Zaznacz stronę

Definicja budowli niezgodna z konstytucją

17 lipca 2023 | Aktualności, Wiedza

4 lipca Trybunał Konstytucyjny wydał przełomowy wyrok (sygn. akt SK 14/21), w którym stwierdził, że definicja „budowli” zawarta w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych jest niezgodna z Konstytucją.

TK rzekł także, iż obecna definicja budowli zawarta w art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy utraci moc prawną dopiero po upływie 18 miesięcy od wydania wyroku. Czy to orzeczenie będzie miało znaczący wpływ na finanse prowadzonej działalności gospodarczej? Sprawdzamy.

Jak nowa definicja budowli wpłynie na zmiany w podatkach

Można się spodziewać, że nowa definicja budowli pociągnie za sobą zmiany nie tylko w ustawie o podatkach lokalnych, ale również w ustawach o podatkach dochodowych. W ramach najdalej posuniętej reformy ustawodawca mógłby pokusić się także o wprowadzenie rozwiązań opartych na założeniach podatku katastralnego.

Z pewnością jednak pojawią się pytania o to, czy w przypadku trwających lub prawomocnie zakończonych postępowań, których przedmiotem jest art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy, warto podejmować czynności związane z ich wznowieniem.

Niezgodność z konstytucją stanowi bowiem podstawę wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją. Dlatego w styczniu 2025 r., kiedy orzeczenie TK wejdzie w życie i jeżeli ustawodawca nie zmieni omawianego przepisu, podatnicy będą mogli składać wnioski o wznowienie postępowania.

W przypadku trwających postępowań podatnicy powinni powoływać się na ogłoszone orzeczenie. Jeżeli Trybunał uznaje przepis prawny za niezgodny z konstytucją, to taki argument powinien być uwzględniany w toku prowadzonych postępowań.

Podsumowanie

Trzeba poczekać na uzasadnienie wyroku. Być może znajdziemy w nim wskazania, jakimi ustawodawca będzie się musiał kierować przy tworzeniu nowej definicji budowli. Na ich podstawie łatwiej będzie opracować potencjalne zmiany ustawy.

Nasza praktyka prawa podatkowego pomoże w szybkim i rzetelnym przygotowaniu spółki do zmian w związku z podatkiem od nieruchomości. W sprawie trwających lub zakończonych prawomocnie postępowań służymy pomocą w celu ustalenia najlepszego rozwiązania sprawy.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Wojciech Śliż

Jan Janukowicz

Źródło: Rzeczpospolita

Data: 17.07.2023

Najnowsza Wiedza

Zapraszamy do kontaktu:

Wojciech Śliż

Wojciech Śliż

Doradca podatkowy, Partner

+48 539 110 037

w.sliz@kochanski.pl