Zaznacz stronę

Przegląd sektora bankowego | Banking dziś i jutro | Listopad 2023

8 listopada 2023 | Aktualności, Banking dziś i jutro, Wiedza

„Bezpieczny kredyt 2 proc.” z nowym wskaźnikiem. Kredytobiorcy mogą nie być zadowoleni

Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował nową wartość wskaźnika, który wyznacza wysokość dopłat w „Bezpiecznym kredycie 2 procent”. Stawka jest mniej korzystna niż poprzednio, co dla kredytobiorców oznaczać może wyższe raty.

Źródło: Bankier.pl

Od połowy przyszłego roku banki nie powinny oferować nowych produktów opartych na WIBOR

Zmiana terminu zakończenia przejścia ze wskaźnika WIBOR na nowy wskaźnik referencyjny dotyczy głównie istniejącego portfela, ale w kwestii nowych produktów reforma nabiera tempa. Do połowy 2024 r. banki powinny się wycofać z oferowania nowych produktów opartych na WIBOR – powiedział Tadeusz Białek, prezes ZBP, przewodniczący Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych.

Źródło: Bank.pl

Koszty wakacji kredytowych dla banków w ’24 wynieść mogą ok. 8,06 mld zł

Według szacunków przygotowanych w oparciu o dane BIK (stan na 31 lipca 2023 r.) koszt przyszłych wakacji kredytowych (przy ich maksymalnym wykorzystaniu) ocenia się na 7.703 mln zł (kredyty o wartości nominalnej do 400 000 zł) oraz 357 mln zł (kredyty o wartości od 400 do 800 tys. zł spełniające dodatkowe kryterium uprawniające do wnioskowania o wsparcie). Łączny, szacowany koszt może wynieść 8 059 mln zł.

Źródło: Bank.pl

Do trzech razy sztuka. Czy RPP w listopadzie ponownie obniży stopy procentowe?

Większość ekonomistów jest zdania, że Rada Polityki Pieniężnej w listopadzie zmniejszy koszt pieniądza. Główny argument: duży październikowy spadek inflacji Wśród ekonomistów przeważa pogląd, że listopad będzie trzecim z rzędu miesiącem, w którym Rada Polityki Pieniężnej obniży oprocentowanie i główna stopa Narodowego Banku Polskiego na kończącym się w środę posiedzeniu RPP zostanie zmniejszona o 0,25 pkt proc., do 5,5 proc. Oznaczałoby to spadek o 1,25 pkt proc. w ciągu trzech miesięcy.

Źródło: Forsal.pl

Ministerstwo Finansów chce przedłużyć na 2024 rok zaniechanie poboru podatku bankowego od banków pomostowych

Resort finansów chce przedłużyć na 2024 rok zaniechanie poboru podatku bankowego od banków pomostowych w rozumieniu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym – podano w projekcie rozporządzenia skierowanego do konsultacji.

Źródło: Bank.pl

Czy wymiana informacji w sektorze bankowym może mieć znaczenie dla bezpieczeństwa i stabilności gospodarki?

Ostatnie lata, przynosząc całe spektrum niespodziewanych i kryzysowych sytuacji, wyraźnie pokazały, jakie znaczenie dla bezpiecznego i stabilnego funkcjonowania gospodarki ma cyfrowa transformacja – stwierdza Piotr Alicki, prezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej.

Firmy, które z wyprzedzeniem zainwestowały we wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, zdecydowanie sprawniej poradziły sobie z nowymi bezprecedensowymi okolicznościami rynkowymi i geopolitycznymi.

Źródło: wGospodarce.pl

Ryzyko jest też poza systemem bankowym

Amerykańscy regulatorzy poszerzą listę systemowo ważnych instytucji finansowych o firmy, które nie są bankami. Nie wskazują jeszcze, które z nich będą podlegały ostrzejszemu nadzorowi, ale już stworzyli procedurę pozwalającą na rozszerzanie listy.

Źródło: Parkiet.pl

Fundamentalna rola państwa jako regulatora rynku finansowego

Sprawny rynek kapitałowy jest fundamentem rozwoju gospodarczego państwa opartego na wiedzy i innowacjach. Dzięki finansowaniu rozwoju najbardziej dynamicznych i innowacyjnych przedsiębiorstw rynek kapitałowy wpływa na wzrost produktywności gospodarki i jej konkurencyjność. Zasady działalności rynku kapitałowego podlegają jednak regulacjom państwa. To państwo jako ustawodawca oraz przez swoje organy nadzorcze wpływa na docelowy kształt rynku finansowego – pisze Waldemar Markiewicz prezes zarządu Izby Domów Maklerskich.

Źródło: Wgospodarce.pl

Firmy rodzinne silnym fundamentem warszawskiej giełdy

Firmy rodzinne stanowią 40 proc. wszystkich spółek notowanych na głównym rynku warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) – wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu Grant Thornton, przygotowanego we współpracy z GPW.

Źródło: Wgospodarce.pl

Masz pytania? Sprawdź, jak wspieramy banki i instytucje finansowe.


Zobacz też:
Banking dziś i jutro | Przegląd sektora bankowego | Październik 2023

Najnowsza Wiedza

Błąd, jako wada oświadczenia woli

Kodeks cywilny przewiduje szereg sytuacji, w których wadliwe oświadczenie woli jest nieważne lub można uchylić się od jego skutków.

Finansowanie sporów po stronie pozwanej

Finansowanie sporów przez podmioty trzecie (tzw. third party funding; TPF) od lat z powodzeniem funkcjonuje w postępowaniach arbitrażowych i sądowych. Jak pokazuje nasze doświadczenie w ostatnim czasie coraz częściej sięgają po nie także polscy przedsiębiorcy.

Stany Zjednoczone z pierwszą regulacją dotyczącą AI

Prezydent Joe Biden podpisał bowiem rozporządzenie wykonawcze w sprawie bezpiecznej i godnej zaufania sztucznej inteligencji, tym samym nakładając na sektor technologiczny z obszaru AI szereg obowiązków opartych na fundamencie przejrzystego i odpowiedzialnego rozwoju maszyn.

Zapraszamy do kontaktu: