Zaznacz stronę

Inkluzywna organizacja jest dla wszystkich

5 czerwca 2023 | Aktualności, The Right Focus, Wiedza

Zachodni świat coraz więcej uwagi przykłada do budowania różnorodnych środowisk pracy. Pracodawcy są bowiem świadomi, że działania z zakresu zarządzania różnorodnością i budowanie inkluzywnej organizacji są niezbędne, aby zachęcać do aplikowania kandydatów, a dotychczas pozyskane talenty zatrzymać w organizacji.

Skuteczna walka o zadowolonego pracownika

Dzisiaj, w dobie social mediów i digitalizacji, pracownicy coraz chętniej dzielą się opiniami nt. swojego miejsca pracy, a to powoduje, że informacje docierają do szerokiego grona odbiorców. Zarówno potencjalnych pracownikowi, jak i klientów.

Na „rynku pracownika” pracodawcy muszą więc mocniej o niego powalczyć, uwzględniając zmieniające się otoczenie i wsłuchując się w wymagania nowych pokoleń. Ważne jest więc stworzenie takiego środowiska, które włączy każdego z pracowników w życie organizacji, wykorzysta jego potencjał uwzględni jej/ jego pomysły, bez względu na odmienności (np. narodowość, wiek, płeć czy orientację).

Inkluzywna organizacja powinna przede wszystkim brać pod uwagę jednostkę i sprawiać, że będzie ona miała poczucie sprawczości i bezpieczeństwa.

Inkluzywna organizacja to lepsze wyniki biznesowe firmy i satysfakcja pracujących w niej ludzi

To, że inkluzywne organizacje osiągają lepsze wyniki finansowe, zostało już potwierdzone. Im większe bowiem zadowolenie pracowników, tym większe jest ich zaangażowanie i efektywność.

Aby kształtować inkluzywne środowisko trzeba zacząć od podstaw. Poza wprowadzeniem odpowiednich regulaminów i procedur kluczowe jest stosowanie zawartych tam idei i zasad w codziennym życiu. Praca w tym zakresie powinna odbywać się na każdym etapie cyklu życia pracownika i na każdym szczeblu organizacyjnym – rozpoczynając od rekrutacji, poprzez promowanie i monitorowanie wyników multikompetencyjnych zespołów, po szkolenia dla kadry zarządzającej.

Pracodawcy mogą podejmować działania polegające np. na:

  • Prowadzeniu systemu ocen i raportów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu, w tym w zakresie rekrutacji poprzez wdrożenie przejrzystych zasad rekrutacji i awansu
  • Stosowaniu przejrzystego systemu wynagradzania
  • Prowadzeniu szkoleń podnoszących świadomość wśród pracowników jak i kadry zarządzającej
  • Stosowaniu odpowiedniego (niewykluczającego) języka w miejscu pracy
  • Promowaniu inkluzywności poprzez różnorodność na kierowniczych stanowiskach
  • Tworzeniu mieszanych zespołów, które będą się uzupełniały kompetencjami

Pracodawcy powinni mieć świadomość jak istotne jest budowanie inkluzywnego miejsca pracy. Ma to bowiem zarówno bezpośrednie przełożenie na jakość świadczonej pracy, jak również pozytywne podejście klientów do oferowanych usług czy produktów.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Monika Politowska-Bar

Najnowsza Wiedza

Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność członka zarządu jest zagadnieniem skomplikowanym i wieloaspektowym. Warto więc przyjrzeć się bliżej tym kwestiom, zwłaszcza w świetle ostatnich zmian.

SME Fund – Tomasz Szambelan akredytowanym wykonawcą usługi IP Scan

Tomasz Szambelan został wpisany na listę akredytowanych wykonawców IP Scan prowadzoną przez Urząd Patentowy RP. Usługa IP Scan jest częścią programu dotacji na zgłaszanie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków z europejskiego funduszu dla małych i średnich przedsiębiorstw SME Fund.

Zapraszamy do kontaktu:

Anna Gwiazda

Anna Gwiazda

Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Pracy

+48 660 765 903

a.gwiazda@kochanski.pl