Zaznacz stronę

Zrównoważona transformacja napędzana Dyrektywą CSRD

18 grudnia 2023 | Aktualności, The Right Focus, Wiedza

Do 2025 roku Europa ma się stać neutralna klimatycznie. Transformacja, którą przejdzie Unia Europejska, jej państwa członkowskie, a co za tym idzie przedsiębiorstwa będzie bezprecedensowa.

Rok temu w Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (dalej „Dyrektywa CSRD”). I to właśnie ona będzie jednym z driverów tych zmian. Nie uda się bowiem osiągnąć neutralnej dla klimatu gospodarki o obiegu zamkniętym bez zanieczyszczeń rozproszonych bez pełnej mobilizacji wszystkich jej sektorów. Dlatego wprowadza się nowe wymogi w zakresie zrównoważonego rozwoju, a przedsiębiorstwa w swoich raportach będą musiały uwzględnić kwestie środowiskowe i społeczne oraz prawa człowieka i ład korporacyjny.

Wymagające warunki sprawozdawczości pozafinansowej

Dyrektywa CSRD nowelizująca dyrektywę 2013/34/EU przede wszystkim wprowadza o wiele bardziej wymagające warunki sprawozdawczości niefinansowej. Jest to swego rodzaju próba ustanowienia porównywalności danych związanych ze zrównoważonym rozwojem, a nawet zrównania tego rodzaju raportowania z raportowaniem finansowym.

Wprowadzając Dyrektywę założono, że:

 • Jednostki objęte obowiązkiem raportowania mogą odnieść korzyści związane z wysokiej jakości sprawozdawczością
 • Wzrośnie liczba produktów inwestycyjnych, które służą osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju, a dobra sprawozdawczość w tym zakresie może zwiększyć dostęp jednostki do kapitału finansowego
 • Sprawozdawczość niefinansowa pomoże jednostkom w identyfikacji ich własnych ryzyk i możliwości w obszarze zrównoważonego rozwoju, a co za tym idzie w zarządzeniu nimi
 • Ustandaryzowana sprawozdawczość może poprawić dialog i komunikację między stronami, a nawet poprawić ich reputację
 • Spójna, ustandaryzowana podstawa sprawozdawczości ma zapewnić odpowiednie i wystarczające informacje zmniejszające konieczność udzielania ich ad hoc

Szacuje się, że obowiązkowe raportowanie docelowo obejmie 3,5 tys. polskich firm. W skali Unii będzie to nawet 50 tys. podmiotów. Obowiązek raportowania obejmie też jednostki spoza Unii Europejskiej, które prowadzą działalność gospodarczą na jej obszarze.

Poprzedniczka CSRD, Dyrektywa NFRD ma już zastosowanie do ponad 11 tys. dużych jednostek interesu publicznego działających w Europie. CSRD zaprojektowano tak, by stopniowo zobowiązywać podmioty do raportowania w latach 2024 – 2029.

W dużym uproszczeniu harmonogram przedstawia się następująco:

 • Za rok 2024 raport będą musiały przygotować podmioty aktualnie podlegające dyrektywie NFRD (jednostki zainteresowania publicznego, działające na szeroko pojętym rynku finansowo–ubezpieczeniowym lub spółki notowane, które spełniają 2 z 3 poniższych kryteriów:
  • Średnia liczba osób, które były zatrudnione w roku obrotowym – 500
  • Średnia suma bilansowa – 85 mln zł
  • Przychody netto ze sprzedaży 170 mln zł
 • Za rok 2025 obowiązkiem raportowania zostaną objęte pozostałe duże jednostki i jednostki będące jednostką dominującą dużej grupy kapitałowej niepodlegające dotychczas NFRD oraz spełniające 2 z 3 kryteriów:
  • Średnia liczba zatrudnionych w roku obrotowym powyżej 250
  • 85 mln suma bilansowa
  • 170 mln zł przychodów netto lub
 • Jednostki dominujące dużej grupy spełniające 2 z 3 kategorii w ujęciu skonsolidowanym:
  • średnia liczba zatrudnionych w roku obrotowym – 250
  • Suma bilansowa – 102 mln zł
  • Przychody netto ze sprzedaży – 204 mln zł
 • Za rok 2026 zaraportować będą musiały małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na giełdzie, zatrudniające powyżej 10 pracowników niebędące mikroprzedsiębiorstwami.

CSRD będzie teraz musiała zostać implementowana do polskiego prawa, państwa członkowskie mają na to 18 miesięcy czyli do 6 lipca 2024 r.

Europejskie standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju

Komisja Europejska przyjęła także delegowane rozporządzenie uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE stanowiące pierwszy zestaw ESRS czyli europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Dwanaście standardów to swoista mapa drogowa dla firm. Dwa z nich definiują zasady sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz nadrzędne wymagania dotyczące ujawniania informacji. Planowane są także sektorowe ESRS.

Bez wątpienia firmy, które wdrażają innowacyjne i zrównoważone rozwiązania, mogą zdobyć przewagę konkurencyjną i zyskać nowych klientów. Dzisiaj jednak nie jest to możliwość, ale konieczność napędzana zmianami wprowadzonymi przez CSRD.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Joanna Barbrich

Najnowsza Wiedza

Wakacje od ZUSu

7 czerwca Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że wkrótce sporą część przedsiębiorców obejmą korzystne zmiany w zakresie opłacania składek na ZUS.

EURO 2024- święto sportu oraz zabezpieczenia praw IP UEFA

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej to nie tylko przykład znakomitej organizacji imprezy sportowej, lecz również przemyślanej i długofalowej ochrony praw własności intelektualnej organizatora. I to na wielu płaszczyznach.

Projekt ustawy o sygnalistach znów w Sejmie

23 maja Sejm przyjął projekt ustawy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia. Podsumowujemy, co zmieniło się w stosunku do poprzednich wersji, na co warto zwrócić szczególną uwagę i jakie poprawki wprowadził Senat.

Zapraszamy do kontaktu:

Joanna Barbrich

Joanna Barbrich

Prawnik / Chief Sustainability Officer

+48 728 432 408

j.barbrich@kochanski.pl