Zaznacz stronę

Banking dziś i jutro | Przegląd sektora bankowego | Marzec 2023

1 marca 2023 | Aktualności, Banking dziś i jutro, Wiedza

S&P ocenia ryzyka prawne wpływające na rentowność banków

Agencja ratingowa S&P podała, że chociaż banki korzystają z odporności polskiej gospodarki, to pomimo utrzymującej się wysokiej inflacji bazowej i spadków płac realnych, ryzyka prawne nadal będą ciążyć na rentowności sektora.

„Spodziewamy się, że koszt ryzyka sektora bankowego wzrośnie do ok. 80-90 pbs w tym roku, zwłaszcza za sprawą osłabienia jakości aktywów w kredytach konsumenckich oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Jednak odporny rynek pracy powinien zapobiec znacznemu wzrostowi strat kredytowych na nieruchomościach mieszkaniowych, a rynek mieszkaniowy prawdopodobnie uniknie nagłej istotnej korekty”.

Źródło: bank.pl

Zapaść na rynku hipotek. W zeszłym roku ich liczba spadła o połowę

Przez cały zeszły rok pogłębiała się zapaść na rynku kredytów hipotecznych, choć ostatni kwartał przyniósł symptomy stabilizacji – podał ośrodek AMRON monitorujący ten rynek. W 2022 roku banki udzieliły nieco ponad 126 tys. nowych kredytów mieszkaniowych, czyli o ponad połowę mniej niż w rekordowym 2021 roku.

Źródło: Interia.pl

„Bezpieczny kredyt 2 proc.” coraz bliżej. Jak banki będą liczyć zdolność?

Program „Bezpieczny kredyt 2 proc.” ma ruszyć w połowie roku.

Dla potencjalnych kredytobiorców kluczową kwestią będzie nie tylko spełnienie warunków wstępnych, ale także posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że banki podejdą do tej sprawy liberalnie.

W ostatnich dniach projekt ustawy wprowadzającej w życie program „Pierwsze mieszkanie” został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów.

Częścią programu jest nowy schemat dopłat do kredytów hipotecznych promowany hasłem „Bezpieczny kredyt 2 proc.”. Zakłada on dofinansowanie do spłaty rat przez 10 lat. Wsparcie ma polegać na spłacie części odsetek naliczanych przez bank. W efekcie kredytobiorca będzie obciążony ratą o wysokości podobnej jak przy oprocentowaniu na poziomie 2 proc.

Źródło: bankier.pl

Zapomnij o nagłym spadku rat. Tak przebiegać będzie wdrożenie WIRON-u w istniejących umowach

Najprawdopodobniej klienci mający złotowy kredyt mieszkaniowy o zmiennym oprocentowaniu nie będą musieli nic robić, aby w ich umowach dotychczasowy wskaźnik WIBOR został zastąpiony nowym WIRON-em.

Pozwoli na to rozporządzenie Ministra Finansów, które ma zmienić ten kluczowy wskaźnik referencyjny. W przypadku umów mających specjalną klauzulę awaryjną, będą się liczyć najpierw zapisy w niej zawarte. klienci spłacający hipoteki złotowe nie powinni oczekiwać, że ich oprocentowanie spadnie, skoro WIRON jest niższy od stawki WIBOR. Zaraz po zamianie wskaźników nie zmieni się ze względu na tzw. spread korygujący.

Źródło: businessinsider.com.pl

Pierwsza emisja obligacji opartych o WIRON w drugiej połowie roku?

Pierwszą emisję obligacji opartych na nowym wskaźniku WIRON chcielibyśmy przeprowadzić jeszcze w tym roku. Obecnie trwają prace uzgodnieniowe, bo nie chodzi tylko o samego emitenta, czyli Ministra Finansów, ale także o nabywców. W ramach grupy roboczej jesteśmy w stałym kontakcie z potencjalnymi interesariuszami procesu, głównie z dealerami skarbowych papierów wartościowych z polskiego, jak i zagranicznego sektora bankowego” – poinformował PAP wiceminister finansów Piotr Patkowski.

Źródło: bank.pl

Komentarz Związku Banków Polskich do Opinii Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-520/21

Rzecznik Generalny wskazał, że Dyrektywa 93/13 nie reguluje tego, jak powinny rozliczyć się strony umowy o kredyt indeksowany, jeśli zostanie ona uznana za nieważną. Dlatego odpowiedzi na pytanie, czy konsument może żądać od banku zwrotu kosztów korzystania z zapłaconych rat, poszukiwać należy w prawie krajowym. Jeśli prawo krajowe dopuszcza takie roszczenie konsumenta, to Dyrektywa nie stoi temu na przeszkodzie.

Źródło: zbp.pl

Polityka i Rada Polityki Pieniężnej

Ujawnione przed tygodniem wyniki głosowań w Radzie Polityki Pieniężnej pokazują, że „gołębio” nastawieni członkowie mają w RPP znaczną przewagę.

We wrześniu zagłosowali za podniesieniem stopy referencyjnej 0,25 pkt. proc., tj. do poziomu 6,75 proc. oraz równoległym podwyższeniem pozostałych stóp, ale w kolejnych miesiącach odrzucali wnioski o kolejne podwyżki stóp.

Źródło: Bank.pl

Banki obniżają oprocentowanie lokat. Pozytywny trend się odwrócił

W lutym siedem banków obniżyło oprocentowanie swoich lokat, a te, które tego nie zrobiły, pozostawiły ofertę na dotychczasowym poziomie – wynika z analizy firmy HRE Investments. To drugi miesiąc z rzędu, gdy banki zmniejszają oprocentowanie. Wcześniej przez ponad rok lokaty szły mocno w górę.

Źródło: money.pl

Bank z jednego kraju UE obsługuje połowę transakcji zagranicznych Rosji

Austriacki bank zarabia krocie na rosyjskich transakcjach, w tym prawdopodobnie na obsłudze rosyjskiej machiny wojennej. Robi to z żądzy zysku. Rosyjska filia banku zapewniła 68 proc. zysku całej grupy. Dochodzenie w sprawie działalności Raiffeisen Bank w Rosji wszczął Biały Dom.

Źródło: Rzeczpospolita

Wyzwania związane z usługami DeFi w kontekście regulacji europejskich

Rynek kryptoaktywów ma przede wszystkim charakter spekulacyjny, a jego rola dla gospodarki realnej jest minimalna. Niezależnie od takiego stanu rzeczy, na tym rynku można zaobserwować rozwój interesujących rozwiązań technologicznych służących do świadczenia usług o charakterze zbliżonym do usług finansowych.

Źródło: Forsal.pl

VAS, phygital payments, megasearch, hyperUX, invisible payments… Brzmi strasznie? Tym chcą nas uraczyć banki w 2023 r. i w kolejnych latach. Cieszyć się czy bać?

VAS, hyper-UX, phygital payments… – nie trzeba znać tych słów, ale warto się zapoznać z tym, co za nimi stoi. Oddziały bankowe stoją jak stały, infolinie działają jak działały, sprzedawcy sprzedają jak dawniej, ale sporo się dzieje w bankowych aplikacjach mobilnych. Nowe funkcje, coraz więcej możliwości, rozpychająca się biometria, nowe poziomy bezpieczeństwa. Tylko czy my tego wszystkiego potrzebujemy?

Źródło: Obiektywnieofinansach.pl

Masz pytania? Sprawdź, jak wspieramy banki i instytucje finansowe.

 


Zobacz też:
Banking dziś i jutro | Przegląd sektora bankowego | Luty 2023

Najnowsza Wiedza

Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność członka zarządu jest zagadnieniem skomplikowanym i wieloaspektowym. Warto więc przyjrzeć się bliżej tym kwestiom, zwłaszcza w świetle ostatnich zmian.

SME Fund – Tomasz Szambelan akredytowanym wykonawcą usługi IP Scan

Tomasz Szambelan został wpisany na listę akredytowanych wykonawców IP Scan prowadzoną przez Urząd Patentowy RP. Usługa IP Scan jest częścią programu dotacji na zgłaszanie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków z europejskiego funduszu dla małych i średnich przedsiębiorstw SME Fund.

Zapraszamy do kontaktu: