Zaznacz stronę
Biznesalert

Inwestycje infrastrukturalne a energetyka jądrowa

Kolejne podejście do energetyki jądrowej

Polska, w odróżnieniu od wielu innych państw europejskich, póki co, nie posiada ani jednej elektrowni jądrowej. Pierwsze próby implementacji technologii jądrowych próbowano wdrożyć w naszym kraju w latach 80-tych (EJ Żarnowiec), jednakże rozpoczęte wówczas prace budowlane nigdy nie zostały ukończone. Dziś jesteśmy świadkami gwałtownego przyspieszenia w kierunku energetyki jądrowej, o czym świadczy to, że obecnie rozważana jest realizacja aż kilkunastu różnych projektów jądrowych.

Otoczenie regulacyjne a elektrownie jądrowe

Skutkiem tego, że temat budowy elektrowni atomowej w Polsce regularnie wraca jako przedmiot debaty publicznej, jest to, że obecnie funkcjonujące przepisy na ogół kompleksowo odnoszą się do technologii jądrowych. Jest to także efekt przyjętych zobowiązań na płaszczyźnie Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego. Polska jako członek Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) musi implementować do krajowego porządku prawnego przepisy opracowywane przez tę organizację (głównie w formie transpozycji dyrektywy). Jest to obowiązek niezależny od tego, czy dane państwo członkowskie faktycznie inwestuje w energetykę jądrową, czy też nie.

Inwestycje w atom, a polskie przepisy

Spośród przepisów krajowych w zakresie energetyki jądrowej w pierwszej kolejności należy wyróżnić ustawę z 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe oraz tzw. specustawę jądrową (ustawa z 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących). W zakresie realizacji inwestycji (jak sama nazwa wskazuje) kluczowe znaczenie ma szczególnie druga z tych ustaw. Jest ona interesująca także dlatego, że w kwietniu br. wprowadzono do niej istotne zmiany.

Atomowy proces inwestycyjny po nowemu

W dużym skrócie, ustawodawca postanowił zmienić kolejność uzyskiwania kluczowych zgód na realizację inwestycji w zakresie energetyki jądrowej. Dotychczas pierwszą z potrzebnych decyzji była decyzja środowiskowa, która otwierała kolejne etapy postępowania. Na późniejszym etapie procesu konieczne było uzyskanie tzw. decyzji zasadniczej, która miała stanowić wyraz dodatkowej autoryzacji projektu przed skierowaniem go do ostatecznej realizacji. Po nowelizacji etap decyzji zasadniczej został przeniesiony na sam początek procesu. Zmianę tę należy ocenić pozytywnie, gdyż potencjalni inwestorzy otrzymają kluczowe potwierdzenie dla procesu inwestycyjnego już na początku starań, a nie zaś w środku całej procedury, po poniesieniu pierwszych kosztów.

Specustawa pomoże w rozwoju infrastruktury

Co jednak istotne, wspomniana specustawa nie dotyczy jedynie budowy obiektów energetyki jądrowej, ale także szeroko pojętej infrastruktury. W jej trybie można realizować także tzw. inwestycje towarzyszące, które dotychczas były rozumiane jako inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy sieci przesyłowych koniecznych do wyprowadzenia mocy z elektrowni jądrowej lub inne inwestycje niezbędne do wybudowania lub zapewnienia prawidłowej eksploatacji obiektu energetyki jądrowej. Po nowelizacji definicja ta uległa zmianie i wskazuje wprost przykłady dopuszczalnych inwestycji, to jest m.in. inwestycji w zakresie sieci dystrybucyjnych lub przesyłowych, ale również np. infrastruktury gazowej, magazynowej, wodociągowej, drogowej lub telekomunikacyjnej. To wyliczenie można zatem traktować jako wskazówkę dla inwestorów co do tego, które inwestycje będą mogły być kwalifikowane jako „towarzyszące” i realizowane na podstawie specustawy.

 Dlaczego warto inwestować w polski atom?

Na to pytanie chętnie odpowiedzą nasi eksperci

Wojciech Wrochna

Bartosz Brzyski

Źródło: Biznesalert.pl

Data: 2 czerwca 2023

 


Zapraszamy do kontaktu:

Wojciech Wrochna, LL.M.

Wojciech Wrochna, LL.M.

Partner, Szef Grupy Praktyk Energetyka, Infrastruktura i Środowisko

+48 734 189 743

w.wrochna@kochanski.pl