Zaznacz stronę

Sprawa naruszenia praw do znaku luksusowej marki Hermès w Metaverse nabiera rozpędu

9 stycznia 2023 | Aktualności, The Right Focus, Wiedza

Pisaliśmy już o sporze związanym z naruszeniem praw do znaków towarowych w Metaverse dla towarów luksusowej marki Hermès. I o tym, że właściciel marki zdecydował się podjąć kroki prawne wobec artysty Masona Rothschilda, twórcy NFT (non-fungible tokens – niewymienialnych tokenów) „MetaBirkin” zarzucając mu, że jego cyfrowa wersja słynnych torebek Birkin w formie NFT narusza prawa domu mody Hermès.

Jak do tego doszło – czyli anatomia konfliktu o NFT

Koniec roku sprzyja różnego rodzaju podsumowaniom, postanowiliśmy zatem przeanalizować stan sprawy marki Hermès i przypomnieć, jak doszło do sporu toczącego się przed Sądem Federalnym dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku oraz przyjrzeć się ostatnim rozstrzygnięciom procesowym.

Styczeń

Hermès składa pozew o naruszenie znaku towarowego przeciwko Masonowi Rothschildowi, twórcy NFT zarzucając, że jego cyfrowa wersja słynnych torebek Birkin narusza prawa domu mody Hermès.

W swojej skardze Hermès twierdzi, że „MetaBirkin” narusza ich znak towarowy „Birkin” i prawdopodobnie powoduje konfuzję wśród konsumentów, którzy mogą uznać, że artystyczne dzieła Rothschilda były autoryzowane, sponsorowane lub zatwierdzone przez Hermès.

Luty

Rothschild nie zgadza się z roszczeniami Hermès, uznając że NFT stanowią jedynie artystyczną modyfikację słynnej torebki domu mody Hermès, co w jego ocenie nie wprowadza odbiorców w błąd w kwestii pochodzenia towarów oznaczonych spornym znakiem.

Maj

Sąd oddala wniosek Rothschilda o oddalenie roszczenia potwierdzając jednocześnie, że również NFT może naruszać prawo ochronne do znaków towarowych. Sąd argumentuje, że NFT to po prostu kod wskazujący, gdzie znajduje się obraz cyfrowy i jego uwierzytelnianie, a użycie NFT do takiego uwierzytelnienia oraz umożliwienia późniejszej odsprzedaży i transferu nie czyni go towarem pozbawionym ochrony prawnej.

Październik

Hermès składa pismo o wydanie wyroku w trybie uproszczonym, wnioskując jednocześnie o odpowiedni w jego opinii test analizy podobieństwa (test Grunera). Sąd orzeka, że w tej sprawie ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu testu Rogersa, który równoważy wolność słowa i prawa do znaków towarowych i w jego ocenie ma zastosowanie do jego analizy naruszenia znaku towarowego z udziałem przedmiotowych NFT.

Ochrona marki w Metaverse

Nie ma jeszcze zakończenia tej sprawy, jednak już teraz można dostrzec bardzo ciekawe aspekty dla kolejnych postępowań związanych z NFT i Metaverse, które z pewnością będą toczyły się również w Europie.

To, że takie sprawy będą się coraz częściej zdarzały, pokazał ostatnio omawiany przypadek sporu rozpoczętego przez klub piłkarski Juventus. Również w tym kontekście bardzo istotne jest potwierdzenie amerykańskiego sądu, że użycie NFT do uwierzytelnienia obrazu i umożliwienia późniejszej odsprzedaży i transferu, nie uczyniło go towarem bez ochrony prawnej.

To tylko potwierdza nasze wcześniejsze spostrzeżenia, jak istotne jest odpowiednie zabezpieczenie praw tych podmiotów, które chcą być obecne w Metaverse. Musimy bowiem założyć, że liczba sporów będzie rosła. Proporcjonalnie do liczby użytkowników nowej platformy.

Dzisiaj wiemy już z całą pewnością, że brak odpowiedniej aktualizacji zgłoszeń znaków wraz z dostosowaniem wykazu towarów i usług do działania w Metaverse może skutkować poważnym ograniczeniem lub utrudnieniami w ich skutecznej ochronie.

Masz pytania? Skontaktuj się z autorem

Tomasz Szambelan


Zobacz też:
Znane marki przygotowują się do wejścia w Metaverse

Najnowsza Wiedza

Krajowy System e-Faktur | Tax Focus

15 marca br. Stały Komitet Rady Ministrów pozytywnie zaopiniował projekt ustawy dotyczący zmian ustawy o VAT i niektórych innych ustaw w związku z wprowadzeniem obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

Zastaw rejestrowy czyli zabezpieczenie finansowania

W obecnej sytuacji ekonomicznej i przy nieustannie rosnącej inflacji przedsiębiorcy, by utrzymać działalność na dotychczasowym poziomie lub zapewnić firmie dalszy rozwój, coraz częściej  poszukują zewnętrznego finansowania.

Najnowsze zmiany w Kodeksie pracy

4 kwietnia 2023r. została ogłoszona ustawa 9 marca 2023r. nowelizująca Kodeks pracy. Zmiany wejdą w życie po 21 dniach, czyli 26 kwietnia 2023 r.

Zapraszamy do kontaktu: