Zaznacz stronę

Web 3.0

Blockchain (DLT), Kryptoaktywa

Internet jest dzisiaj częścią każdego biznesu. Blockchain i technologie rozproszonego rejestru (DLT) mogą służyć jako podstawa nowej generacji Internetu – Web 3.0, która oparta będzie nie tylko o wymianę informacji oraz tworzenie treści, ale również o wymianę wartości. Sieci blockchain, jako otwarte systemy transakcyjne, otwierają drogę do budowy nowych modeli biznesowych, wykorzystujących cyfrowe aktywa, takie jak kryptowaluty lub tokeny niewymienialne (NFT).

W ślad za ewolucją technologii i nowych modeli biznesowych, podążają zmiany prawne i regulacyjne. Prawnicy z zespołu Kochański & Partners aktywnie uczestniczą w tym procesie już od 2017 r. Nasi prawnicy dostarczają analizy prawne zarówno dla start-upów, jak i klientów o długiej tradycji działalności.

Opieramy nasze podejście o multidyscyplinarny zespół specjalistów. Pomagamy na każdym etapie biznesowej podróży po świecie Web 3.0. Od weryfikacji modelu biznesowego, przez zapewnienie compliance i pomocy w uzyskaniu ochrony swoich praw, poprzez fuzje i przejęcia.

Pomysł na biznes

Potrzebuję zweryfikować, jakie skutki prawno-podatkowe mają moje plany.

Wspieramy klientów w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących modelu biznesowego poprzez analizy prawno-podatkowe w obszarach takich jak:

 • aspekty prawne wpływające na model biznesowy
 • status prawny aktywów cyfrowych
 • skutki podatkowe
 • analizy porównawcze i wybór optymalnej jurysdykcji
Struktura prawna

Chcemy zacząć działać, potrzebujemy odpowiedniej struktury prawnej.

Wspieramy klientów w budowaniu właściwej struktury prawnej, poprzez doradztwo i przeprowadzenie procesu w dowolnej jurysdykcji. Łączymy z naszym partnerami w zakresie obsługi księgowej. W szczególności wspieramy w:

 • zakładaniu spółek, fundacji
 • ład inwestorski (umowy spółek, umowy inwestycyjne)
 • transfer aktywów do zagranicznych jurysdykcji (tzw. flip)
 • zgłoszenia do właściwych organów
COMPLIANCE (RODO / CYBERBEZPIECZEŃSTWO / AML)

Aby działać zgodnie z przepisami, potrzebujemy wdrożyć odpowiednie procesy i dokumentację.

Pomagamy osiągnąć zgodność z właściwymi wymogami prawnymi. Realizujemy wdrożenia odpowiednich procedur poprzez:

 • audyty wraz z praktycznymi rekomendacjami
 • wsparcie w zaprojektowaniu procesów
 • dostarczenie właściwej dokumentacji (m.in. polityki bezpieczeństwa, polityki prywatności, polityki AML).
 • szkolenia
 • zgłoszenia do odpowiednich rejestrów i organów
ROZPOCZĘCIE SPRZEDAŻY

Jesteśmy gotowi do sprzedaży – potrzebujemy regulaminu oraz właściwych klauzul informacyjnych.

Tworzymy regulaminy stron, warunki korzystania z usług i produktów, a także przygotowujemy dostosowane do potrzeb i przepisów treści komunikatów. Doradzamy w projektowaniu właściwego customer journey, uwzględniając wymogi prawne i wygodę odbiorców (UX). Nasze podejście w tworzeniu umów zakłada zapewnienie zgodności z właściwymi przepisami, ograniczanie ryzyk prawnych związanych z regulacjami oraz zachowanie właściwego balansu.

 • regulaminy, wzory umów z partnerami
 • warunki usług SaaS
 • doradztwo w projektowaniu witryn internetowych
 • komunikaty cookies, informacje o przetwarzaniu danych osobowych ład inwestorski (umowy spółek, umowy inwestycyjne
USŁUGI FINANSOWE (FINTECH)

Jesteśmy FinTechem, chcemy rozpocząć świadczenie usług i zweryfikować, czy wymagana jest licencja.

Weryfikujemy, czy i jaka licencja jest konieczna dla świadczenia usług regulowanych (usługi płatnicze, bankowość, ubezpieczenia, obrót instrumentami finansowymi). Wspieramy w wytworzeniu dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o zezwolenie, a także w ramach samego procesu. Doradzamy przy biznesie związanym z emisją i obrotem kryptoaktywami.

 • dokumentacja wewnętrzna
 • obsługa procesu licencyjnego
 • kontakt z organami
ROZWÓJ TECHNOLOGII – UMOWY IT

Mamy przed sobą strategiczny projekt IT, potrzebujemy odpowiednich umów zabezpieczających nasze interesy.

Kompleksowo wspieramy klientów we współpracy z dostawcami rozwiązań IT (vendor management). Doradzamy na etapie formułowania zapytań ofertowych (RFP) i wyboru optymalnego modelu zakupowego. Przygotowujemy dokumentację umowną, prowadzimy negocjacje oraz bieżące wsparcie na etapie wykonywania projektu przez dostawcę IT. Kontrakty budujemy w modelu tradycyjnym (Waterfall), hybrydowym lub dostosowanym dla projektów realizowanych w metodykach zwinnych (Agile).

 • umowy wdrożenia, utrzymania i rozwoju systemów informatycznych
 • umowy na usługi chmury obliczeniowej (SaaS, PaaS, IaaS)
 • bieżące wsparcie na etapie wykonywania projektu
 • rozwiązywanie sporów IT
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (IP)

Mamy unikalne rozwiązania, chcemy je chronić.

Pomagamy chronić własność intelektualną i przemysłową poprzez zastrzeganie patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych. Przygotowujemy odpowiednie umowy oraz obsługujemy spory. Wspieramy w procesie tworzenia optymalnych, efektywnych podatkowo struktur podnoszących wartość praw własności intelektualnej.

 • zarządzanie i ochrona patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych obsługa procesu licencyjnego
 • doradztwo przy umowach i rozwiązywaniu sporów z zakresu praw autorskich
 • optymalizacja finansowa z wykorzystaniem IP
 • ochrona i doradztwo w zakresie domen
FINANSOWANIE

Chcemy dalej rozwijać projekt, potrzebujemy finansowania.

Wspieramy naszych klientów na każdym etapie procesu finansowania, w dowolnym modelu. Doradzamy przy finansowaniu w modelu VC, bankowym, crowdfundingowym, na rynkach kapitałowych oraz w ramach emisji kryptoaktywów (ITO, ICO).

Nasze doradztwo obejmuje między innymi:

 • opracowanie optymalnej struktury prawnej transakcji z uwzględnieniem aspektów podatkowych;
 • przygotowanie badania due diligence niezbędnego do uzyskania finansowania, sporządzanie i negocjowanie pełnej dokumentacji kredytowej, także w oparciu o standard LMA;
 • udzielenie wsparcia w zakresie struktur z wykorzystaniem spółek celowych, konstrukcji długu równoległego czy instytucji takich jak administrator zabezpieczeń czy monitor projektu;
 • wydawanie opinii prawnych odnoszących się do transakcji, w tym opinii typu capacity i LVB;
 • obsługa prawna kampanii crowdfundingowych (dokumenty white paper)

Aktualności