Zaznacz stronę

ESG

ESG

Environmental, Social, Governance

ESG

Zasady zrównoważonego rozwoju mają coraz większe znaczenie w działalności biznesowej przedsiębiorstw. Proces budowania wizerunku przedsiębiorstwa jako prowadzącego działalność zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju  oraz zarządzania ryzykami z tego obszaru jest istotnym elementem organizacji biznesu, który może mieć wpływ na ocenę wiarygodności i konkurencyjności przedsiębiorstwa, uzyskanie finansowania czy ocenę atrakcyjności przedsiębiorstwa na rynku pracy. Dzielenie się informacjami dotyczącymi czynników środowiskowych, społecznych oraz związanych z ładem korporacyjnym (ESG environmental, social, governance) staje się coraz częściej wymogiem, jaki muszą spełnić podmioty poszukując finansowania oraz wynika z oczekiwań sektora finansowego, który coraz większą wagę przypisuje kwestiom zrównoważonego rozwoju.

Kancelaria Kochański & Partners oferuje wsparcie firmom, dla których transparentność prowadzenia biznesu oraz odpowiednie raportowanie ESG są istotne. Posiadamy bogate doświadczenie w opracowaniu i wdrożeniu odpowiednich mechanizmów i procedur dotyczących wszelkich aspektów ESG, zarówno odnoszących się do zagadnień zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska (E), zatrudniania i tworzenia komfortowych, bezpiecznych warunków pracy (S) oraz zgodności działań przedsiębiorców z wszelkimi regulacjami prawnymi, w tym z ładem korporacyjnym (G).

Mamy istotne doświadczenie w ocenie działań, proponowaniu rozwiązań i ich wdrażaniu w kluczowym obecnie aspekcie ESG tj. przechodzeniu do gospodarki niskoemisyjnej i redukcji śladu węglowego.

Raportowanie ESG

Obecnie obowiązek raportowania zagadnień ESG obejmuje duże jednostki zainteresowania publicznego. Zgodnie z projektowaną dyrektywą CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) obowiązek ten będzie rozszerzany na kolejne podmioty, aby docelowo objąć wszystkie duże jednostki (tj. zatrudniające powyżej 250 pracowników i osiągające określone kryteria finansowe dot. sumy bilansowej lub obrotu netto) oraz spółki notowane na rynku regulowanym (z wyjątkiem mikroprzedsiębiorstw).

Oferujemy wsparcie na wszystkich etapach raportowania zagadnień ESG. Posiadamy także doświadczenie we wsparciu klientów w przygotowaniu strategii ESG wyznaczających cele przedsiębiorstwa w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Czynniki środowiskowe

Regulacje środowiskowe stają się ważnym elementem strategii przedsiębiorstwa, a szczególnie zarządzania ryzykiem w firmie. Katalog kar za tzw. non-compliance, oprócz kar finansowych, coraz częściej zawiera także odpowiedzialność osobistą (karną) członków kierownictwa przedsiębiorstwa, od której nie da się ubezpieczyć. Dodatkowo regulacje środowiskowe stają się fundamentem dla zwiększania konkurencyjności w branży i budowania społecznie odpowiedzialnego i ekologicznego wizerunku. Nasz zespół doświadczonych ekspertów z dziedziny ochrony środowiska wspiera klientów w zakresie compliance środowiskowego, opracowywania strategii środowiskowych, zielonych trendów i zielonego finansowania.

Czynniki społeczne

Nasi eksperci pomagają w opracowaniu i wdrożeniu odpowiednich mechanizmów i procedur dotyczących zatrudniania i tworzenia komfortowych, bezpiecznych warunków pracy. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie realizowania obowiązku przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji, zapobiegania korupcji czy zgłaszania innych naruszeń.

Czynniki zarządcze

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną w zakresie Corporate Governance
i Compliance. Świadczymy szeroki wachlarz usług pozwalający naszym klientom na zapewnienie zgodności ich działań z wszelkimi regulacjami prawnymi, w tym z ładem korporacyjnym, biorąc pod uwagę potrzeby biznesowe oraz otoczenie naszych klientów. Śledzimy na bieżąco prace legislacyjne i ich potencjalny wpływ na biznes naszych klientów. Posiadamy doświadczenie w działaniu na rzecz rozwoju społecznie odpowiedzialnego ładu korporacyjnego.  Wspieramy rozwój mierników wewnętrznej kultury uczciwości firmy, które brane są pod uwagę między innymi przy przydzielaniu kredytów typu ESG.

Aktualności:

Zapraszamy do kontaktu:

Wojciech Wrochna, LL.M.

Wojciech Wrochna, LL.M.

Partner, Szef Grupy Praktyk Energetyka, Infrastruktura i Środowisko

+48 734 189 743

w.wrochna@kochanski.pl

Rafał Rapala

Rafał Rapala

Radca prawny, Partner, Prawo Korporacyjne, Konflikty Właścicielskie

+48 608 444 650

r.rapala@kochanski.pl

Anna Gwiazda

Anna Gwiazda

Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Pracy

+48 660 765 903

a.gwiazda@kochanski.pl