Zaznacz stronę

Aktualności

Ile płacę ze tę spółkę, czyli parę słów o wycenach w transakcjach M&A

Money is king. Szczególnie wyraźnie widać to w przypadku transakcji fuzji i przejęć, które przeprowadza się przede wszystkim „dla pieniędzy”. W tym kontekście kluczowe znaczenie ma wycena sprzedawanej spółki, czyli sposób ustalenia ceny za jej udziały oraz ewentualna korekta dokonywana po zakupie.

Konieczność uzyskania zgody organów spółki na czynność prawną

Reprezentanci spółek muszą pamiętać, że dokonanie czynności prawnej bez wymaganej umową albo statutem zgody, skutkujące powstaniem szkody w majątku spółki, otwiera możliwość przypisania im odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do spółki.