Zaznacz stronę

Jesteśmy zrzeszeni w następujących stowarzyszeniach i organizacjach:

UN Global Compact Poland

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT (UN Global Compact) jest integralną częścią systemu ONZ z centralą w Nowym Jorku, działającą w ponad 160 krajach. To największa na świecie inicjatywa zrzeszająca biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju, zainaugurowana przez Sekretarza Generalnego ONZ w 2000 r. Skupia firmy działające w oparciu o polityki ONZ, w tym Cele Zrównoważonego Rozwoju i 10 zasad dotyczących praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Biuro w Polsce koordynuje współpracę z polskim rządem, przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz innymi agendami i programami ONZ realizując swoją misję w ramach czterech programów parasolowych: Climate Positive, Business and Human Rights, Anti-corruption Programme oraz United Business for Ukraine.

International Bar Association

International Bar Association (IBA) to jedna z najważniejszych i największych organizacji zrzeszających prawników, izby i stowarzyszenia prawnicze. Założona w 1947 r., krótko po utworzeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych, IBA powstała z przekonania, że organizacja zrzeszająca stowarzyszenia prawnicze z całego świata może realnie przyczynić się do globalnej stabilności i pokoju. Obecnie do organizacji przynależy ponad 80 000 prawników z większości działających globalnie wiodących firm prawniczych oraz około 190 izb i stowarzyszeń prawniczych z ponad 170 krajów.

Bez Tytułu (300×200 Px) (300×300 Px) (300×100 Px)(4)

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza (PUIG) jest centrum wiedzy, wsparcia, inspiracji oraz wymiany doświadczeń i kontaktów, które służą rozwojowi polsko-ukraińskiej współpracy. PUIG stwarza zrzeszonym w niej firmom możliwość rozwoju poprzez świadczenie wysokiej jakości usług, a także pełni funkcję łącznika pomiędzy przedsiębiorstwami członkowskimi, a innymi instytucjami oraz organizacjami.

Vertical_logotype_red_crown

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (BPCC) odpowiada za  budowanie silnych relacji z odpowiednimi jednostkami rządowymi i biznesowymi zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii. Izba funkcjonuje jako katalizator do budowy zrównoważonych międzynarodowych stosunków partnerskich, sprzyjających zacieśnianiu więzi gospodarczych i kulturalnych pomiędzy Polską a Wielką Brytanią.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) wspiera rozwój francusko-polskich relacji gospodarczych, zrzeszając ponad 440 firm członkowskich. CCIFP odgrywa aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i pozostałymi organizacjami pracodawców, tym samym współtworząc korzystne warunki dla rozwoju działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce. Promuje najlepsze praktyki biznesowe i jest międzysektorową platformą wymiany doświadczeń biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami.

Logo_bez_napisow

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) reprezentuje interesy około 1000 firm członkowskich, będąc tym samym największą polsko-niemiecką siecią podmiotów gospodarczych oraz jedną z największych Niemieckich Zagranicznych Izb Przemysłowo-Handlowych na świecie. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa nieustannie doskonali jakość swoich usług, czego dowodem jest przyznanie jej we wrześniu 2020 r. kolejnego certyfikatu jakości – za zgodność z normą ISO 9001:2015. AHK Polska zapewnia fachową i kompleksową obsługę firm w zakresie wchodzenia na rynek i ich dalszej ekspansji, a także towarzyszy im w rozwijaniu sieci kontaktów biznesowych.

Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza (PPCC) to czwarta co do wielkości izba portugalska na świecie, skupiająca przeszło 200 firm stowarzyszonych. PPCC aktywnie zachęca inwestorów portugalskich do ulokowania swojej działalności w dynamicznie rozwijającej się Polsce oraz ułatwia dostęp inwestorom polskim do rynków Portugalii, Angoli, Brazylii czy Mozambiku. Promuje i wspiera rozwój sektora prywatnego oraz nawiązywanie relacji handlowych pomiędzy przedsiębiorcami.

Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza (PHIG), chroni i reprezentuje interesy firm członkowskich zainteresowanych współpracą polsko-hiszpańską. PHIG  stanowi źródło informacji rynkowych i finansowo-ekonomicznych dla promowania eksportu oraz współpracy naukowo-techniczno-przemysłowej. Wspiera przedsiębiorstwa polskie w wejściu na rynek hiszpański oraz firmy hiszpańskie w wejściu na rynek polski, a na późniejszym etapie w utrzymaniu stabilnej pozycji
i potęgowaniu zysków.

Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce (CCIIP) jest częścią tzw. Systemu Włoskiego, składającego się z podmiotów instytucjonalnych, przedsiębiorstw, instytucji kulturalnych i społecznych, które przyczyniają się do rozwoju włoskich interesów w Polsce. CCIIP skupia ponad 130 firm członkowskich i reprezentuje największe inwestycje włoskie w Polsce. Na podstawie zobowiązania wobec Ministra Rozwoju Gospodarczego Włoch odpowiada także za promowanie marki ITALIA w Polsce.

Związek Pracodawców Shokokai zrzesza około 100 firm z kapitałem japońskim, z siedzibą w Polsce. Promuje wymianę i kontakty towarzyskie między firmami oraz wymienia informacje dotyczące takich kwestii jak niezbędne przepisy prawne, otoczenie biznesowe i środowisko życia, aby ułatwiać płynne prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

PSSE PL (2)

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) jest liderem wśród spółek zarządzających Polską Strefą Inwestycji. Działa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i we wschodniej części województwa pomorskiego wspierając nowe inwestycje i tworząc atrakcyjne warunki do rozwoju przedsiębiorczości. Wiodący inwestorzy PSSE należą do sektora elektronicznego, metalowego, maszynowego i meblowego. Strefa zarządza również ośrodkami wspierającymi innowacyjny rozwój firm, czyli Gdańskim Parkiem Naukowo-Technicznym oraz Bałtyckim Portem Nowych Technologii. W 2022 r. wydała najwięcej decyzji o wsparciu projektów inwestycyjnych wśród stref ekonomicznych w Polsce, a także zajęła 2. miejsce w Europie i 7. na świecie w rankingu fDi’s Global Free Zone of the Year 2022.

INTA 900x300

International Trademark Association (INTA) jest największym międzynarodowym stowarzyszeniem zajmującym się znakami towarowymi oraz innymi prawami własności intelektualnej. To globalna społeczność właścicieli znaków i ekspertów specjalizujących się w prawie własności intelektualnej, działająca na rzecz rozwoju i innowacji, zwiększania zaufania konsumentów, a także zapewnienia skutecznego ustawodawstwa i przestrzegania prawa. INTA prowadzi również liczne programy edukacyjne i szkoleniowe promujące ochronę praw konsumentów i właścicieli znaków. Obecnie organizacja zrzesza ponad 33 000 członków z 181 krajów, a wśród nich przedstawicieli różnej wielkości przedsiębiorstw, organizacji non-profit, kancelarii prawnych, agencji rządowych oraz środowiska naukowego.

PIPC

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) reprezentuje branżę chemiczną wobec organów administracji publicznej krajowej i zagranicznej oraz organizacji międzynarodowych. Jest jedyną organizacją uprawnioną do reprezentowania polskiej chemii na arenie międzynarodowej i aktywnie wspiera wszelkie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju przemysłu chemicznego.

Logotyp SPCC

Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC) to stowarzyszenie ludzi biznesu stworzone przez i dla przedsiębiorców związanych ze Skandynawią, zrzeszające ponad 400 firm członkowskich. W ramach SPCC funkcjonują 4 sekcje narodowe: Duńska, Fińska, Norweska oraz Szwedzka. Izba na wielu poziomach wspiera i ułatwia planowanie działań biznesowych zarówno na terenie krajów skandynawskich, jak i w Polsce. Nieustannie śledzi trendy, innowacje, jest źródłem aktualnego biznesowego know-how i inspiracją do rozwoju.  

3

Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC) jest największą światową organizacją handlową zrzeszającą ponad 6,5 miliona członków – przedsiębiorstw oraz stowarzyszeń – oraz siecią 3000 ekspertów w ponad 130 państwach. ICC promuje handel międzynarodowy i inwestycje, kształtuje wzorce odpowiedzialnego postępowania w biznesie oraz globalne podejście do przepisów prawnych poprzez promocję kierunków działania, tworzenie standardów oraz zapewnienie światowej sławy usług rozwiązywania sporów.