Zaznacz stronę

Sztuczna Inteligencja: Światowe zaangażowanie na rzecz bezpiecznej i odpowiedzialnej innowacji

17 listopada 2023 | Aktualności, The Right Focus, Wiedza

Sztuczna inteligencja (AI) przenika każdy aspekt naszego życia – od codziennej komunikacji po globalne systemy bezpieczeństwa. Zainteresowanie największych państw zagadnieniami sztucznej inteligencji w dobie transformacji cyfrowej nie jest przypadkowe – odzwierciedla rosnącą świadomość, że AI jest nie tylko przełomem technologicznym, ale i katalizatorem zmian w wielu obszarach życia społecznego i gospodarczego. Pokazują to ostatnie wydarzenia, takie jak AI Safety Summit czy rezolucje dotyczące zaawansowanych systemów AI przyjęte przez Grupę G7 w Hiroszimie. Potwierdzeniem tego trendu są także intensywne prace nad regulacjami, m.in. nad procedowanym od dłuższego czasu AI ACT.

Światowi liderzy mówią jednym głosem o ryzyku związanym ze sztuczną inteligencją

W ostatnim czasie, Grupa G7 opublikowała dwa dokumenty mające na celu zharmonizowanie podejścia do zaawansowanych systemów AI: „Guiding Principles for Organizations Developing Advanced AI Systems” oraz „Code of Conduct for Organizations Developing Advanced AI Systems”.

Stanowisko wypracowane w ramach grupy opiera się na jedenastu fundamentalnych zasadach, które podkreślają:

  • Potrzebę identyfikacji i ograniczenia ryzyka związanego z AI
  • Transparentności słabych punktów sztucznej inteligencji
  • Raportowania incydentów
  • Inwestycji w cyberbezpieczeństwo oraz
  • Ochrony danych osobowych i praw własności intelektualnej

Z kolei na początku listopada, w Wielkiej Brytanii odbył się AI Safety Summit 2023, który zgromadził polityków, przedstawicieli wiodących firm AI, organizacji społecznych oraz badaczy z prawie 30 krajów Europy i świata.

Eksperci dyskutowali na temat zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją i sposobów, które dzięki skoordynowaniu działań na szczeblu międzynarodowym skutecznie łagodziłyby ich skutki.

Uczestnicy szczytu przyjęli również tzw. Bletchley Declaration, w której podkreśli pilną potrzebę identyfikacji oraz zarządzania zagrożeniami związanymi z AI. W dokumencie zwrócono uwagę na znaczenie bezpieczeństwa, przejrzystości, odpowiedzialności oraz ochrony prywatności w kontekście sztucznej inteligencji. Deklaracja podkreśla również konieczność międzynarodowej współpracy w celu zminimalizowania ryzyka oraz wykorzystania potencjału AI dla dobra publicznego, zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju ONZ.

Organizatorzy, którym szczególnie zależy na dalszym rozwoju globalnego dialogu i prowadzenia konkretnych prac nad bezpieczeństwem sztucznej inteligencji zapowiadają kolejne spotkania i wydarzenia poświęcone tej tematyce.

Unia Europejska zapowiada uregulowanie sztucznej inteligencji

Tymczasem w Unii Europejskiej prace nad regulacją dotyczącą AI, znaną jako AI Act, zbliżają się do krytycznego momentu.

Po ostatnich negocjacjach, które skupiły się na kwestii klasyfikacji systemów wysokiego ryzyka w AI, w grudniu planowane jest kolejne spotkanie, na którym może zapaść ostateczna decyzja dotycząca kształtu rozporządzenia.

Dyskusja ma dotyczyć m.in. wykorzystania AI przez organy ścigania, zakazanych praktyk wykorzystania sztucznej inteligencji, a także potencjalnego wpływu na podstawowe prawa człowieka i środowisko.

Kontrowersje wzbudza temat zdalnej identyfikacji biometrycznej a stanowiska poszczególnych stron negocjacji wciąż pozostają rozbieżne.

Jakie aspekty AI wymagają szczególnej uwagi

Analiza dotychczasowych prac nad AI ACT wskazuje na kilka kluczowych obszarów takich jak:

  • Odpowiedzialność za decyzje podejmowane przez systemy AI
  • Przejrzystość i wyjaśnialność algorytmów
  • Ochrona danych i prywatności

W ostatnim czasie na pierwszy plan wysuwa się jednak kwestia bezpieczeństwa, co znajduje odzwierciedlenie w rozporządzeniu wykonawczym (executive order) wydanym przez Prezydenta USA Joe Bidena.

Rozporządzenie to zakłada m.in. stworzenie nowych standardów bezpieczeństwa, które nakładają na firmy tworzące systemy AI bezwarunkowy obowiązek dzielenia się z amerykańskim rządem wynikami testów bezpieczeństwa.

Decyzje, które zapadną w najbliższych tygodniach, będą miały znaczący wpływ na globalne podejście do technologii oraz na przyszłe kierunki rozwoju AI.

Deklaracja z Bletchley, ustalenia Grupy G7 oraz rozporządzenie rządu amerykańskiego pokazują, że bezpieczeństwo jest integralną częścią procesu innowacji, a najistotniejszym aspektem, który wyłania się w toku prac i dyskusji nad sztuczną inteligencją jest potrzeba zrównoważonego podejścia do nowych technologii. Z jednej strony promującego rozwój i wdrażanie nowości, a z drugiej dbającego o bezpieczeństwo oraz jej etyczne, społeczne i prawne aspekty.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Maciej Kuranc

Najnowsza Wiedza

Błąd, jako wada oświadczenia woli

Kodeks cywilny przewiduje szereg sytuacji, w których wadliwe oświadczenie woli jest nieważne lub można uchylić się od jego skutków.

Finansowanie sporów po stronie pozwanej

Finansowanie sporów przez podmioty trzecie (tzw. third party funding; TPF) od lat z powodzeniem funkcjonuje w postępowaniach arbitrażowych i sądowych. Jak pokazuje nasze doświadczenie w ostatnim czasie coraz częściej sięgają po nie także polscy przedsiębiorcy.

Stany Zjednoczone z pierwszą regulacją dotyczącą AI

Prezydent Joe Biden podpisał bowiem rozporządzenie wykonawcze w sprawie bezpiecznej i godnej zaufania sztucznej inteligencji, tym samym nakładając na sektor technologiczny z obszaru AI szereg obowiązków opartych na fundamencie przejrzystego i odpowiedzialnego rozwoju maszyn.

Zapraszamy do kontaktu:

Maciej Kuranc

Maciej Kuranc

Aplikant Radcowski / Prawnik / Praktyka Nowych Technologii i Danych Osobowych

+48 22 326 9600

m.kuranc@kochanski.pl