Zaznacz stronę

Aktualności

Trudny czas kryptowalut

MiCA Pol
Rok 2022 nie jest łaskawy dla rynku kryptowalut - postępujący spadek wartości coinów, problemy giełdy FTX i załamanie zaufania powodują, że pojawiają się pytania o przyszłość krypto. Czy uregulowanie rynku kryptoaktywów może być panaceum na bolączki tego rynku?

Wszedł w życie Akt o usługach cyfrowych (DSA) nazywany „Konstytucją Internetu”

DSA Pol
Akt o usługach cyfrowych to niewątpliwie kluczowy akt prawny Unii Europejskiej w obszarze cyfrowym. Znaczenie i potencjalny wpływ Rozporządzenia DSA porównywany jest przez niektórych z RODO. O ile porównanie to pod kątem skali oddziaływania obydwu aktów prawnych wydaje się być nie do końca zasadne, o tyle DSA tak samo jak RODO znajdzie bezpośrednie zastosowanie w krajach unijnych.

Klauzula deadlock w umowach wspólników

Deadlock Pl
Nierzadko wspólnicy nie zgadzają się ze sobą co do sposobu zarządzania i kontrolowania spółki, a także kierunku i strategii. Posiadanie i prezentowanie różnych poglądów może być korzystne dla biznesu, niemniej jednak brak zgody i potencjalny impas oraz brak możliwości podejmowania decyzji (ang. deadlock) mogą być dla firmy (a w dłuższej perspektywie również i dla wspólników) bardzo szkodliwe.

Kary umowne a poprawne wypełnienie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Zamowienia Publiczne Pol
Urząd Zamówień Publicznych opublikował opinię prawną, w której przybliżył zasady prawidłowego wypełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w zakresie przesłanki wykluczenia z postępowania na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Urząd stwierdził, że wykonawca nie ma obowiązku informowania zamawiającego o każdej karze umownej naliczonej mu w przeszłości. O jakich karach wykonawca musi wspomnieć w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia, a które może pominąć?

Kłopotliwe zwolnienie z podatku u źródła | Tax Focus

61
Zwolnienie z podatku u źródła od dywidend przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT niejednokrotnie wzbudzało wiele kontrowersji wśród podatników ze względu na niespójną linię interpretacyjną stosowaną przez organy podatkowe i sądy administracyjne.

II edycja Polish Tech Pitches to Private Capital

Baner Www Do Filmików
Jeszcze więcej spółek, jeszcze więcej potencjalnych inwestorów i jeszcze więcej mocnych, merytorycznych rozmów o planach, perspektywach i potencjale polskich firm technologicznych. Za nami bardzo intensywna, II już edycja Polish Tech Pitches to Private Capital – Recognizing ESG Impact – wydarzenia, które już na stałe zagości w kalendarzu przedstawicieli londyńskich banków inwestycyjnych, funduszy private equity i venture capital.

Zdalne walne

Walne Zdalne
Pandemia COVID-19 zmieniła praktycznie każdą dziedzinę naszego życia. Nie zawsze na gorsze. W wielu przypadkach zmiany te przyjęły się na tyle dobrze, by już trwale zmienić nasze nawyki, praktyki i oczekiwania.

Kochański & Partners na międzynarodowym pasie startowym

IBA Pl
Dynamicznie i konsekwentnie rozwijamy nasz międzynarodowy potencjał i sieć partnerskich kontaktów, aktywnie działając wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego. I jesteśmy blisko tych sektorów, które w najbliższym czasie będą miały największy wpływ na światową i europejską gospodarkę.

Inwestuj i sfinansuj swoją inwestycję w Polsce i Ukrainie

15
Najbliższe lata przyniosą rewolucyjne zmiany w polskich sektorach infrastruktury i energetyki. Jednocześnie odbudowa Ukrainy – jedno z największych wyzwań finansowych dla Europy na najbliższe lata – jest również szansą na współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami polskimi, ukraińskimi i hiszpańskimi.

Nowe zasady odpowiedzialności za sztuczną inteligencję w Unii Europejskiej

34
Sztuczna inteligencja (AI) zajmuje centralne miejsce w unijnej strategii tworzenia jednolitego rynku cyfrowego. W związku z tym od kilku lat pojawia się wiele unijnych dokumentów prawnych, jak Biała Księga AI z lutego 2020 r. czy rezolucje Parlamentu UE dotyczące etyki, odpowiedzialności i praw własności intelektualnej z października 2020 r.