Zaznacz stronę

Ulgi podatkowe na nowe technologie i innowacje

13 września 2023 | Aktualności, Tax Focus, The Right Focus, Wiedza

Pod naporem wciąż rozwijających się technologii współczesny świat dynamicznie i nieprzerwanie ewoluuje. Rewolucje cyfrowe, sztuczna inteligencja, blockchain czy Internet to tylko niektóre z przykładów innowacji, które zmieniły życie i otoczenie człowieka w sposób, którego jeszcze kilka dekad temu nie można było sobie nawet wyobrazić. Jednakże, zwłaszcza w kontekście prawa, wraz z nowymi możliwościami powstają nowe wyzwania. Przyglądamy się więc relacji prawa podatkowego i nowych technologii, patrząc w szczególności na ulgi podatkowe dla tego obszaru. Okazuje się, że jest z czego wybierać.

Ulga B+R

Ulga B+R przysługuje podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową. Tego rodzaju działalność powinna polegać na wykorzystywaniu obecnej wiedzy do tworzenia lub ulepszenia produktów, procesów lub usług rozwojowych. Równie ważne jest, aby działania te podejmowane były w sposób systematyczny, a nie jedynie incydentalny.

Ulga B+R pozwala przedsiębiorcom odliczyć tzw. koszty kwalifikowane, które wydatkowane są na prowadzoną działalność badawczo-rozwojową. Są to m.in. wydatki na nabycie materiałów i surowców, ekspertyzy, opinie, usługi doradcze, usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej oraz koszty pracownicze.

Podatnicy podatku PIT i CIT mogą odliczyć kwotę kosztów przeznaczonych na działalność badawczo-rozwojową, która, w roku podatkowym, nie może przekroczyć kwoty uzyskanego dochodu. Na ogół Ulga B+R pozwala podatnikom odliczyć 100 proc. kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową a w przypadku wynagrodzenia pracowników odliczenie może osiągnąć nawet 200 proc. poniesionych kosztów.

IP Box

Kolejną, zasługującą na uwagę ulgą, jest Innovation Box, czyli tzw. IP Box. IP Box pozwala przedsiębiorcom na zastosowanie preferencyjnej 5 proc. stawki podatkowej w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych przez podatnika z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Aby skorzystać z IP Box, prawo własności intelektualnej powinno spełnić trzy warunki:

 • Zostać stworzone, rozwinięte lub doskonalone przez podatnika w kontekście wykonywanej przez niego działalności badawczo-rozwojowej
 • Być kwalifikowane, czyli zaliczać się do:
  • Patentu
  • Prawa ochronnego na wzór użytkowy
  • Prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
  • Dodatkowego prawa ochronnego dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin
  • Prawa z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu
  • Autorskiego prawa do programu komputerowego
 • Być objęte ochroną prawną na mocy indywidualnych przepisów zawartych w osobnych ustawach lub umowach międzynarodowych, które zostały zatwierdzone przez Rzeczpospolitą Polską, a także na mocy innych międzynarodowych porozumień, w których Unia Europejska jest jednym z uczestników.

IP Box ma zastosowanie przede wszystkim do dochodów uzyskanych z:

 • Sprzedaży kwalifikowanego IP
 • Opłat lub należności otrzymanych z tytułu umów licencyjnych dotyczących kwalifikowanego IP
 • Zysku z kwalifikowanego IP uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi

Warto wiedzieć, że od 2022 roku ulgi B+R i IP Box mogą być stosowane jednocześnie.

Ulga na robotyzację

Stosunkowo nowym udogodnieniem dla przedsiębiorców jest tzw. Ulga na robotyzację, która została wprowadzona w styczniu 2022 r. w ramach tzw. Polskiego Ładu i pozwala na inwestycje w nowy sprzęt przemysłowy.

Ulga na robotyzację umożliwia firmom dodatkowe odliczenie 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych na zakup i wdrożenie robotów przemysłowych. Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z tego świadczenia, jeśli zdecydują się na wykorzystanie robotów przemysłowych w celu usprawnienia procesów produkcyjnych.

Jako przykład kosztów, które mogą zostać odliczone w ramach wydatków na robotyzację należy wskazać wydatki na zakup nowych środków produkcji, takich jak roboty przemysłowe, czy maszyny i urządzenia peryferyjne, które są funkcjonalnie związane z robotami przemysłowymi. Odliczyć można również wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych, które są niezbędne do prawidłowego uruchomienia i używania robotów przemysłowych oraz wymienionych wcześniej środków trwałych.

Ulga na prototyp

Na uwagę zasługuje również Ulga na prototyp. W najprostszym tłumaczeniu ulga ta pozwala na wdrożenie pomysłu i przekucie go w realny produkt. Mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy, którzy są podatnikami podatku dochodowego, niezależnie czy jest to PIT czy CIT.

Obecnie, dzięki uldze dotyczącej prototypu, firma będzie mogła odliczyć dodatkowe 30 proc. swoich wydatków od podstawy opodatkowania, przy czym ulga ta nie może przekroczyć 10 proc. dochodu firmy.

Przedsiębiorstwo, które postanowi opracować prototyp, ma możliwość uwzględnienia wydatków związanych z jego produkcją, jako kosztów uzyskania przychodu. Jako przykład kosztów produkcji próbnej nowego produktu należy wskazać cenę nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji czy koszty nabycia materiałów i surowców niezbędnych do wykonania prototypu.

Podsumowanie

Przepisy zmieniają się w błyskawicznym tempie, co powoduje utrudnienie w korzystaniu ze wszystkich ulg technologicznych. Dodatkowo sprawy te komplikuje niejednolite podejście organów podatkowych. Dlatego rozważając skorzystanie z konkretnej ulgi warto gruntownie przeanalizować przepisy prawno-podatkowe i sprawdzić, czy faktycznie taka ulga nam przysługuje.

W tym zawsze chętnie pomagamy. Więc jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami

Jakub Dittmer

Jan Janukowicz


Zobacz inne publikacje Tax Focus

Najnowsza Wiedza

Wakacje od ZUSu

7 czerwca Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że wkrótce sporą część przedsiębiorców obejmą korzystne zmiany w zakresie opłacania składek na ZUS.

EURO 2024- święto sportu oraz zabezpieczenia praw IP UEFA

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej to nie tylko przykład znakomitej organizacji imprezy sportowej, lecz również przemyślanej i długofalowej ochrony praw własności intelektualnej organizatora. I to na wielu płaszczyznach.

Projekt ustawy o sygnalistach znów w Sejmie

23 maja Sejm przyjął projekt ustawy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia. Podsumowujemy, co zmieniło się w stosunku do poprzednich wersji, na co warto zwrócić szczególną uwagę i jakie poprawki wprowadził Senat.

Zapraszamy do kontaktu: