Zaznacz stronę

Globalnie

Jesteśmy niezależną, polską firmą prawniczą współpracującą z wyselekcjonowaną grupą największych i najznakomitszych zagranicznych oraz międzynarodowych kancelarii prawniczych.

Zasięg naszych partnerów biznesowych obejmuje cały świat i wszystkie jurysdykcje.

Naszą podstawową zasadą jest to, że nie współpracujemy z każdą firmą prawniczą. Wybraliśmy i przez lata nawiązywaliśmy relacje z tymi najbardziej renomowanymi i wyróżnianymi w krajach, z których pochodzą, a ponadto pracującymi na zasadach podobnych do naszych. Dzięki temu nasi Klienci mogą liczyć na równie wysoki poziom obsługi jak ten, do którego przywykli w Kochański & Partners.

Ponadto, kancelarie te zajmują czołowe pozycje w rankingach dotyczących sektorów, na których się koncentrują, a są to te same branże, w których specjalizuje się K&P. Utrzymywanie tych relacji pozwala nam pomagać Klientom w rozwijaniu działalności na rynkach międzynarodowych. Czynimy to poprzez pozyskiwanie zagranicznego finansowania, pozyskiwanie zagranicznych partnerów biznesowych, bądź poprzez przybliżanie specyfiki rynków zagranicznych.

Dzięki tym głęboko zintegrowanym relacjom nasza praca nad sprawami o zasięgu transgranicznym przebiega bardzo płynnie. Im lepiej znamy naszych partnerów i im lepiej oni znają nas, tym wyższa jest jakość naszych usług.