Zaznacz stronę

Nowelizacja KSH

Rozwiązania

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych – przygotowanie się na nadchodzące zmiany.

Czego dotyczą nowe przepisy?

 • Prawo holdingowe
 • Uprawnienia i obowiązki członków organów spółek kapitałowych

Do jakich podmiotów są adresowane regulacje?

 • Spółki kapitałowe.
 • Grupy spółek.
 • Spółki z siedzibą za granicą posiadające w Polsce spółki zależne.
 • Inwestorzy mniejszościowi i wierzyciele spółek zależnych.
 • Członkowie organów spółek kapitałowych.

Czego dotyczy regulacja prawa grup spółek?

 • Przepisy pozwolą zbudować kwalifikowany stosunek dominacji i zależności umożliwiający większą ingerencję w zarządzanie spółkami zależnymi i realizowanie wspólnej strategii gospodarczej.

Czego dotyczą zmiany w funkcjonowaniu organów spółek?

 • Zmiany są niezależne od prawa grup spółek i obejmą zarządy i rady nadzorcze wszystkich spółek kapitałowych w Polsce. Ustawodawca nie tylko nałoży nowe obowiązki na członków organów, ale także nada im dodatkowe uprawnienia.

Jak możemy pomóc?

 • Wesprzemy w analizie zasadności wdrożenia a następnie w przygotowaniu grupy spółek do wdrożenia przepisów holdingowych:
  • identyfikacja faktyczno-prawnych uwarunkowań grupy spółek,
  • analiza dotychczasowej strategii i potrzeb grupy,
  • pomoc w zdefiniowaniu wspólnej strategii gospodarczej na bazie przepisów,
  • doradztwo przy przygotowaniu planu rozwoju spółek z grupy przy wykorzystaniu elastyczności przepisów,
  • opracowanie termsheetu wdrażania wspólnej strategii i konsultacje wewnątrz grupy spółek,
  • pomoc ustaleniu nowego corporate governance grupy: polityki wydawania poleceń i planu raportowania, zasad komunikacji między spółkami w grupie i sprawowania kontroli nad spółkami zależnymi.
 • Pomożemy zidentyfikować ryzyka i je zmitygować:
  • analiza otoczenia biznesowego grupy i dotychczasowych zobowiązań,
  • doradztwo w konsultacjach z kontrahentami,
  • pomoc w komunikacji skierowanej do z udziałowców mniejszościowych,
  • przeprowadzenie szkoleń dla członków organów z grupy w zakresie ich nowych uprawnień obowiązków,
  • doradztwo przy analizie i przygotowaniu zabezpieczenia prawnego funkcjonowania grupy od strony finansowej, prawnopodatkowej i regulacji branżowych.
 • Doradzimy przy wdrażaniu zmian:
  • pomoc przy organizacji walnych zgromadzeń lub zgromadzeń wspólników,
  • rejestracja zmian,
  • doradztwo przy zmianie dokumentów korporacyjnych,
  • bieżące doradztwo przy funkcjonowaniu spółek w grupie,
  • opiniowanie i pomoc w przygotowywaniu poleceń, raportowaniu.

Nowe przepisy to także wyzwanie dla udziałowców inwestujących w spółki z grupy. Pomożemy zabezpieczyć się przed ryzykiem utraty wartości inwestycji:

 • negocjacje umowy wspólników,
 • doradztwo przy zmianie w dokumentach korporacyjnych chroniących inwestycję,
 • reprezentacja na zgromadzeniu decydującym o wejściu do grupy,
 • realizacja roszczeń kwestionujących uchwałę o przystąpieniu spółki do grupy spółek i poszczególne czynności w ramach wydawania i wykonywania poleceń,
 • pomoc w realizacji prawa do wyjścia ze spółki,
 • doradztwo przy egzekwowaniu obowiązków informacyjnych i realizacji uprawnień dostępu do informacji,
 • realizacja roszczeń odszkodowawczych.

Pomożemy zabezpieczyć Państwa pozycję w sytuacji, kiedy Państwa kontrahent przystępuje do holdingu:

 • analiza kontraktów pod kątem spełnienia kryteriów dotrzymania ich warunków,
 • żądanie dodatkowych zabezpieczeń transakcji,
 • realizacja postanowień umowy zabezpieczających kontrahenta (kara umowna, prawo odstąpienia, wypowiedzenie umowy),
 • doradztwo w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych.

Przeprowadzimy Państwa przez regulacje dotyczące rad nadzorczych i zarządów:

 • analiza dotychczasowych regulacji wewnątrzkorporacyjnych i dostosowanie corporate governance spółki do nowych regulacji,
 • analiza potrzeb pod kątem zasadności włączenia lub wyłączenia zastosowania poszczególnych przepisów,
 • przeszkolenie członków rad nadzorczych i zarządów w zakresie nowych kompetencji i obowiązków.


Więcej informacji

 

Wypełnij poniższy formularz, aby pobrać pełny materiał:

Jak chronimy Twoją prywatność
Jako czołowa firma prawnicza w Polsce poważnie traktujemy obowiązek ochrony przekazywanych nam danych osobowych.
Dane osobowe, które zbieramy, służą do celów związanych z obsługą wyrażonego przez Ciebie zapytania.
Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, zapewniamy odpowiedni poziom ich ochrony i przechowujemy je tylko przez czas niezbędny do realizacji zapytania z uzasadnionych powodów biznesowych lub prawnych. Następnie usuwamy je w sposób bezpieczny i pewny. Aby uzyskać więcej informacji na temat danych osobowych przetwarzanych przez Kochański & Partners, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zapraszamy do kontaktu:

Rafał Rapala

Rafał Rapala

Radca prawny, Partner, Prawo Korporacyjne, Konflikty Właścicielskie

+48 608 444 650

r.rapala@kochanski.pl

Aneta Serowik

Aneta Serowik

Adwokat / Partner / Prawo Korporacyjne

+48 728 432 412

a.serowik@kochanski.pl

Aktualności