Zaznacz stronę
IZFIA Pol

Chmura dla funduszy tylko z Kochański & Partners

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) zrzesza towarzystwa funduszy inwestycyjnych, wspiera ich rozwój i promocję, upowszechnia wiedzę o działalności branży, a przede wszystkim, inicjuje i wspiera projekty, których celem jest doskonalenie najlepszych rynkowych praktyk i wdrażanie sprawdzonych wzorców. Ostatnim znaczącym projektem IZFiA jest Model wdrożenia chmury obliczeniowej, opracowany we współpracy z naszym zespołem Praktyki Technologii.

Źródło najlepszych praktyk w prawie technologii

Model chmury dla funduszy inwestycyjnych jest zbiorem zasad i wskazówek, które tworzą praktyczny przewodnik dla projektów i polityk związanych z chmurą obliczeniową w sektorze funduszy inwestycyjnych.

Wyjaśnia, w jaki sposób powinny być wdrażane wymogi regulacyjne. Zawiera też liczne gotowe narzędzia zwiększające bezpieczeństwo danych oraz ujednolicające procesy wewnątrz poszczególnych organizacji, takie jak np. matryca klasyfikacji informacji.

Jego bazą był opracowany przez nas, wspólnie ze Związkiem Banków Polskich dokument Polish Cloud 2.0.

Opracowany przez nas Model Chmury Obliczeniowej jest ważnym i przydatnym narzędziem dla działalności funduszy inwestycyjnych, które ma ułatwić wdrożenie chmury obliczeniowej w ich systemach informatycznych. Fundusze inwestycyjne i towarzystwa funduszy inwestycyjnych na co dzień przetwarzają bardzo dużą ilość informacji, w tym w szczególności informacji prawnie chronionych. Dlatego ważne jest utrzymywanie zaawansowanych mechanizmów bezpieczeństwa i ochrony informacji, przy jednoczesnym poszanowaniu obowiązujących przepisów prawa – mówi Małgorzata Rusewicz, prezes IZFiA.

Wspólny standard chmurowy dla spółek zrzeszonych w IZFiA to oszczędność czasu, kosztów i poprawa cyberbezpieczeństwa

Celem, jaki przyświecał twórcom Modelu było wsparcie transformacji cyfrowej towarzystw funduszy inwestycyjnych. Bezpośrednim powodem do jego powstania były nowe regulacje oraz komunikat chmurowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego o przetwarzaniu przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej.

Jako wyłączny partner prawny tego projektu przygotowaliśmy całą dokumentację, zapewniając ekspertyzę prawną na każdym z jego etapów. Nasz zespół Technologii prowadził i animował dyskusje grupy roboczej, dzięki czemu przedstawiciele poszczególnych podmiotów mieli okazję zaadresować wszystkie problematyczne kwestie i wspólnie wypracować adekwatne i satysfakcjonujące ich rozwiązania. Model wykorzystuje najlepsze praktyki, sprawdzone już w innych sektorach, oraz uwzględnia specyfikę prawną i organizacyjną zrzeszonych podmiotów.

Naszym celem było wsparcie transformacji cyfrowej funduszy inwestycyjnych, które ze względu na surowe wymogi prawne i wyjątkowość branży są uznawane za wysoce wrażliwe i wymagające szczególnej uwagi – podkreśla Piotr Kochański, Partner Zarządzający i szef Praktyki Technologii w Kochański & Partners.

Dzięki Modelowi fundusze mogą dziś skuteczniej i bardziej efektywnie odpowiadać na wymogi związane z wdrożeniem usług chmury obliczeniowej i robić to w jednolitym, wspólnym dla wszystkich i zrozumiałym standardzie, a jednocześnie gwarantować swoim klientom najwyższy poziom cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji – dodaje Piotr Kochański.

Jednym z powodów, dla których jesteśmy tak chętnie wybieranym partnerem projektów technologicznych jest nasze szerokie doświadczenie i praktyczny know-how w zakresie tworzenia norm prawnych dla silnie uregulowanych sektorów.

Jesteśmy m. in. członkiem grup roboczych przy Związku Banków Polskich, gdzie współtworzyliśmy  Standard PolishCloud 1.0 i 2.0. Tego rodzaju zaangażowanie pozwala nam być w centrum najważniejszych procesów związanych z cyfryzacją, co daje zarówno wiedzę, jak i kontakty, dzięki którym pomagamy klientom w każdej kwestii związanej z transformacją technologiczną i innowacjami.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami


Zapraszamy do kontaktu:

Piotr Kochański

Piotr Kochański

Adwokat, Partner Zarządzający

+48 602 218 217

p.kochanski@kochanski.pl