Zaznacz stronę

Klauzula non-solicitation w transakcjach M&A

11 października 2023 | Aktualności, The Right Focus, Wiedza

O znaczeniu ludzi i talentów w każdej organizacji wie każdy menadżer i właściciel firmy. Również w przypadku fuzji i przejęć (mergers & acquisitions) to właśnie czynnik ludzki odgrywa decydującą rolę. Jednym z głównych motywów transakcji M&A jest dążenie do osiągnięcia korzyści związanych z przejęciem biznesu. A za tym stoją zazwyczaj ludzie, którzy są gwarantem dalszego wzrostu wyników i wartości generowanych przez ten biznes.

Największą wartością w biznesie są ludzie

Wśród zagrożeń, które mogą pojawić się przy transakcji M&A wymienić należy ryzyko „wyciągnięcia” z przejmowanej spółki kluczowych pracowników i innych ważnych dla jej funkcjonowania ludzi. Ryzyko tym większe, że do zamknięcia transakcji może ostatecznie nie dojść, a niedoszły kupujący, mając dostęp do osób z kluczowego personelu sprzedawanej spółki, może próbować pozyskać ich do współpracy i tym samym skłonić do odejścia z obecnej firmy.

Sprzedający, pozostawiony z niesprzedaną spółką, z której odeszli najcenniejsi pracownicy, może więc mieć bardzo poważny problem. Zarówno z dalszym prowadzeniem biznesu, jak i pozyskaniem nowych nabywców.

Co warto wiedzieć o klauzuli non-solicitation

Sposobem na ograniczenie tego ryzyka jest tzw. klauzula non-solicitation, która stanowi, że kupujący nie może pozyskiwać pracowników i współpracowników spółki ani zachęcać ich do tego, żeby zakończyli swoją współpracę ze sprzedawaną firmą. Skuteczność takiej klauzuli wymaga odpowiedniego zapisania jej w umowie. Ważne jest również jej właściwe zabezpieczenie, na przykład w postaci kary umownej za każde naruszenie.

Klauzula non-solicitation powinna być starannie sformułowana, przy czym sposób, w jaki zostanie zapisana w umowie zależy od tego, która ze stron będzie miała większy wpływ na ostateczny kształt jej treści.

Z pespektywy sprzedającego klauzula non-solicitation powinna mieć szeroki zakres, tj. obejmować wszelkie możliwie przypadki zachęcenia pracowników i współpracowników jego spółki, aby przeszli do kupującego lub do powiązanych z nim podmiotów.

Natomiast z perspektywy kupującego ważne jest to, żeby zakaz pozyskiwania pracowników nie obejmował przypadków, w których ci ostatni sami, z własnej inicjatywy, zakończą dotychczasową współpracę ze sprzedawaną spółką, a następnie zwrócą się do kupującego o zatrudnienie lub odpowiedzą na ogólne ogłoszenie rekrutacyjne.

Klauzula non-solicitation plus klauzula non-compete

Klauzula non-solicitation może obejmować również zakaz pozyskiwania klientów, dostawców i innych kontrahentów sprzedawanej spółki lub sprzedającego. W tym zakresie wiąże się ona ściśle z klauzulą non-compete, dotyczącą zakazu działalności konkurencyjnej kupującego.

W przypadku zakazu konkurencji istotne znaczenie będzie miało staranne sformułowanie odpowiednich zapisów w umowie, jak również zabezpieczenie tego, czy będą one respektowane.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Paweł Mardas

Najnowsza Wiedza

Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność członka zarządu jest zagadnieniem skomplikowanym i wieloaspektowym. Warto więc przyjrzeć się bliżej tym kwestiom, zwłaszcza w świetle ostatnich zmian.

SME Fund – Tomasz Szambelan akredytowanym wykonawcą usługi IP Scan

Tomasz Szambelan został wpisany na listę akredytowanych wykonawców IP Scan prowadzoną przez Urząd Patentowy RP. Usługa IP Scan jest częścią programu dotacji na zgłaszanie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków z europejskiego funduszu dla małych i średnich przedsiębiorstw SME Fund.

Zapraszamy do kontaktu: