Zaznacz stronę
Esg Pol

Mamy srebrny medal EcoVadis

ESG to jeden z kluczowych obszarów, wokół których w ciągu najbliższych lat będziemy budować swoją tożsamość biznesową i przewagę konkurencyjną. Dlatego zagadnienia związane z zrównoważonym rozwojem, ochroną środowiska i troską o klimat oraz ładem korporacyjnym i zarządzaniem fair play mają u nas najwyższy priorytet. Ale chcemy robić to mądrze, racjonalnie i systematycznie.

Być jednocześnie wzorem dla innych, wyznaczać wysokie standardy i przekazywać nasz know-how klientom, kontrahentom, pracownikom oraz partnerom, ale też uczyć się od najlepszych. I konsekwentnie udoskonalać każdy aspekt naszej działalności.

Potrzebujemy obiektywnego potwierdzenia, że droga, którą kroczymy jest słuszna, a wyznawane przez nas zasady i wartości, to już nie tylko filozofia, ale realne cele oraz mierzalne efekty. Bo te prowadzą do konkretnych wyników.

Dlatego wzięliśmy udział w audycie EcoVadis. I dzisiaj wiemy, że choć jesteśmy bardzo wysoko, to wciąż mamy sporo do zrobienia. I znamy obszary, które wymagają naszej uwagi.

Jesteśmy jedną ze 100 tys. firm z całego świata

I jedną z nielicznych polskich kancelarii prawnych, które, dając świadectwo swojego przywiązania do odpowiedzialnego i zrównoważonego prowadzenia biznesu, miały odwagę poddać się bardzo  szczegółowej analizie swojej pozafinansowej działalności.

Rezultaty audytu, do którego przystępowaliśmy po raz pierwszy są bardzo optymistyczne. Znaleźliśmy się bowiem w gronie zaledwie 11 proc. firm z najlepszym wynikiem, a potwierdzeniem tej wysokiej oceny jest przyznanie nam srebrnego medalu

„Udział w badaniu pozwolił nam uzyskać obiektywną ocenę poziomu dojrzałości naszej firmy, a także dowiedzieć się jak plasujemy się na tle innych. Jesteśmy zadowoleni z wyniku, który jednocześnie motywuje nas do dalszych działań. Jesteśmy wiarygodnym pracodawcą i tworzymy przyjazną przestrzeń do pracy. Jesteśmy także dumni, że projekty, w które jesteśmy zaangażowani mają ogromne znaczenie dla zmieniającego się świata, który wspólnie chcemy zmieniać na lepszy” – mówi Piotr Kochański, Partner Zarządzający.

Rating EcoVadis

EcoVadis to wyspecjalizowana, międzynarodowa firma badawcza i zaufany dostawca ratingów zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, który dotychczas przebadał ponad 100 tys. firm z całego świata.

Audyt EcoVadis pozwala określić na ile skutecznie dana firma włącza zasady zrównoważonego rozwoju i CSR do swojej działalności i systemu zarządzania.

W procesie oceny branych jest pod uwagę 21 kryteriów skoncentrowanych wokół 4 obszarów tematycznych:

  • Środowiska
  • Pracy i praw człowieka
  • Etyki
  • Zrównoważonych łańcuchów dostaw

Kryteria tego badania zostały sformułowane w oparciu o międzynarodowe standardy zrównoważonego rozwoju, takie jak: dziesięć zasad inicjatywy UN Global Compact, standardy Global Reporting Initiative (GRI) czy normę ISO 26000.

„Z naszej perspektywy ważne jest nie tylko odznaczenie SILVER, choć oczywiście to wymierny efekt oceny naszych działań. Istotną częścią audytu EcoVadis jest informacja o obszarach wymagających dalszej pracy i wzmocnienia. Od zawsze przyjmujemy sobie za cel ciągły rozwój i dążenie do doskonałości, dlatego szczególnie mocno bierzemy sobie do serca uzyskane rekomendacje w zakresie dalszych zrównoważonych działań, które będziemy konsekwentnie wdrażać” – powiedziała Monika Wojciechowska, Chief Executive Officer i Chief Financial Officer.

Co oznacza ESG w codziennej działalności Kochański & Partners

Choć formalnie nie jesteśmy objęci prawnym obowiązkiem raportowania niefinansowego, od lat stawiamy sobie ambitne cele w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia działalności, których celem jest maksymalizowanie jej pozytywnego wpływu na nasze otoczenie społeczne i biznesowe.

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie dołączyliśmy do międzynarodowej inicjatywy UN Global Compact, której celem jest promowanie i wspieranie rozwoju zrównoważonego biznesu. Zostaliśmy również sygnatariuszem Karty Różnorodności.

Przeprowadziliśmy też serię wewnętrznych szkoleń i spotkań poświęconych kwestiom: ochrony środowiska, ochrony przed korupcją, mobbingu i dyskryminacji. Wspieramy także działania budujące włączającą kulturę organizacyjną.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami


Zapraszamy do kontaktu: