Zaznacz stronę

Dual-listing jako sposób na skutki spowolnienia i skuteczne pozyskanie kapitału

31 stycznia 2023 | Aktualności, The Right Focus, Wiedza

Dlaczego polskim firmom opłaca się szukanie kapitału na zagranicznych rynkach

Dla polskich spółek dual listing oznacza prestiż, pieniądze i możliwość międzynarodowego rozwoju. To szansa na budowanie globalnych marek i zajęcie najlepszej pozycji konkurencyjnej, ale też okazja do poprawy płynności oraz pozyskania pieniędzy na śmiałe inwestycje i konieczne akwizycje. Dla wielu firm to dzisiaj jedyna droga na przetrwanie nadchodzącego kryzysu. Droga, w którą dobrze jest zabrać sprawdzonego doradcę i doświadczonego przewodnika, a jednocześnie wytrawnego gracza, którego kontakty, relacje i know-how zagwarantują sukces całego przedsięwzięcia.

Polacy skazani na ucieczkę do przodu

Polski biznes definiuje się na nowo. I to zarówno w kontekście zagrożeń, jak i możliwości, jakie otwierają się na globalnych, zmieniających się dynamicznie rynkach. Świadomy, że rozwój jest jedynym kierunkiem ucieczki przed skutkami spowolnienia intensywnie poszukuje nowych obszarów do inwestowania i pozyskania kapitału. Szukanie i skuteczne pozyskiwanie środków na zagranicznych giełdach to jeden z najbardziej atrakcyjnych kierunków i dobra strategia na budowanie przewagi konkurencyjnej. Na przykład na giełdzie papierów wartościowych w Londynie.

London Stock Exchange – naturalny kierunek dla polskich firm

London Stock Exchange to jedna z największych, pod względem obrotów i najstarszych giełd na świecie.

Wejście spółki na LSE uatrakcyjnia jej profil. Jest lepiej postrzegana przez inwestorów i dostawców kapitału, dzięki czemu może szybciej i płynnej się rozwijać. Duże znaczenie i wpływ na wizerunek spółki notowanej w Londynie ma fakt, że giełda londyńska zapewnienia dużo większą transparentność informacyjną, niż polska. Oznacza to konieczność wypełnienia szeregu obowiązków informacyjnych i spełnienia wysokich standardów związanych z transparentnym przekazywaniem informacji. Inwestorzy mają pewność, że spółki notowane w Londynie spełniają te podwyższone standardy, czym wyprzedzają spółki obecne na innych giełdach.

Wejście na LSE może być interesujące nie tylko dla podmiotów notowanych już na GPW – w drodze dual listingu – ale również dla tych, które jeszcze nie są spółkami publicznymi, a dopiero planują przeprowadzenie Initial Public Offering (IPO) i myślą o giełdzie zagranicznej. Nie zawsze bowiem IPO na GPW w Warszawie jest dobrym rozwiązaniem, w szczególności, jeżeli polski parkiet nie zapewnia oczekiwanej wyceny i możliwości pozyskania kapitału na rodzimym rynku.

LSE to dzisiaj szansa na tańsze pieniądze i wycenę dojrzałego rynku

Warto wspomnieć, że obecna łączna kapitalizacja spółek notowanych na LSE wynosi ok. 3,7 biliona funtów brytyjskich, czyli wielokrotnie i wręcz nieporównywalnie więcej niż wycena spółek obecnych na GPW.

Niestety polska giełda nie zaspokaja potrzeb kapitałowych spółek na niej notowanych, a w każdym razie zaspokaja je w nieporównywalnie mniejszym stopniu niż giełda w Londynie.

Pozostałe korzyści, jakie może osiągnąć spółka, decydując się na IPO lub dual listing na LSE to m.in.:

  • Dostęp do znacznie większego zagranicznego kapitału i większej liczby potencjalnych inwestorów
  • Możliwość łatwiejszego pozyskiwania kapitału w drodze kolejnych emisji
  • Znacznie większa płynność akcji niż na GPW – z uwagi na dużo wyższe obroty na LSE, co zapewnienia dużo wyższe wyceny akcji notowanych na giełdzie w Londynie
  • Szansa na budowanie pozycji spółki na rynkach międzynarodowych oraz rozpoznawalności marki na świecie
  • Zaufanie inwestorów i rynku – spółki notowane na LSE zwiększają swoją wiarygodność wśród zagranicznych kontrahentów, inwestorów, banków i instytucji finansujących, przez co wzmacnia się również ich pozycja negocjacyjna
  • Możliwość lepszego porównania wyceny polskiej spółki z podobnymi zagranicznymi spółkami (peers) notowanymi na LSE – na GPW nie wszystkie sektory są popularne, a niektóre nawet tu nie występują, dlatego też często inwestorzy nie mają wiedzy i narzędzi do prawidłowej oceny danej spółki.

Dual listing z transakcją M&A w tle

Jeden z możliwych scenariuszy dual listingu polega na przejęciu przez spółkę notowaną na jednej giełdzie (np. GPW w Warszawie), spółki notowanej na giełdzie zagranicznej. Przejęciu realizowanym w formie połączenia obu podmiotów. Właściciele łączących się spółek mogą być zainteresowani utrzymaniem notowań na obu giełdach, zapewniającym większe możliwości pozyskania kapitału.

W takim przypadku przeprowadzenie transakcji M&A (przejęcie w formie wchłonięcia jednej spółki przez drugą) wymaga dodatkowej pracy pod kątem przygotowania i przeprowadzenia dual listingu.

Pierwsza historyczna transakcja na polskim rynku

Byliśmy autorem i partnerem pierwszego w historii dual listingu polskiej spółki WorkService SA. I wiemy, że kolejne dual listingi w pewnym sensie bazowały na naszych doświadczeniach.

Spółkom zainteresowanym debiutem na London Stock Exchange oferujemy nasze pełne wsparcie prawne i unikalny know-how na każdym etapie tego procesu. Począwszy od ustalenia najbardziej atrakcyjnego rynku notowań giełdowych, optymalnej struktury korporacyjnej dla spółki wchodzącej na zagraniczną giełdę, poprzez opracowanie dokumentacji prawnej, wsparcie w komunikacji z giełdą i regulatorem rynku, kończąc na szeregu innych aspektach, od których zależy sukces i powodzenie tak znaczącego przedsięwzięcia.

Masz pytania? Skontaktuj się z autorem

Paweł Mardas

Najnowsza Wiedza

Slim VAT 3.0 | Tax Focus

8 marca br. odbyło się I czytanie dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3 (druk nr 3025).

The Ideas Powered for Business SME FUND

SME Fund to projekt wspierany przez Komisję Europejską oraz Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Wnioski można składać nieprzerwanie do 8 grudnia 2023 r.

Earn-out, czyli wilk syty i owca cała

Podstawą każdej transakcji M&A jest wycena spółki. Naturalne jest, że sprzedający kieruje się założeniem, by sprzedać ją jak najdrożej, natomiast kupujący nie chce za nią przepłacić.

Zapraszamy do kontaktu: