Zaznacz stronę

Rozwiązywanie sporów IT

Rozwiązania

Projekty IT to złożone, długotrwałe przedsięwzięcia. Blisko połowę z nich, na pewnym etapie realizacji, dotyka spór, dlatego jednym z niezbędnych elementów staje się wybór mechanizmu, z którego strony będą mogły skorzystać w razie pojawienia się pomiędzy nimi sytuacji spornej.

Brak mechanizmu powoduje eskalację, a ta wiąże się z istotnym ryzykiem strat, w szczególności finansowych (koszty realizacji projektu, niedostarczenie zakładanej wartości biznesowej) oraz narażeniem reputacji organizacji. Właściwe przeprowadzenie procesów zakupowych oraz zawarcie odpowiednio skonstruowanej umowy znacząco zmniejsza ryzyko powstania konfliktu, generując w ten sposób oszczędności kosztowe i czasowe.

W przypadku, w którym dochodzi do sytuacji spornej, podjęcie odpowiednich środków przedsądowych i sądowych pomaga zredukować ponoszone straty i osiągnąć pierwotnie zakładane cele biznesowe tak daleko, jak to możliwe.

Jak możemy Państwu pomóc?

Oferujemy rozwiązania, które pomogą uniknąć sporu lub zminimalizować jego negatywne skutki:

 • Doradzamy w jaki sposób uniknąć wzrostu kosztów całego projektu.
 • Analizujemy i opiniujemy kontrakty pod kątem wyeliminowania braku możliwości ich unieważnienia czy rozwiązania.
 • Zabezpieczamy strony projektu IT w przypadku, gdy np. podmiot trzeci może mieć awarię systemu lub zacznie korzystać z błędnych danych lub przestać istnieć dbając o wyeliminowanie ryzyka niewykonania projektu lub jego wadliwości.
 • Dbamy o autonomiczność każdego etapu projektu IT względem umowy głównej, zabezpieczając jego wykonanie pomimo, że istnieje spór co do umowy głównej, a już tym bardziej wtedy, kiedy jej nieważność zostanie stwierdzona wyrokiem sądowym lub decyzją innego kompetentnego organu.
 • Zabezpieczamy strony projektu w zakresie odpowiedzialności stron kontraktu IT w przypadku ataków hackerskich, błędów w kodach.
 • Zabezpieczamy strony projektu w zakresie odpowiedzialności w przypadku, gdy działanie projektu zostało zakłócone w wyniku ingerencji osób trzecich.
 • Zabezpieczymy materiał dowodowy na wypadek sporu z uwagi na trudności dowodowe w ustaleniu, kto jest odpowiedzialny za straty spowodowane przez błędy w systemie operacyjnym czy też wadliwy kod.
 • Dbamy o kwestie związane z koniecznością zebrania dowodów z pracy oprogramowań i/lub sprzętu, które objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa i których ujawnienie może nieść za sobą negatywne konsekwencje dla strony postępowania.
 • Udzielamy rekomendacji w zakresie wyboru najkorzystniejszej jurysdykcji lub prawa właściwego.
 • Zabezpieczymy realizację projektu na czas trwania sporu.
 • Opracujemy exit plany na wszelkie scenariusze procesowe.
 • Poprowadzimy spór w sposób najbardziej optymalny z punktu widzenia klienta.


Więcej informacji

 

Wypełnij poniższy formularz, aby pobrać pełny materiał:

Jak chronimy Twoją prywatność
Jako czołowa firma prawnicza w Polsce poważnie traktujemy obowiązek ochrony przekazywanych nam danych osobowych.
Dane osobowe, które zbieramy, służą do celów związanych z obsługą wyrażonego przez Ciebie zapytania.
Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, zapewniamy odpowiedni poziom ich ochrony i przechowujemy je tylko przez czas niezbędny do realizacji zapytania z uzasadnionych powodów biznesowych lub prawnych. Następnie usuwamy je w sposób bezpieczny i pewny. Aby uzyskać więcej informacji na temat danych osobowych przetwarzanych przez Kochański & Partners, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zapraszamy do kontaktu:

Piotr Kochański

Piotr Kochański

Adwokat, Partner Zarządzający

+48 602 218 217

p.kochanski@kochanski.pl

Mateusz Ostrowski

Mateusz Ostrowski

Adwokat / Partner / Szef Praktyki Mediów i Prawa Prasowego

+48 606 385 813

m.ostrowski@kochanski.pl

Aktualności