Zaznacz stronę

Banking dziś i jutro | Przegląd sektora bankowego | Luty 2023

8 lutego 2023 | Aktualności, Banking dziś i jutro, Wiedza

KNF łagodzi warunki oceny zdolności kredytowej

Najniższy, minimalny poziom bufora (2,5 p.p.) powinien być stosowany dla kredytów z tymczasowo stałą stopą procentową, a dla kredytów ze zmienną stopą bufor powinien być adekwatnie wyższy – podał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Urząd łagodzi swoje stanowisko ze względu na niższe ryzyko wzrostu stóp procentowych.

Źródło: Prawo.pl

WIBOR powoli odchodzi w przeszłość. Wkrótce podstawą do wyliczania rat będzie już WIRON

BNP Paribas Bank Polska i ING Bank Śląski to dwie duże instytucje, które zrezygnowały z udzielania kredytów hipotecznych z oprocentowaniem uzależnionym od stawek WIBOR. Na razie będą sprzedawać kredyty o okresowo stałej stopie (na pięć, siedem czy dziesięć lat). W przyszłości kredyty zmiennoprocentowe wrócą do ich oferty. Będą się jednak opierać o nowe stopy WIRON.

Źródło: DGP

Rząd przyjął zmiany w przepisach o obligacjach

Banki, domy maklerskie, zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji będą mogły emitować instrumenty kapitałowe, które wyposażone są w mechanizm absorbcji strat. Takie rozwiązanie pozwoli pozyskać tym instytucjom dodatkowy kapitał, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. Rząd przyjął projekt przepisów w tej sprawie.

Źródło: Prawo.pl

Pytania do TSUE mogą zamrozić na lata sprawy kredytobiorców Getin Noble Bank

W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie czekają na rozpatrzenie tysiące spraw kredytobiorców Getin Noble Banku. Szybkich rozstrzygnięć tu jednak nie będzie. Znamy pytania, jakie sąd skierował do TSUE. Prawnicy obawiają się, że sprawy te skończą się po latach odrzuceniem przez WSA skarg frankowiczów. I wskazują, że sąd mógł zadać więcej pytań – m.in. o to, czy kredytobiorcy mający roszczenia wobec banku, zostali potraktowani zgodnie z prawem UE.

Źródło: Prawo.pl

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego. UOKiK bada czy banki prawidłowo rozliczają się z klientami

„Postępowania wyjaśniające UOKiK względem praktyk stosowanych przez banki przy wcześniejszej spłacie kredytów hipotecznych nadal są w toku” – poinformowało biuro prasowe Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W opinii urzędu w sposób najdalej idący naruszały prawo praktyki Santander Banku Polska.

Źródło: Polskie Radio

Firmy pożyczkowe straciły na ustawie antylichwiarskiej, skorzystały lombardy

 Ustawa antylichwiarska, która zaczęła obowiązywać w grudniu, uderzyła w firmy pożyczkowe. W ocenie podmiotów prowadzących działalność pożyczkową, obniżenie maksymalnej wysokości kosztów pozaodsetkowych do aktualnie obowiązującego poziomu nie pokrywa kosztów ponoszonego przez te podmioty ryzyka czy kosztów operacyjnych. A to okazało się szansą dla lombardów, które sprawnie omijają rafy legislacyjne.

Źródło: Prawo.pl

Pierwsza transakcja na rynku Swap z użyciem WIRON-u

ING BŚ i PKO BP zawarły pierwszą na polskim rynku transakcję OIS z zastosowaniem WIRON, poinformował Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej (KS NGR) ds. reformy wskaźników referencyjnych – podał w komunikacie Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Przedmiotem transakcji był instrument finansowy będący kontraktem pochodnym dotyczącym stopy procentowej  Overnight Index Swap (OIS). Dzięki zawartej transakcji banki sprawdziły zdolności operacyjne i technologiczne do stosowania WIRON w instrumentach finansowych.

Transakcja miała niską wartość nominalną i została zawarta na krótki okres. Kontrakty pochodne dotyczące stopy procentowej, w tym OIS, mogą być używane przez banki do zabezpieczania ryzyka stopy procentowej pozycji własnych i klientowskich” – napisano w komunikacie z prac Narodowej Grupy Roboczej ds reformy wskaźników referencyjnych.

Źródło: Bank.pl

 Bankowcy o sprawnej zamianie WIBOR-u na WIRON

Jest możliwe, żeby na prośbę klienta, poprzez podpisania aneksu, zastąpić WIBOR wskaźnikem WIRON” – wskazuje dr Tadeusz Białek wiceprezes Związku Banków Polskich, Przewodniczący Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych.

Niektóre banki odpowiadają pozytywnie na takie wezwania klientów. Są też banki, które zaczęły wysyłać propozycje podpisania aneksów. Nie należy jednak się spodziewać po stronie banków jakiegoś masowego ruchu, ponieważ po to przewidziano uregulowanie tej kwestii na poziomie rozporządzenia, żeby operację przeprowadzić sprawnie i co do zasady jednorazowo po uprzednim zidentyfikowaniu tzw. zdarzenia regulacyjnego”- mówił.

Źródło: Bank.pl

Już nie tylko UOKiK, KNF też będzie nadzorował firmy pożyczkowe

Od początku 2024 roku Komisja Nadzoru Finansowego będzie miała kolejne, nowe kompetencje. Przejmie nadzór nad firmami pożyczkowymi, które będą musiały jej za to zapłacić – rocznie nie więcej niż 0,5 proc. przychodów z kredytów i nie mniej niż 5 tys. euro. Choć modele w różnych krajach są różne, prawnicy uważają, że takich zależności należy unikać, a firmy pożyczkowe – że czas zwijać interes.

Przypomnijmy, 9 listopada 2022 r. prezydent podpisał ustawę o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie, zwaną potocznie ustawą antylichwiarską. Część przepisów weszła w życie już w grudniu, a część po sześciu miesiącach od podpisania. Te dotyczące nadzoru zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

Źródło: Prawo.pl

Banki chcą przerwać bieg przedawnień w sprawach frankowiczów

Według frankowiczów pod koniec 2022 roku banki na dużą skalę zaczęły składać pozwy o zwrot kapitału i wynagrodzenie za korzystanie z niego. Obrońcy kredytobiorców twierdzą, że ma to na celu przerwanie terminu przedawnienia roszczenia o zwrot kapitału, ale też może być czynnikiem zniechęcającym do dalszego pozywania banków.

Źródło: DGP

Sprawa Dziubaków. Jest wyrok w najgłośniejszym frankowym sporze

Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał prawomocny wyrok w najgłośniejszej i najważniejszej sprawie frankowej (sygn. VI ACa 385/20). Chodzi o spór między państwem Dziubak a Raiffeisen Bank. Sąd oddalił apelację banku. Dodatkowo uznał, że Sąd Okręgowy w Warszawie prawidłowo rozpatrzył sprawę i zgodził się, że umowę trzeba unieważnić. Najważniejszy spór dotyczył tego, czy Raiffeisen Bank może w razie swojej przegranej wstrzymać wypłatę, aż klienci zwrócą pożyczoną im kwotę kredytu. Sąd Apelacyjny (SA) orzekł, że bank może wstrzymać wypłatę.

Źródło: Business Insider

Masz pytania? Sprawdź, jak wspieramy banki i instytucje finansowe.

 


Zobacz też:
Banking dziś i jutro | Przegląd sektora bankowego | Styczeń 2023

Najnowsza Wiedza

Błąd, jako wada oświadczenia woli

Kodeks cywilny przewiduje szereg sytuacji, w których wadliwe oświadczenie woli jest nieważne lub można uchylić się od jego skutków.

Finansowanie sporów po stronie pozwanej

Finansowanie sporów przez podmioty trzecie (tzw. third party funding; TPF) od lat z powodzeniem funkcjonuje w postępowaniach arbitrażowych i sądowych. Jak pokazuje nasze doświadczenie w ostatnim czasie coraz częściej sięgają po nie także polscy przedsiębiorcy.

Zapraszamy do kontaktu: