Zaznacz stronę

Ukraina / Україна

ANALIZY, PRAWO, PUBLIKACJE

Wyrażamy solidarność dla walczącej Ukrainy, broniącej wolności, niezależności, demokracji i wspólnych europejskich wartości.

Wyrażamy solidarność dla walczącej Ukrainy, broniącej wolności, niezależności, demokracji i wspólnych europejskich wartości.

Sprzeciwiamy się agresji Rosji! Opowiadamy się za pokojem, bezpieczeństwem i praworządnością Ukrainy.

W obliczu napaści na naszych Sąsiadów i Braci włączamy się w pomoc Ukrainie i Ukraińcom przybywającym do Polski. Dzielimy się naszą wiedzą merytoryczną i doświadczeniem, wspieramy finansowo i pomagamy w wolontariacie.

Wspieramy ukraińskie firmy, które potrzebują natychmiastowych działań, aby przetrwać obecny konflikt i powrócić do dawnej pozycji po zakończeniu wojny.

Udzielamy pomocy w kwestiach formalnoprawnych i organizacyjnych, wpierając naszych klientów, ich przedsiębiorstwa oraz instytucje pozarządowe i charytatywne.

W tym miejscu, prezentujemy publikacje i analizy doradcze w zakresie środków ochrony i relokacji biznesu, możliwości uzyskania odszkodowania za ewentualne szkody poniesione w wyniku wojny, relacji z organami rządowymi, dostępu do kapitału zagranicznego, odnowy infrastrukturalnej, zagadnień energetycznych, prawa pracy, prawa imigracyjnego (w tym legalizacji pobytu), dostępnej pomocy finansowej i rzeczowej, a także kwestii podatkowych.Monitorujemy proces legislacyjny i śledzimy wszelkie informacje przydatne zarówno z perspektywy przedsiębiorców, jak i osób fizycznych zaangażowanych w pomoc i odbudowę Ukrainy, zatrudniających Ukraińców w Polsce lub poza jej granicami. Szczególną uwagę poświęcamy inwestorom zainteresowanym odbudową Ukrainy, w tym w jej infrastruktury oraz przemysłu i handlu.

W interdyscyplinarnym zespole wysoko wykwalifikowanych specjalistów wraz z prawnikami i konsultantami ukraińskimi koncentrujemy się na:

 • Relokacji i finansowaniu
 • Sprawach pracowniczych i imigracyjnych
 • Kontraktach handlowych
 • Sprawach korporacyjnych
 • Obowiązkach podatkowych oraz zwolnieniach, ulgach i preferencjach podatkowych
 • Sprawach administracyjno-prawnych, w tym wymogach i koncesjach
 • Własności intelektualnej i rejestracji znaków towarowych
 • Postępowaniach sądowych i arbitrażowych
 • Projektach infrastrukturalnych
 • Zamówieniach publicznych
 • Wsparciu ukraińskich producentów przy wejściu na rynek Unii Europejskiej

Zapraszamy do kontaktu.

Informacje   |   prawo   |   publikacje

Zapraszamy do kontaktu:

Dr hab. Markiyan Malskyy

Dr hab. Markiyan Malskyy

Adwokat (UA), Partner, Szef Ukrainian Desk

+48 734 462 582

m.malskyy@kochanski.pl