Zaznacz stronę

Zakaz crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

7 listopada 2023 | Aktualności, Wiedza

10 listopada 2023 r. wejdzie w życie art. 48 ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Od tej chwili spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie będą mogły korzystać z crowdfundingu udziałowego, dostępnego do tej pory na nieograniczonych warunkach. Sprawdzamy, jakie zmiany czekają na przedsiębiorców w Kodeksie Spółek Handlowych w zakresie finansowania społecznościowego.

Crowdfunding inwestycyjny w spółkach z o.o.

Crowdfunding udziałowy (ang. equity crowdfunding) jest jedną z form finansowania społecznościowego. Przedsiębiorca, w zamian za udziały w prowadzonej przez siebie spółce z o.o.,
w ramach oferty publicznej pozyskuje od prywatnych inwestorów określoną kwotę. Dzięki temu może zrealizować konkretne przedsięwzięcia, a sponsorzy stają się właścicielami określonej liczby udziałów w sponsorowanej przez nich spółce.

Na ogół fundusze te są pozyskiwane poprzez internetowe platformy crowdfundingowe adresowane do nieograniczonego kręgu inwestorów prywatnych.

Zakazy dotyczące crowdfundingu udziałowego w nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych

Wprowadzone w KSH zmiany przewidują nowe zakazy w zakresie uprawnień wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczących możliwości składania ofert:

  • Nabycia istniejących już udziałów (art. 1821 KSH)
  • Objęcia nowoutworzonych udziałów (art. 2571 KSH)

Co szczególnie ważne, przepisy zakazują też promowania nabywania i obejmowania udziałów w spółce z o.o.

Przedsiębiorcy nie mogą więc ani aktywnie reklamować, ani prowadzić żadnych innych działań, które zmierzają do podjęcia przez inwestora decyzji o wsparciu finansowym planowanego przedsięwzięcia –  m.in. takich jak organizacja wydarzeń promujących start-upy czy śniadań biznesowych.

Crowdfunding inwestycyjny – konsekwencje karne za oferowanie nabycia zarówno nowych, jak i istniejących udziałów w spółce z o.o. oraz za złamanie zakazu reklamy

Zgodnie z nowymi art. 5951 oraz 5952 KSH, każdy kto nie będzie przestrzegał powyższych zakazów będzie podlegał grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 6 miesięcy. Widać więc wyraźnie, że, w tym zakresie, ustawodawca przyjął dość surowe podejście. Katalog sankcji, oprócz grzywny, obejmuje bowiem także kary ograniczenia oraz pozbawienia wolności.

Spółki z o.o. wciąż mają możliwość emisji obligacji oraz zaciągania pożyczek

Warto podkreślić, że pomimo wprowadzenia zakazów, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek z o.o. nadal będą mieli możliwość pozyskiwania środków na projekty poprzez emisję obligacji czy zaciąganie pożyczek przy zastosowaniu finansowania społecznościowego.

Żaden przepis Kodeksu Spółek Handlowych nie zakazuje, i w najbliższej przyszłości nie będzie zakazywał, podejmowania tego typu działań. Ustawodawca celowo pozostawił pewną lukę w tym zakresie, aby nie pozbawiać przedsiębiorców możliwości pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

Źródło: Prawo.pl

Data: 7.11.2023

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Kamil Szczygieł

Najnowsza Wiedza

Zapraszamy do kontaktu: