Zaznacz stronę

The Ideas Powered for Business SME FUND także dla przedsiębiorstw z Ukrainy

25 lipca 2023 | Aktualności, The Right Focus, Wiedza

Początek lipca przyniósł przełomowe porozumienie na linii Unia Europejska – Ukraina. Do wcześniej zawartej umowy, pozwalającej Ukrainie uczestniczyć w działaniach finansowanych przez Unię Europejską w ramach Programu Jednolitego Rynku (SMP) podpisano aneks, dzięki któremu mali i średni przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z programu dotacji w obszarze ochrony praw własności intelektualnej.

Firmy muszą chronić swoje dobra niematerialne

Do tego, że ochrona własności intelektualnej i znaków towarowych to dzisiaj absolutna konieczność chyba nikogo nie trzeba już przekonywać. Sami pisaliśmy już o tym wiele razy, zarówno w kontekście wdrażania wszelkiego rodzaju innowacji, jak i w bardziej tradycyjnych branżach czy gałęziach przemysłu.

Ukraińskie małe i średnie przedsiębiorstwa chcące promować i oferować swoje towary czy usługi na terenie krajów UE nie zawsze dysponują wolnymi środkami, które pozwalałyby zatroszczyć się np. o znaki towarowe. Szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę dzisiejsze, wojenne realia.

Dlatego z pomocą przychodzą instytucje UE m.in. z programem dotacji SME Fund, dzięki któremu firmy z sektora MSP mogą zadbać o obszar ochrony praw własności intelektualnej.

SME Fund to wspólny projekt Komisji Europejskiej i Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), w ramach którego do 8 grudnia 2023 r. można składać wnioski o celowe wsparcie finansowe. Uczestnik zakwalifikowany do udziału w programie otrzymuje bony, które umożliwią mu pokrycie części opłat związanych z wybranymi czynnościami. Ilość środków jest jednak ograniczona, dlatego o ich przyznaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń. Nie warto więc zwlekać.

Nawet do 1500 euro dofinansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw

Każde małe i średnie przedsiębiorstwo prowadzące działalność w Ukrainie, które chce dokonać zgłoszenia znaku towarowego, wzoru, wynalazku lub ochrony odmian roślin może otrzymać zwrot kosztów poniesionych na:

  • Ochronę znaków towarowych i wzorów na terenie Unii Europejskiej (poziom krajowy, regionalny, unijny) za 75 proc. opłaty maksymalnie do 1000 EUR
  • Ochronę patentową na terenie Unii Europejskiej (patenty krajowe i patenty europejskie) za 75 proc. opłaty maksymalnie do 1500 EUR
  • Ochronę odmian roślin na poziomie europejskim za 50 proc. opłaty do maksymalnej kwoty 225 EUR

Dla kogo środki ze SME FUND

Fundusz SME FUND przeznaczony jest dla MSP, które mają siedzibę w Ukrainie i posiadają numer identyfikacji podatkowej TIN.

Podmioty te muszą spełniać warunek małego lub średniego przedsiębiorstwa, czyli zatrudniać mniej niż 250 pracowników oraz mieć roczny obrót do 50 mln euro, lub całkowity bilans roczny do 43 mln euro.

Procedura uzyskania i zrealizowania dotacji jest przejrzysta, a do samego wniosku należy dołączyć:

  • Wyciąg z rachunku bankowego przedsiębiorstwa
  • Zaświadczenie o posiadaniu numeru TIN

SME dla przedsiębiorców z Ukrainy – skrót informacji

Kiedy należy składać wnioski?

Wnioski można składać do 8 grudnia 2023 r. Dotacje są dostępne przez cały rok, przyznawane zgodnie z kolejnością zgłoszeń aż do momentu wykorzystania wszystkich środków.

Masz pytania? Skontaktuj się z autorem

Tomasz Szambelan

Najnowsza Wiedza

Projekt ustawy o sygnalistach znów w Sejmie

23 maja Sejm przyjął projekt ustawy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia. Podsumowujemy, co zmieniło się w stosunku do poprzednich wersji, na co warto zwrócić szczególną uwagę i jakie poprawki wprowadził Senat.

Sztuczna inteligencja w Polsce 2024

Dla tych, którzy interesują się prawnymi aspektami sztucznej inteligencji i chcą dokładnie wiedzieć, co w najbliższym czasie czeka polski rynek technologiczny.

Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność członka zarządu jest zagadnieniem skomplikowanym i wieloaspektowym. Warto więc przyjrzeć się bliżej tym kwestiom, zwłaszcza w świetle ostatnich zmian.

SME Fund – Tomasz Szambelan akredytowanym wykonawcą usługi IP Scan

Tomasz Szambelan został wpisany na listę akredytowanych wykonawców IP Scan prowadzoną przez Urząd Patentowy RP. Usługa IP Scan jest częścią programu dotacji na zgłaszanie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków z europejskiego funduszu dla małych i średnich przedsiębiorstw SME Fund.

Zapraszamy do kontaktu: