Zaznacz stronę

Prawo Konkurencji i Antymonopolowe

Aktywność Komisji Europejskiej oraz krajowych organów ochrony konkurencji, takich jak Prezes UOKiK, powodują, że znaczna część projektów biznesowych wymaga oceny w kontekście przepisów dotyczących zapobiegania praktykom ograniczającym konkurencję, kontroli koncentracji oraz zapobiegania praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów.

Zespół naszych specjalistów, łącząc swoje doświadczenie prawnicze, znajomość specyfiki kluczowych sektorów biznesu oraz wiedzę na temat aktualnej polityki organów ochrony konkurencji, zapewnia klientom doradztwo oraz pełną reprezentację w postępowaniach przed tymi organami oraz w postępowaniach sądowych

Usługi

Kontrola Koncentracji

Zespół prawników Kochański & Partners świadczy usługi prawne dla Klientów przy transakcjach fuzji i przejęć. Dokonujemy kompleksowej oceny dotyczącej zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) lub Komisji Europejskiej, doradzamy w zakresie wyboru optymalnej formy koncentracji, przygotowujemy wniosek, kompletujemy niezbędne informacje i reprezentujemy Klienta w postępowaniach koncentracyjnych. Świadczymy także pomoc prawną w przypadku niedokonania obowiązkowego zgłoszenia zamiaru koncentracji.

czytaj więcej

Ochrona Praw Konsumentów

Znajomość i przestrzeganie regulacji z zakresu prawa konsumenckiego są nieodzowne we współczesnej praktyce gospodarczej. Naruszenie obowiązków wynikających z tych regulacji stwarza ryzyko postawienia zarzutu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W przypadku, gdy naruszenie zostanie wykryte, przedsiębiorca może oczekiwać surowych sankcji administracyjnych, a nawet konieczności zapłaty odszkodowania.

czytaj więcej

Postępowania z Zakresu Prawa Konkurencji

Kochański & Partners ma duże doświadczenie w reprezentowaniu Klientów na wszystkich etapach postępowań prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Komisję Europejską, a także w zakresie uzyskania odszkodowania od konkurentów lub kontrahentów w ramach tzw. prywatnoprawnego wdrażania prawa ochrony konkurencji.

czytaj więcej

Praktyki Ograniczające Konkurencję

Kooperacja pomiędzy przedsiębiorcami jest podstawą współczesnych stosunków handlowych i zwykle wywiera pozytywny wpływ na rynek. Niektóre formy współpracy mogą jednak naruszać prawo ochrony konkurencji i w związku z tym są zakazane. Dodatkowe ograniczenia prawne w zakresie kształtowania strategii rynkowej spoczywają na przedsiębiorcach, posiadających pozycję dominującą na rynku.

czytaj więcej

Zwalczanie Nieuczciwej Konkurencji

Czynami nieuczciwej konkurencji są niektóre działania odnoszące się do konkurentów, kontrahentów lub konsumentów polegające na przykład na: ograniczaniu dostępu do rynku, ujawnianiu lub naruszaniu tajemnicy przedsiębiorstwa, stosowaniu nieuczciwej reklamy, naśladownictwie produktów, naruszaniu znaków towarowych lub podszywaniu się pod cudzą reputację. Podmioty dotknięte przez takie praktyki posiadają prawo do zgłoszenia roszczeń polegających na żądaniu zaprzestania naruszeń, publikacji przeprosin oraz zapłaty odszkodowania.

czytaj więcej

Doświadczenie

PLL LOT

Reprezentacja w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie związanej ze stosowaniem niedozwolonych klauzul umownych w regulaminie świadczenia usług przewozowych, w tym reprezentacja w negocjacjach prowadzących do wydania decyzji zobowiązującej (skutkującej brakiem wymierzenia przedsiębiorcy kary pieniężnej).

Polfa Kutno

Doradztwo z zakresu prawa konkurencji oraz reprezentacja w sporach sądowych związanych z nieuczciwą konkurencją.

BOSCH

Doradztwo w zakresie zgodności podejmowanych lub planowanych działań z wymogami prawa konsumenckiego; doradztwo w zakresie nieuczciwej konkurencji i praktyk antykonkurencyjnych; doradztwo w zakresie white-collar; doradztwo w zakresie compliance.

Nasi liderzy

Dr iur. Michał Będkowski-Kozioł, LL.M.

Dr iur. Michał Będkowski-Kozioł, LL.M.

Partner

Szef Praktyki

phone +48 22 326 9600
mobile +48 883 323 477
m.bedkowski-koziol@kochanski.pl

Monika Urban-Piotrowska

Monika Urban-Piotrowska

Starszy Prawnik

phone +48 22 326 9600
mobile +48 660 765 924
m.urban-piotrowska@kochanski.pl

Aktualności