Zaznacz stronę

Klauzula non-solicitation w transakcjach M&A

11 października 2023 | Aktualności, The Right Focus, Wiedza

O znaczeniu ludzi i talentów w każdej organizacji wie każdy menadżer i właściciel firmy. Również w przypadku fuzji i przejęć (mergers & acquisitions) to właśnie czynnik ludzki odgrywa decydującą rolę. Jednym z głównych motywów transakcji M&A jest dążenie do osiągnięcia korzyści związanych z przejęciem biznesu. A za tym stoją zazwyczaj ludzie, którzy są gwarantem dalszego wzrostu wyników i wartości generowanych przez ten biznes.

Największą wartością w biznesie są ludzie

Wśród zagrożeń, które mogą pojawić się przy transakcji M&A wymienić należy ryzyko „wyciągnięcia” z przejmowanej spółki kluczowych pracowników i innych ważnych dla jej funkcjonowania ludzi. Ryzyko tym większe, że do zamknięcia transakcji może ostatecznie nie dojść, a niedoszły kupujący, mając dostęp do osób z kluczowego personelu sprzedawanej spółki, może próbować pozyskać ich do współpracy i tym samym skłonić do odejścia z obecnej firmy.

Sprzedający, pozostawiony z niesprzedaną spółką, z której odeszli najcenniejsi pracownicy, może więc mieć bardzo poważny problem. Zarówno z dalszym prowadzeniem biznesu, jak i pozyskaniem nowych nabywców.

Co warto wiedzieć o klauzuli non-solicitation

Sposobem na ograniczenie tego ryzyka jest tzw. klauzula non-solicitation, która stanowi, że kupujący nie może pozyskiwać pracowników i współpracowników spółki ani zachęcać ich do tego, żeby zakończyli swoją współpracę ze sprzedawaną firmą. Skuteczność takiej klauzuli wymaga odpowiedniego zapisania jej w umowie. Ważne jest również jej właściwe zabezpieczenie, na przykład w postaci kary umownej za każde naruszenie.

Klauzula non-solicitation powinna być starannie sformułowana, przy czym sposób, w jaki zostanie zapisana w umowie zależy od tego, która ze stron będzie miała większy wpływ na ostateczny kształt jej treści.

Z pespektywy sprzedającego klauzula non-solicitation powinna mieć szeroki zakres, tj. obejmować wszelkie możliwie przypadki zachęcenia pracowników i współpracowników jego spółki, aby przeszli do kupującego lub do powiązanych z nim podmiotów.

Natomiast z perspektywy kupującego ważne jest to, żeby zakaz pozyskiwania pracowników nie obejmował przypadków, w których ci ostatni sami, z własnej inicjatywy, zakończą dotychczasową współpracę ze sprzedawaną spółką, a następnie zwrócą się do kupującego o zatrudnienie lub odpowiedzą na ogólne ogłoszenie rekrutacyjne.

Klauzula non-solicitation plus klauzula non-compete

Klauzula non-solicitation może obejmować również zakaz pozyskiwania klientów, dostawców i innych kontrahentów sprzedawanej spółki lub sprzedającego. W tym zakresie wiąże się ona ściśle z klauzulą non-compete, dotyczącą zakazu działalności konkurencyjnej kupującego.

W przypadku zakazu konkurencji istotne znaczenie będzie miało staranne sformułowanie odpowiednich zapisów w umowie, jak również zabezpieczenie tego, czy będą one respektowane.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Paweł Mardas

Najnowsza Wiedza

Błąd, jako wada oświadczenia woli

Kodeks cywilny przewiduje szereg sytuacji, w których wadliwe oświadczenie woli jest nieważne lub można uchylić się od jego skutków.

Finansowanie sporów po stronie pozwanej

Finansowanie sporów przez podmioty trzecie (tzw. third party funding; TPF) od lat z powodzeniem funkcjonuje w postępowaniach arbitrażowych i sądowych. Jak pokazuje nasze doświadczenie w ostatnim czasie coraz częściej sięgają po nie także polscy przedsiębiorcy.

Stany Zjednoczone z pierwszą regulacją dotyczącą AI

Prezydent Joe Biden podpisał bowiem rozporządzenie wykonawcze w sprawie bezpiecznej i godnej zaufania sztucznej inteligencji, tym samym nakładając na sektor technologiczny z obszaru AI szereg obowiązków opartych na fundamencie przejrzystego i odpowiedzialnego rozwoju maszyn.

Zapraszamy do kontaktu: