Zaznacz stronę

Przegląd sektora bankowego | Banking dziś i jutro | Listopad 2023

8 listopada 2023 | Aktualności, Banking dziś i jutro, Wiedza

„Bezpieczny kredyt 2 proc.” z nowym wskaźnikiem. Kredytobiorcy mogą nie być zadowoleni

Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował nową wartość wskaźnika, który wyznacza wysokość dopłat w „Bezpiecznym kredycie 2 procent”. Stawka jest mniej korzystna niż poprzednio, co dla kredytobiorców oznaczać może wyższe raty.

Źródło: Bankier.pl

Od połowy przyszłego roku banki nie powinny oferować nowych produktów opartych na WIBOR

Zmiana terminu zakończenia przejścia ze wskaźnika WIBOR na nowy wskaźnik referencyjny dotyczy głównie istniejącego portfela, ale w kwestii nowych produktów reforma nabiera tempa. Do połowy 2024 r. banki powinny się wycofać z oferowania nowych produktów opartych na WIBOR – powiedział Tadeusz Białek, prezes ZBP, przewodniczący Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych.

Źródło: Bank.pl

Koszty wakacji kredytowych dla banków w ’24 wynieść mogą ok. 8,06 mld zł

Według szacunków przygotowanych w oparciu o dane BIK (stan na 31 lipca 2023 r.) koszt przyszłych wakacji kredytowych (przy ich maksymalnym wykorzystaniu) ocenia się na 7.703 mln zł (kredyty o wartości nominalnej do 400 000 zł) oraz 357 mln zł (kredyty o wartości od 400 do 800 tys. zł spełniające dodatkowe kryterium uprawniające do wnioskowania o wsparcie). Łączny, szacowany koszt może wynieść 8 059 mln zł.

Źródło: Bank.pl

Do trzech razy sztuka. Czy RPP w listopadzie ponownie obniży stopy procentowe?

Większość ekonomistów jest zdania, że Rada Polityki Pieniężnej w listopadzie zmniejszy koszt pieniądza. Główny argument: duży październikowy spadek inflacji Wśród ekonomistów przeważa pogląd, że listopad będzie trzecim z rzędu miesiącem, w którym Rada Polityki Pieniężnej obniży oprocentowanie i główna stopa Narodowego Banku Polskiego na kończącym się w środę posiedzeniu RPP zostanie zmniejszona o 0,25 pkt proc., do 5,5 proc. Oznaczałoby to spadek o 1,25 pkt proc. w ciągu trzech miesięcy.

Źródło: Forsal.pl

Ministerstwo Finansów chce przedłużyć na 2024 rok zaniechanie poboru podatku bankowego od banków pomostowych

Resort finansów chce przedłużyć na 2024 rok zaniechanie poboru podatku bankowego od banków pomostowych w rozumieniu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym – podano w projekcie rozporządzenia skierowanego do konsultacji.

Źródło: Bank.pl

Czy wymiana informacji w sektorze bankowym może mieć znaczenie dla bezpieczeństwa i stabilności gospodarki?

Ostatnie lata, przynosząc całe spektrum niespodziewanych i kryzysowych sytuacji, wyraźnie pokazały, jakie znaczenie dla bezpiecznego i stabilnego funkcjonowania gospodarki ma cyfrowa transformacja – stwierdza Piotr Alicki, prezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej.

Firmy, które z wyprzedzeniem zainwestowały we wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, zdecydowanie sprawniej poradziły sobie z nowymi bezprecedensowymi okolicznościami rynkowymi i geopolitycznymi.

Źródło: wGospodarce.pl

Ryzyko jest też poza systemem bankowym

Amerykańscy regulatorzy poszerzą listę systemowo ważnych instytucji finansowych o firmy, które nie są bankami. Nie wskazują jeszcze, które z nich będą podlegały ostrzejszemu nadzorowi, ale już stworzyli procedurę pozwalającą na rozszerzanie listy.

Źródło: Parkiet.pl

Fundamentalna rola państwa jako regulatora rynku finansowego

Sprawny rynek kapitałowy jest fundamentem rozwoju gospodarczego państwa opartego na wiedzy i innowacjach. Dzięki finansowaniu rozwoju najbardziej dynamicznych i innowacyjnych przedsiębiorstw rynek kapitałowy wpływa na wzrost produktywności gospodarki i jej konkurencyjność. Zasady działalności rynku kapitałowego podlegają jednak regulacjom państwa. To państwo jako ustawodawca oraz przez swoje organy nadzorcze wpływa na docelowy kształt rynku finansowego – pisze Waldemar Markiewicz prezes zarządu Izby Domów Maklerskich.

Źródło: Wgospodarce.pl

Firmy rodzinne silnym fundamentem warszawskiej giełdy

Firmy rodzinne stanowią 40 proc. wszystkich spółek notowanych na głównym rynku warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) – wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu Grant Thornton, przygotowanego we współpracy z GPW.

Źródło: Wgospodarce.pl

Masz pytania? Sprawdź, jak wspieramy banki i instytucje finansowe.


Zobacz też:
Banking dziś i jutro | Przegląd sektora bankowego | Październik 2023

Najnowsza Wiedza

Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność członka zarządu jest zagadnieniem skomplikowanym i wieloaspektowym. Warto więc przyjrzeć się bliżej tym kwestiom, zwłaszcza w świetle ostatnich zmian.

SME Fund – Tomasz Szambelan akredytowanym wykonawcą usługi IP Scan

Tomasz Szambelan został wpisany na listę akredytowanych wykonawców IP Scan prowadzoną przez Urząd Patentowy RP. Usługa IP Scan jest częścią programu dotacji na zgłaszanie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków z europejskiego funduszu dla małych i średnich przedsiębiorstw SME Fund.

Zapraszamy do kontaktu: