Zaznacz stronę

Jesteśmy zrzeszeni w następujących stowarzyszeniach i organizacjach:

UN Global Compact Poland

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT (UN Global Compact) jest integralną częścią systemu ONZ z centralą w Nowym Jorku, działającą w ponad 160 krajach. To największa na świecie inicjatywa zrzeszająca biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju, zainaugurowana przez Sekretarza Generalnego ONZ w 2000 r. Skupia firmy działające w oparciu o polityki ONZ, w tym Cele Zrównoważonego Rozwoju i 10 zasad dotyczących praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Biuro w Polsce koordynuje współpracę z polskim rządem, przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz innymi agendami i programami ONZ realizując swoją misję w ramach czterech programów parasolowych: Climate Positive, Business and Human Rights, Anti-corruption Programme oraz United Business for Ukraine.

International Bar Association

International Bar Association (IBA) to jedna z najważniejszych i największych organizacji zrzeszających prawników, izby i stowarzyszenia prawnicze. Założona w 1947 r., krótko po utworzeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych, IBA powstała z przekonania, że organizacja zrzeszająca stowarzyszenia prawnicze z całego świata może realnie przyczynić się do globalnej stabilności i pokoju. Obecnie do organizacji przynależy ponad 80 000 prawników z większości działających globalnie wiodących firm prawniczych oraz około 190 izb i stowarzyszeń prawniczych z ponad 170 krajów.

Bez Tytułu (300×200 Px) (300×300 Px) (300×100 Px)(4)

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza (PUIG) jest centrum wiedzy, wsparcia, inspiracji oraz wymiany doświadczeń i kontaktów, które służą rozwojowi polsko-ukraińskiej współpracy. PUIG stwarza zrzeszonym w niej firmom możliwość rozwoju poprzez świadczenie wysokiej jakości usług, a także pełni funkcję łącznika pomiędzy przedsiębiorstwami członkowskimi, a innymi instytucjami oraz organizacjami.

Konfederacja Lewiatan jest jedną z najbardziej wpływowych polskich organizacji biznesowych, reprezentującą interesy pracodawców w Polsce i UE. Skupia przeszło 4100 firm. Zabiega o konkurencyjne warunki prowadzenia biznesu, dba o trwały wzrost gospodarczy, lepsze prawo, zdrową konkurencję, wzrost zatrudnienia i wzmocnienie kapitału społecznego. Jako jedyna organizacja z Polski należy do Business Europe – największej europejskiej organizacji biznesu.

Vertical_logotype_red_crown

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (BPCC) odpowiada za  budowanie silnych relacji z odpowiednimi jednostkami rządowymi i biznesowymi zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii. Izba funkcjonuje jako katalizator do budowy zrównoważonych międzynarodowych stosunków partnerskich, sprzyjających zacieśnianiu więzi gospodarczych i kulturalnych pomiędzy Polską a Wielką Brytanią.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) wspiera rozwój francusko-polskich relacji gospodarczych, zrzeszając ponad 440 firm członkowskich. CCIFP odgrywa aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i pozostałymi organizacjami pracodawców, tym samym współtworząc korzystne warunki dla rozwoju działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce. Promuje najlepsze praktyki biznesowe i jest międzysektorową platformą wymiany doświadczeń biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami.

Logo_bez_napisow

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) reprezentuje interesy około 1000 firm członkowskich, będąc tym samym największą polsko-niemiecką siecią podmiotów gospodarczych oraz jedną z największych Niemieckich Zagranicznych Izb Przemysłowo-Handlowych na świecie. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa nieustannie doskonali jakość swoich usług, czego dowodem jest przyznanie jej we wrześniu 2020 r. kolejnego certyfikatu jakości – za zgodność z normą ISO 9001:2015. AHK Polska zapewnia fachową i kompleksową obsługę firm w zakresie wchodzenia na rynek i ich dalszej ekspansji, a także towarzyszy im w rozwijaniu sieci kontaktów biznesowych.

Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza (PPCC) to czwarta co do wielkości izba portugalska na świecie, skupiająca przeszło 200 firm stowarzyszonych. PPCC aktywnie zachęca inwestorów portugalskich do ulokowania swojej działalności w dynamicznie rozwijającej się Polsce oraz ułatwia dostęp inwestorom polskim do rynków Portugalii, Angoli, Brazylii czy Mozambiku. Promuje i wspiera rozwój sektora prywatnego oraz nawiązywanie relacji handlowych pomiędzy przedsiębiorcami.

Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza (PHIG), chroni i reprezentuje interesy firm członkowskich zainteresowanych współpracą polsko-hiszpańską. PHIG  stanowi źródło informacji rynkowych i finansowo-ekonomicznych dla promowania eksportu oraz współpracy naukowo-techniczno-przemysłowej. Wspiera przedsiębiorstwa polskie w wejściu na rynek hiszpański oraz firmy hiszpańskie w wejściu na rynek polski, a na późniejszym etapie w utrzymaniu stabilnej pozycji
i potęgowaniu zysków.

Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce (CCIIP) jest częścią tzw. Systemu Włoskiego, składającego się z podmiotów instytucjonalnych, przedsiębiorstw, instytucji kulturalnych i społecznych, które przyczyniają się do rozwoju włoskich interesów w Polsce. CCIIP skupia ponad 130 firm członkowskich i reprezentuje największe inwestycje włoskie w Polsce. Na podstawie zobowiązania wobec Ministra Rozwoju Gospodarczego Włoch odpowiada także za promowanie marki ITALIA w Polsce.

Związek Pracodawców Shokokai zrzesza około 100 firm z kapitałem japońskim, z siedzibą w Polsce. Promuje wymianę i kontakty towarzyskie między firmami oraz wymienia informacje dotyczące takich kwestii jak niezbędne przepisy prawne, otoczenie biznesowe i środowisko życia, aby ułatwiać płynne prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

PSSE PL (2)

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) jest liderem wśród spółek zarządzających Polską Strefą Inwestycji. Działa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i we wschodniej części województwa pomorskiego wspierając nowe inwestycje i tworząc atrakcyjne warunki do rozwoju przedsiębiorczości. Wiodący inwestorzy PSSE należą do sektora elektronicznego, metalowego, maszynowego i meblowego. Strefa zarządza również ośrodkami wspierającymi innowacyjny rozwój firm, czyli Gdańskim Parkiem Naukowo-Technicznym oraz Bałtyckim Portem Nowych Technologii. W 2022 r. wydała najwięcej decyzji o wsparciu projektów inwestycyjnych wśród stref ekonomicznych w Polsce, a także zajęła 2. miejsce w Europie i 7. na świecie w rankingu fDi’s Global Free Zone of the Year 2022.

PIPC

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) reprezentuje branżę chemiczną wobec organów administracji publicznej krajowej i zagranicznej oraz organizacji międzynarodowych. Jest jedyną organizacją uprawnioną do reprezentowania polskiej chemii na arenie międzynarodowej i aktywnie wspiera wszelkie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju przemysłu chemicznego.

Logotyp SPCC

Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC) to stowarzyszenie ludzi biznesu stworzone przez i dla przedsiębiorców związanych ze Skandynawią, zrzeszające ponad 400 firm członkowskich. W ramach SPCC funkcjonują 4 sekcje narodowe: Duńska, Fińska, Norweska oraz Szwedzka. Izba na wielu poziomach wspiera i ułatwia planowanie działań biznesowych zarówno na terenie krajów skandynawskich, jak i w Polsce. Nieustannie śledzi trendy, innowacje, jest źródłem aktualnego biznesowego know-how i inspiracją do rozwoju.  

3

Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC) jest największą światową organizacją handlową zrzeszającą ponad 6,5 miliona członków – przedsiębiorstw oraz stowarzyszeń – oraz siecią 3000 ekspertów w ponad 130 państwach. ICC promuje handel międzynarodowy i inwestycje, kształtuje wzorce odpowiedzialnego postępowania w biznesie oraz globalne podejście do przepisów prawnych poprzez promocję kierunków działania, tworzenie standardów oraz zapewnienie światowej sławy usług rozwiązywania sporów.