Zaznacz stronę

Kredyty frankowe

kredyty frankowe

W sprawach kredytów frankowych w dalszym ciągu występuje wiele zagadnień, co do których nie wypowiedziały się ani sądy krajowe, ani Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Dotyczy to wyjaśnienia ewentualnych rozbieżności w orzecznictwie Trybunału co do tego, które zabiegi interpretacyjne stanowią dopuszczalną wykładnię umowy kredytowej.

Kwestia kredytów frankowych wiąże się z dużą niepewnością dla wszystkich zaangażowanych stron. Potencjalne unieważnienie wielu umów w wyniku postępowań sądowych niosłoby za sobą wysokie ryzyko finansowe, dlatego konieczne jest probiznesowe podejście do kwestii prawnych.

Nasz zespół prawników procesowych posiada szerokie doświadczenie w reprezentacji podmiotów z sektora bankowego. Naszym kluczowym obszarem specjalizacji są spory sądowe dotyczące roszczeń wynikających z umów kredytowych i pożyczek udzielanych w obcej walucie, ze szczególnym uwzględnieniem franka szwajcarskiego.

Świadczymy usługi na rzecz banków zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Reprezentowaliśmy przed sądem największy bank krajowy oraz uczestniczyliśmy w opracowywaniu i wdrażaniu jego strategii procesowej. Przygotowaliśmy również strategię biznesową dla jednego z czołowych banków komercyjnych w zakresie świadczeń wyrównawczych.

 

Doradzamy bankom i reprezentujemy je w postępowaniach sądowych dotyczących kredytów i pożyczek indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego. Nasze działania obejmują opracowanie strategii procesowych oraz reprezentację przed sądami wszystkich instancji.

Zapewniamy także bieżące doradztwo w toku innych postępowań związanych z kredytami frankowymi.  Reprezentujemy banki w postępowaniach reklamacyjnych składanych przez klientów w zakresie umów kredytowych, a także w postępowaniach sądowych, których przedmiotem jest zwrot zaciągniętego kredytu, pożyczki w wyniku zaprzestania spłaty poszczególnych rat.

Uczestniczymy w opracowaniu strategii procesowej w zakresie roszczeń wynikających z umów kredytowych i pożyczek udzielanych w walucie obcej.

Wspieramy banki zarówno na etapie przedsądowym, negocjacji ugodowych, jak i w toku prowadzonych spraw sądowych. Dzięki dobrze dobranej strategii i konsekwencji w jej wdrażaniu, z licznymi sukcesami reprezentujemy klientów we wszystkich sprawach spornych.

Audyt wzorców umownych

Aby zagwarantować jak najwyższy stopień ochrony banku, analizujemy stosowane wzorce umowne pod kątem ich zgodności z prawem i aktualną linią orzeczniczą. Pomagamy zapobiec uznaniu aktualnie zawieranych umów za nieważne w przyszłości. Dodatkowo, sprawdzamy, które ze stosowanych przez banki postanowień umownych mogą powodować unieważnienie umów.

Ocena zasadności roszczeń

Analizujemy, które ze zgłaszanych przez kredytobiorców roszczeń mają podstawy i szansę na uwzględnienie w postępowaniu sądowym. Na tej podstawie opracowujemy najkorzystniejszy dla banku model postępowania i konsekwentnie go wdrażamy.

Negocjacje ugodowe

W przypadku kiedy bank decyduje się na prowadzenie rozmów mających na celu zawarcie ugody, zapewniamy wsparcie banku na wszystkich etapach negocjacji, poprzez opracowanie strategii, reprezentację w toku rozmów, zapewnienie obecności kompetentnego mediatora – jeżeli zachodzi taka potrzeba – aż po sądowe zatwierdzenie ugody.

Reprezentacja w sądzie

Reprezentujemy bank na wszystkich etapach postępowania sądowego, walcząc o jego jak najkorzystniejszy wynik. Opracowujemy strategię procesową w oparciu o interesy klienta i opłacalność prowadzenia postępowania w konkretnej sprawie – każdy przypadek oceniamy indywidualnie. Gwarantujemy wsparcie zarówno w zakresie przygotowania strategii, pism procesowych, jak i zastępstwa procesowego w sądzie.

PUBLIKACJE

h

Kredyty frankowe, czyli sądowe TSUEnami kosztem sektora bankowego?

h

Wyrok TSUE. Eksperci komentują, że jest za wcześnie by mówić o pełnym sukcesie frankowiczów

h

Kredyty frankowe – czy pytania prejudycjalne do TSUE rozstrzygną wątpliwości?

h

Frankowicze po wyroku unieważniającym umowę: ważne, aby zgoda kredytobiorcy była świadoma

Zapraszamy do kontaktu: