Zaznacz stronę

Dual-listing jako sposób na skutki spowolnienia i skuteczne pozyskanie kapitału

31 stycznia 2023 | Aktualności, The Right Focus, Wiedza

Dlaczego polskim firmom opłaca się szukanie kapitału na zagranicznych rynkach

Dla polskich spółek dual listing oznacza prestiż, pieniądze i możliwość międzynarodowego rozwoju. To szansa na budowanie globalnych marek i zajęcie najlepszej pozycji konkurencyjnej, ale też okazja do poprawy płynności oraz pozyskania pieniędzy na śmiałe inwestycje i konieczne akwizycje. Dla wielu firm to dzisiaj jedyna droga na przetrwanie nadchodzącego kryzysu. Droga, w którą dobrze jest zabrać sprawdzonego doradcę i doświadczonego przewodnika, a jednocześnie wytrawnego gracza, którego kontakty, relacje i know-how zagwarantują sukces całego przedsięwzięcia.

Polacy skazani na ucieczkę do przodu

Polski biznes definiuje się na nowo. I to zarówno w kontekście zagrożeń, jak i możliwości, jakie otwierają się na globalnych, zmieniających się dynamicznie rynkach. Świadomy, że rozwój jest jedynym kierunkiem ucieczki przed skutkami spowolnienia intensywnie poszukuje nowych obszarów do inwestowania i pozyskania kapitału. Szukanie i skuteczne pozyskiwanie środków na zagranicznych giełdach to jeden z najbardziej atrakcyjnych kierunków i dobra strategia na budowanie przewagi konkurencyjnej. Na przykład na giełdzie papierów wartościowych w Londynie.

London Stock Exchange – naturalny kierunek dla polskich firm

London Stock Exchange to jedna z największych, pod względem obrotów i najstarszych giełd na świecie.

Wejście spółki na LSE uatrakcyjnia jej profil. Jest lepiej postrzegana przez inwestorów i dostawców kapitału, dzięki czemu może szybciej i płynnej się rozwijać. Duże znaczenie i wpływ na wizerunek spółki notowanej w Londynie ma fakt, że giełda londyńska zapewnienia dużo większą transparentność informacyjną, niż polska. Oznacza to konieczność wypełnienia szeregu obowiązków informacyjnych i spełnienia wysokich standardów związanych z transparentnym przekazywaniem informacji. Inwestorzy mają pewność, że spółki notowane w Londynie spełniają te podwyższone standardy, czym wyprzedzają spółki obecne na innych giełdach.

Wejście na LSE może być interesujące nie tylko dla podmiotów notowanych już na GPW – w drodze dual listingu – ale również dla tych, które jeszcze nie są spółkami publicznymi, a dopiero planują przeprowadzenie Initial Public Offering (IPO) i myślą o giełdzie zagranicznej. Nie zawsze bowiem IPO na GPW w Warszawie jest dobrym rozwiązaniem, w szczególności, jeżeli polski parkiet nie zapewnia oczekiwanej wyceny i możliwości pozyskania kapitału na rodzimym rynku.

LSE to dzisiaj szansa na tańsze pieniądze i wycenę dojrzałego rynku

Warto wspomnieć, że obecna łączna kapitalizacja spółek notowanych na LSE wynosi ok. 3,7 biliona funtów brytyjskich, czyli wielokrotnie i wręcz nieporównywalnie więcej niż wycena spółek obecnych na GPW.

Niestety polska giełda nie zaspokaja potrzeb kapitałowych spółek na niej notowanych, a w każdym razie zaspokaja je w nieporównywalnie mniejszym stopniu niż giełda w Londynie.

Pozostałe korzyści, jakie może osiągnąć spółka, decydując się na IPO lub dual listing na LSE to m.in.:

  • Dostęp do znacznie większego zagranicznego kapitału i większej liczby potencjalnych inwestorów
  • Możliwość łatwiejszego pozyskiwania kapitału w drodze kolejnych emisji
  • Znacznie większa płynność akcji niż na GPW – z uwagi na dużo wyższe obroty na LSE, co zapewnienia dużo wyższe wyceny akcji notowanych na giełdzie w Londynie
  • Szansa na budowanie pozycji spółki na rynkach międzynarodowych oraz rozpoznawalności marki na świecie
  • Zaufanie inwestorów i rynku – spółki notowane na LSE zwiększają swoją wiarygodność wśród zagranicznych kontrahentów, inwestorów, banków i instytucji finansujących, przez co wzmacnia się również ich pozycja negocjacyjna
  • Możliwość lepszego porównania wyceny polskiej spółki z podobnymi zagranicznymi spółkami (peers) notowanymi na LSE – na GPW nie wszystkie sektory są popularne, a niektóre nawet tu nie występują, dlatego też często inwestorzy nie mają wiedzy i narzędzi do prawidłowej oceny danej spółki.

Dual listing z transakcją M&A w tle

Jeden z możliwych scenariuszy dual listingu polega na przejęciu przez spółkę notowaną na jednej giełdzie (np. GPW w Warszawie), spółki notowanej na giełdzie zagranicznej. Przejęciu realizowanym w formie połączenia obu podmiotów. Właściciele łączących się spółek mogą być zainteresowani utrzymaniem notowań na obu giełdach, zapewniającym większe możliwości pozyskania kapitału.

W takim przypadku przeprowadzenie transakcji M&A (przejęcie w formie wchłonięcia jednej spółki przez drugą) wymaga dodatkowej pracy pod kątem przygotowania i przeprowadzenia dual listingu.

Pierwsza historyczna transakcja na polskim rynku

Byliśmy autorem i partnerem pierwszego w historii dual listingu polskiej spółki WorkService SA. I wiemy, że kolejne dual listingi w pewnym sensie bazowały na naszych doświadczeniach.

Spółkom zainteresowanym debiutem na London Stock Exchange oferujemy nasze pełne wsparcie prawne i unikalny know-how na każdym etapie tego procesu. Począwszy od ustalenia najbardziej atrakcyjnego rynku notowań giełdowych, optymalnej struktury korporacyjnej dla spółki wchodzącej na zagraniczną giełdę, poprzez opracowanie dokumentacji prawnej, wsparcie w komunikacji z giełdą i regulatorem rynku, kończąc na szeregu innych aspektach, od których zależy sukces i powodzenie tak znaczącego przedsięwzięcia.

Masz pytania? Skontaktuj się z autorem

Paweł Mardas

Najnowsza Wiedza

Wakacje od ZUSu

7 czerwca Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że wkrótce sporą część przedsiębiorców obejmą korzystne zmiany w zakresie opłacania składek na ZUS.

EURO 2024- święto sportu oraz zabezpieczenia praw IP UEFA

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej to nie tylko przykład znakomitej organizacji imprezy sportowej, lecz również przemyślanej i długofalowej ochrony praw własności intelektualnej organizatora. I to na wielu płaszczyznach.

Projekt ustawy o sygnalistach znów w Sejmie

23 maja Sejm przyjął projekt ustawy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia. Podsumowujemy, co zmieniło się w stosunku do poprzednich wersji, na co warto zwrócić szczególną uwagę i jakie poprawki wprowadził Senat.

Zapraszamy do kontaktu: