Zaznacz stronę
Tax Focus Ceny Pol

Ceny transferowe – last call

Do kiedy podmioty powiązane będą musiały sporządzić dokumentację dotyczącą cen transferowych za 2022 r. i jak w stosunku do lat poprzednich zmieni się zakres raportowania? Sprawdzamy i wyjaśniamy tegoroczne obowiązki z zakresu cen transferowych. Bo to już ostatni dzwonek na wyjaśnienie pytań i przygotowanie dokumentacji.

Terminy na sporządzenie dokumentacji cen transferowych za 2022 r.

W tym roku Ministerstwo Finansów nie zdecydowało się przedłużyć terminów na dopełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych. Oznacza to, że obowiązują terminy wprost wynikające z ustaw o podatku dochodowym.

Zgodnie z nimi, dla podmiotów, których rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, termin na:

  • Sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych upływa 31 października
  • Złożenie informacji o cenach transferowych upływa 30 listopada
  • Dołączenie do dokumentacji lokalnej dokumentacji grupowej Master File upływa 31 grudnia

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji lokalnej

Warto też pamiętać, że począwszy od tego roku oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych zawiera się już w formularzu TPR-C. W latach ubiegłych dokumenty te należało złożyć oddzielnie.

Nowy zakres i zasady podpisywania formularzy TPR-C

O zmianach w formularzu TPR-C, w tym o zakresie raportowanie szczegółowo pisaliśmy już na łamach poprzednich wydań Tax Focus.

Dodatkowo zwracamy uwagę na zmienione zasady podpisywania formularzy TPR-C. Zgodnie z nowymi przepisami formularz będzie musiał zostać podpisany przez:

  • Osobę fizyczną w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną
  • Osobę upoważnioną do reprezentowania oddziału przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce
  • Kierownika jednostki, a w przypadku, gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy, przez osobę wyznaczoną wchodzącą w skład tego organu

– przy czym nie będzie dopuszczalne podpisanie formularza przez pełnomocnika, z wyjątkiem pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem.

Tymczasem przypominamy, że nasz zespół podatkowy wspiera klientów w realizacji obowiązków z zakresu cen transferowych.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Katarzyna Pustułka

Jakub Dittmer


Zobacz inne publikacje Tax Focus