Zaznacz stronę

Programy motywacyjne dla pracowników i współpracowników

Rozwiązania

Programy motywacyjne stanowią dziś nowoczesną formę wynagradzania. Ich atrakcyjność przejawia się w ścisłym powiązaniu wyników pracownika z wynikami zatrudniającego go podmiotu. Efektywnie zaprojektowany program motywacyjny pozwala na realizację wzrostów wyników finansowych firmy oraz minimalizuje ryzyko utraty kluczowych pracowników.

Program motywacyjny może też stanowić istotny element budowania przywiązania pracowników do firmy, wzmacniania poczucia odpowiedzialności za jej powodzenie i określania jasnych ścieżek awansu i kariery.

Wybór kryteriów, których spełnienie decyduje o przyznaniu uczestnikom programu określonych świadczeń  powinien uwzględniać specyfikę firmy i założone cele programu. Kryteria programów motywacyjnych oparte są najczęściej o czynniki mierzalne (np. określony wynik indywidualny, wynik spółki), co nie wyłącza jednak możliwości korygowania wysokości składnika motywacyjnego na podstawie tzw. czynników miękkich (np. zaangażowania pracownika, czy jego postawy).

Wbrew powszechnym opiniom, program motywacyjny może zostać skonstruowany tak, by jego adresatami była nie tylko kadra zarządzająca i kadra menedżerska, lecz również pozostali pracownicy i współpracownicy (osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umów B2B).

Kochański & Partners wspiera firmy w tworzeniu i wdrażaniu programów motywacyjnych wszelkiego typu

Nasze doradztwo obejmuje w szczególności:

 • opracowanie najatrakcyjniejszego modelu programu motywacyjnego w zależności od potrzeb podmiotu zatrudniającego (program motywacyjny oparty na akcjach lub pochodnych instrumentach finansowych, program opcji na akcje lub opcji na udziały, program oparty na emisji warrantów subskrypcyjnych i akcji, program oparty na emisji akcji fantomowych);
 • doradztwo przy wdrażaniu wszelkiego rodzaju świadczeń pozapłacowych, w tym ocenę skutków podatkowych oraz w zakresie oskładkowania;
 • przygotowanie strategii wdrożenia programu motywacyjnego z uwzględnieniem odpowiedniego doradztwa korporacyjnego;
 • doradztwo podatkowe i ubezpieczeniowe w zakresie skutków programu motywacyjnego, w tym opodatkowania i oskładkowania świadczeń uzyskanych w ramach takiego programu;
 • ocena możliwości zastosowania preferencyjnych zasad opodatkowania programów motywacyjnych, w tym również występowanie z wnioskami o interpretacje podatkowe;
 • sporządzenie dokumentów dotyczących programu motywacyjnego (m.in. regulamin programu, umowa uczestnictwa w programie motywacyjnym, porozumienie premiowe, umowa o zakazie konkurencji);
 • wsparcie w zakresie określenia warunków programu, doboru kryteriów oraz metod weryfikacji spełnienia kryteriów programu motywacyjnego;
 • wsparcie w negocjacjach ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracowników przy wdrażaniu programu motywacyjnego;
 • audyty programów już istniejących pod kątem prawnym i podatkowym, w tym w szczególności pod kątem spełnienia warunków preferencyjnego opodatkowania, ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego.

Korzyści dla pracodawców:

 • Zmotywowany zespół pracowników i współpracowników.
 • Utrzymanie pracowników kluczowych.
 • Zmniejszenie rotacji pracowników.
 • Poprawa wyników finansowych firmy.
 • Rozwiązania bezpieczne podatkowo.

Wybrane projekty

Międzynarodowa sieć sprzedaży detalicznej
Kompleksowe doradztwo dla międzynarodowej sieci detalicznej w zakresie wejścia na polski rynek, w tym wsparcie w strukturyzacji zatrudnienia; doradztwo w wyborze form zatrudnienia, systemu premiowego i motywacyjnego dla pracowników; pomoc prawna w zakresie przejęcia grup pracowników od innego pracodawcy.

Spółka akcyjna z branży TSL
Doradztwo przy wprowadzeniu efektywnego podatkowo programu motywacyjnego dla pracowników, opartego o pochodne instrumenty finansowe, obejmujące również przygotowanie wymaganej dokumentacji w największej polskiej spółce z sektora TSL, notowanej na GPW w Warszawie.

Producent zaawansowanych technologicznie urządzeń
Doradztwo prawne przy procesie pre-IPO o wartości 18 mln PLN (negocjacje umowy inwestycyjnej, umów ograniczenia zbywalności akcji oraz umów depozytowych). Doradztwo w zakresie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych menedżerów i pracowników Spółki.

Polska spółka obuwnicza
Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie programu motywacyjnego dla członków zarządu spółki giełdowej, opartego na warrantach subskrypcyjnych i warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego. Doradztwo obejmowało przygotowanie dokumentacji związanej z wdrożeniem programu, opracowanie Regulaminu Premiowania, dokumentów korporacyjnych związanych z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych, przygotowaniem wzorcowej umowy uczestnictwa w programie motywacyjnym.

Spółka z branży reklamowej
Kompleksowe doradztwo w zakresie przygotowania i wdrożenia programu motywacyjnego dla pracowników etatowych oraz współpracowników w ramach umów B2B. Opracowanie strategii, z uwzględnieniem kryteriów programu motywacyjnego, zasad weryfikowania programu oraz rozliczania premii.


Więcej informacji

 

Wypełnij poniższy formularz, aby pobrać pełny materiał:

Programy Motywacyjne Kochański & Partners - broszura

Jak chronimy Twoją prywatność
Jako czołowa firma prawnicza w Polsce poważnie traktujemy obowiązek ochrony przekazywanych nam danych osobowych.
Dane osobowe, które zbieramy, służą do celów związanych z obsługą wyrażonego przez Ciebie zapytania.
Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, zapewniamy odpowiedni poziom ich ochrony i przechowujemy je tylko przez czas niezbędny do realizacji zapytania z uzasadnionych powodów biznesowych lub prawnych. Następnie usuwamy je w sposób bezpieczny i pewny. Aby uzyskać więcej informacji na temat danych osobowych przetwarzanych przez Kochański & Partners, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zapraszamy do kontaktu:

Anna Gwiazda

Anna Gwiazda

Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Pracy

+48 660 765 903

a.gwiazda@kochanski.pl

Aktualności