Zaznacz stronę

Sztuczna Inteligencja: Światowe zaangażowanie na rzecz bezpiecznej i odpowiedzialnej innowacji

17 listopada 2023 | Aktualności, The Right Focus, Wiedza

Sztuczna inteligencja (AI) przenika każdy aspekt naszego życia – od codziennej komunikacji po globalne systemy bezpieczeństwa. Zainteresowanie największych państw zagadnieniami sztucznej inteligencji w dobie transformacji cyfrowej nie jest przypadkowe – odzwierciedla rosnącą świadomość, że AI jest nie tylko przełomem technologicznym, ale i katalizatorem zmian w wielu obszarach życia społecznego i gospodarczego. Pokazują to ostatnie wydarzenia, takie jak AI Safety Summit czy rezolucje dotyczące zaawansowanych systemów AI przyjęte przez Grupę G7 w Hiroszimie. Potwierdzeniem tego trendu są także intensywne prace nad regulacjami, m.in. nad procedowanym od dłuższego czasu AI ACT.

Światowi liderzy mówią jednym głosem o ryzyku związanym ze sztuczną inteligencją

W ostatnim czasie, Grupa G7 opublikowała dwa dokumenty mające na celu zharmonizowanie podejścia do zaawansowanych systemów AI: „Guiding Principles for Organizations Developing Advanced AI Systems” oraz „Code of Conduct for Organizations Developing Advanced AI Systems”.

Stanowisko wypracowane w ramach grupy opiera się na jedenastu fundamentalnych zasadach, które podkreślają:

  • Potrzebę identyfikacji i ograniczenia ryzyka związanego z AI
  • Transparentności słabych punktów sztucznej inteligencji
  • Raportowania incydentów
  • Inwestycji w cyberbezpieczeństwo oraz
  • Ochrony danych osobowych i praw własności intelektualnej

Z kolei na początku listopada, w Wielkiej Brytanii odbył się AI Safety Summit 2023, który zgromadził polityków, przedstawicieli wiodących firm AI, organizacji społecznych oraz badaczy z prawie 30 krajów Europy i świata.

Eksperci dyskutowali na temat zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją i sposobów, które dzięki skoordynowaniu działań na szczeblu międzynarodowym skutecznie łagodziłyby ich skutki.

Uczestnicy szczytu przyjęli również tzw. Bletchley Declaration, w której podkreśli pilną potrzebę identyfikacji oraz zarządzania zagrożeniami związanymi z AI. W dokumencie zwrócono uwagę na znaczenie bezpieczeństwa, przejrzystości, odpowiedzialności oraz ochrony prywatności w kontekście sztucznej inteligencji. Deklaracja podkreśla również konieczność międzynarodowej współpracy w celu zminimalizowania ryzyka oraz wykorzystania potencjału AI dla dobra publicznego, zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju ONZ.

Organizatorzy, którym szczególnie zależy na dalszym rozwoju globalnego dialogu i prowadzenia konkretnych prac nad bezpieczeństwem sztucznej inteligencji zapowiadają kolejne spotkania i wydarzenia poświęcone tej tematyce.

Unia Europejska zapowiada uregulowanie sztucznej inteligencji

Tymczasem w Unii Europejskiej prace nad regulacją dotyczącą AI, znaną jako AI Act, zbliżają się do krytycznego momentu.

Po ostatnich negocjacjach, które skupiły się na kwestii klasyfikacji systemów wysokiego ryzyka w AI, w grudniu planowane jest kolejne spotkanie, na którym może zapaść ostateczna decyzja dotycząca kształtu rozporządzenia.

Dyskusja ma dotyczyć m.in. wykorzystania AI przez organy ścigania, zakazanych praktyk wykorzystania sztucznej inteligencji, a także potencjalnego wpływu na podstawowe prawa człowieka i środowisko.

Kontrowersje wzbudza temat zdalnej identyfikacji biometrycznej a stanowiska poszczególnych stron negocjacji wciąż pozostają rozbieżne.

Jakie aspekty AI wymagają szczególnej uwagi

Analiza dotychczasowych prac nad AI ACT wskazuje na kilka kluczowych obszarów takich jak:

  • Odpowiedzialność za decyzje podejmowane przez systemy AI
  • Przejrzystość i wyjaśnialność algorytmów
  • Ochrona danych i prywatności

W ostatnim czasie na pierwszy plan wysuwa się jednak kwestia bezpieczeństwa, co znajduje odzwierciedlenie w rozporządzeniu wykonawczym (executive order) wydanym przez Prezydenta USA Joe Bidena.

Rozporządzenie to zakłada m.in. stworzenie nowych standardów bezpieczeństwa, które nakładają na firmy tworzące systemy AI bezwarunkowy obowiązek dzielenia się z amerykańskim rządem wynikami testów bezpieczeństwa.

Decyzje, które zapadną w najbliższych tygodniach, będą miały znaczący wpływ na globalne podejście do technologii oraz na przyszłe kierunki rozwoju AI.

Deklaracja z Bletchley, ustalenia Grupy G7 oraz rozporządzenie rządu amerykańskiego pokazują, że bezpieczeństwo jest integralną częścią procesu innowacji, a najistotniejszym aspektem, który wyłania się w toku prac i dyskusji nad sztuczną inteligencją jest potrzeba zrównoważonego podejścia do nowych technologii. Z jednej strony promującego rozwój i wdrażanie nowości, a z drugiej dbającego o bezpieczeństwo oraz jej etyczne, społeczne i prawne aspekty.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Maciej Kuranc

Najnowsza Wiedza

Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność członka zarządu jest zagadnieniem skomplikowanym i wieloaspektowym. Warto więc przyjrzeć się bliżej tym kwestiom, zwłaszcza w świetle ostatnich zmian.

SME Fund – Tomasz Szambelan akredytowanym wykonawcą usługi IP Scan

Tomasz Szambelan został wpisany na listę akredytowanych wykonawców IP Scan prowadzoną przez Urząd Patentowy RP. Usługa IP Scan jest częścią programu dotacji na zgłaszanie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków z europejskiego funduszu dla małych i średnich przedsiębiorstw SME Fund.

Zapraszamy do kontaktu:

Maciej Kuranc

Maciej Kuranc

Aplikant Radcowski / Prawnik / Praktyka NewTech / Ochrona Danych Osobowych i Cyberbezpieczeństwo

+48 22 326 9600

m.kuranc@kochanski.pl