Zaznacz stronę
Www Pl

Przegląd sektora bankowego | Banking dziś i jutro | Grudzień 2023

Komunikat ZBP do wyroku TSUE w sprawie C-140/22

Wyrok Trybunału jest pozytywny z punktu widzenia stabilności sektora finansowego w Polsce. Trybunał nie odpowiedział na kluczowe pytanie dotyczące przedawnienia roszczeń banków. Nie wypowiedział się również od którego momentu należy liczyć przysługujące konsumentowi odsetki. Te kwestie pozostawione zostały polskiemu orzecznictwu, które dotychczas było dla banków pozytywne w zakresie braku przedawnienia ich roszczeń.

Źródło: ZBP

Co wyrok TSUE oznacza dla frankowiczów. Oto pięć rzeczy, które trzeba wiedzieć

Prawnicy reprezentujący banki twierdzą, że wyrok TSUE nie wnosi nic nowego w spory sądowe z frankowiczami. Pełnomocnicy kredytobiorców podkreślają, że orzeczenie jest przełomowe. Kto ma rację? Jak decyzja TSUE wpłynie na spory sądowe frankowiczów z bankami? Oto pięć rzeczy, które trzeba wiedzieć o orzeczeniu TSUE.

(…) Patryk Lisiecki, adwokat w kancelarii Kochański & Partnerzy, która reprezentuje banki, uważa, że tu w dalszym ciągu zastosowanie znajdzie koncepcja wprowadzona uchwałą SN. — Zgodnie z tą koncepcją bank może żądać zwrotu swojego świadczenia dopiero od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna. W praktyce oznacza to, że w zdecydowanej większości spraw dotyczących kredytów frankowych roszczenia banków nie ulegną przedawnieniu, mimo że konsument nie ma obowiązku składania oświadczenia — ocenia Patryk Lisiecki. Przekładając na prosty język, termin dla banku biegnie jednak od złożenia oświadczenia o świadomości skutków umowy.

Źródło: Business Insider

KNF analizuje projekt tzw. standardowej umowy kredytowej

„Już analizujemy ten wzorzec [standardowej umowy kredytowej], przedstawiony przez banki. Zbliża się moment, kiedy powinien się zebrać zespół roboczy, aby osiągnąć konsensus. Chodzi o pokazanie pewnego standardu” –  powiedział Jacek Jastrzębski podczas Forum Bankowości Detalicznej.

Pomysł tzw. standardowej umowy kredytowej to pomysł banków będący reakcją na podważanie przez sądy frankowych umów kredytowych. Środowisko bankowe postanowiło wypracować umowę, która zostałaby zaakceptowana przez regulatorów, co miałoby zmniejszyć prawdopodobieństwo jej podważenia.

Źródło: Bank.pl

Banki udzieliły 40,8 tys. kredytów w ramach programu „Pierwsze Mieszkanie” – ZBP

W ramach programu „Pierwsze Mieszkanie” podpisano 40.801 umów, w ciągu tygodnia ich liczba wzrosła o 3.739 – poinformowała na konferencji wiceprezes ZBP Agnieszka Wachnicka.

Źródło: PAP

Bankowcy o wakacjach kredytowych. Mają swoją propozycję

Banki podtrzymują negatywną ocenę, dotyczącą wakacji kredytowych. I to pomimo, że nowy projekt przyszłego rządu zakłada wprowadzenie kryteriów dochodowych. Zamiast tego bankowcy proponują istniejące rozwiązanie, czyli Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.

Źródło: Business Insider

Zwrot świadczenia frankowiczowi nie jest kosztem podatkowym banku

Wydatki banku związane ze skutkiem stwierdzenia nieważności umowy mogą być rozpoznawane i rozliczone tylko po stronie przychodów. Bank powinien złożyć korektę i „wyzerować” przychody zadeklarowane w latach poprzedzających unieważnienie umowy – orzekł NSA w precedensowym wyroku.

Źródło: Gazeta Prawna

Skandynawskie banki finansują OZE

European Energy zabezpieczyła nowy pięcioletni instrument finansowania zielonego portfela o wartości 150 mln euro ze skandynawskich banków SEB i DNB. Finansowanie zostanie wykorzystane na rozwój nowych projektów. W Polsce gotowe do budowy są inwestycje o mocy 76 MW.

Źródło. Eurobild

EBOR zainwestował 20 mln euro w zielone obligacje Banku Pekao

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zainwestował 20 mln euro w referencyjne uprzywilejowane zielone obligacje wyemitowane przez Bank Pekao, podał EBOR. Obligacje są denominowane w euro i notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu.

Źródło: Bank.pl

Po 2025 roku ING praktycznie przestanie kredytować klientów korzystających z węgla energetycznego

NG Bank Śląski po 2025 roku nie będzie finansować klientów, których działalność jest bezpośrednio zależna od węgla energetycznego w stopniu wyższym niż 5%. ING Bank Śląski ogłosił kierunki działania w zakresie redukcji emisji dotyczących gospodarki własnej i portfela kredytowego. Bank będzie wspierał transformację gospodarki na niskoemisyjną, biorąc pod uwagę zmiany w otoczeniu prawnym, społecznym i ekonomicznym, zapowiedziano.

Źródło: Bank.pl

Nowa strategia biznesu. Bank partnerem w zrównoważonej rewolucji

ESG. W tych trzech literach kryje się ogromna zmiana, która staje się dziś punktem centralnym dyskusji w wielu – nie tylko tych największych – firmach. Ten skrót kryje w sobie potencjał rewolucji w sposobie, w jaki przedsiębiorstwa kształtują swoją przyszłość. W całym ekosystemie ESG istotną rolę odgrywają banki, które zmieniają się zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, stając się dla swoich klientów partnerem w nowej rzeczywistości.

Źródło: Money.pl

Koniec współpracy banków centralnych Polski i Ukrainy przy zwrocie hrywny w gotówce

Narodowy Bank Ukrainy wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim zakończył projekt zwrotu hrywny w gotówce, wymienionej za granicą przez uchodźców ukraińskich. Dodano, że pomimo tego współpraca NBU z centralnym bankiem Polski „trwa i rozwija się”.

Źródło: Business Insider

Europejskie rządy wycofują się z banków

Rząd holenderski planuje sprzedać na giełdzie akcje ABN Amro Bank NV o wartości około 1 miliarda euro. W najbliższych dniach państwo obniży swoje udziały z obecnych 49,5 proc. do około 40 proc,. Sprzedażą będzie zarządzał BofA Securities, zaś Rothschild & Co będzie pełnić funkcję doradcy finansowego, pisze Witold Gadomski.

Źródło: Bank.pl

Jacek Jastrzębski ponownie szefem KNF

Jacek Jastrzębski został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na kolejną pięcioletnią kadencję na stanowisku przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Szef nadzoru to kluczowa postać dla całego rynku finansowego: banków, ubezpieczycieli, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, ale także dla giełdy – notowanych na niej firm, ich menedżerów, ale także inwestorów. Z początkiem 2024 r. Komisja Nadzoru Finansowego obejmie również pieczę nad firmami pożyczkowymi.

Źródło: Gazeta Prawna

Masz pytania? Sprawdź, jak wspieramy banki i instytucje finansowe.


Zobacz też:
Banking dziś i jutro | Przegląd sektora bankowego | Listopad 2023


Zapraszamy do kontaktu: