniżonej emisyjności.

Zapraszamy do kontaktu – zwłaszcza przedsiębiorstwa średnie i duże, w których koszty energii elektrycznej przekraczają kwotę 1.000.000 zł rocznie.


Więcej informacji

 

Wypełnij poniższy formularz, aby pobrać pełny materiał:

Jak chronimy Twoją prywatność
Jako czołowa firma prawnicza w Polsce poważnie traktujemy obowiązek ochrony przekazywanych nam danych osobowych.
Dane osobowe, które zbieramy, służą do celów związanych z obsługą wyrażonego przez Ciebie zapytania.
Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, zapewniamy odpowiedni poziom ich ochrony i przechowujemy je tylko przez czas niezbędny do realizacji zapytania z uzasadnionych powodów biznesowych lub prawnych. Następnie usuwamy je w sposób bezpieczny i pewny. Aby uzyskać więcej informacji na temat danych osobowych przetwarzanych przez Kochański & Partners, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zapraszamy do kontaktu:

Wojciech Wrochna, LL.M.

Wojciech Wrochna, LL.M.

Partner, Szef Grupy Praktyk Energetyka, Infrastruktura i Środowisko

+48 734 189 743

w.wrochna@kochanski.pl

Aktualności