Zaznacz stronę

Egzekucje z fintechów

Rozwiązania

Kiedy trzeba myśleć o postępowaniu egzekucyjnym?

Z perspektywy przyszłego wierzyciela o egzekucji lub zabezpieczeniu majątku przyszłego dłużnika należy myśleć jeszcze przed złożeniem pozwu. W tym celu istotny jest monitoring majątku swojego przeciwnika. W dobie postępu technologicznego i gospodarki 4.0, poza standardowymi składnikami majątku w postaci instrumentów finansowych, pochodnych instrumentów finansowych, certyfikatów inwestycyjnych, warrantów, REITów, kwitów depozytowych, MLP (Master Limited Partner Ship) oraz Royal Trustów coraz częściej pojawiają się nowe możliwości lokowania kapitału w kryptowalutach tzw. bitcoiny oraz fintechy.

Majątek ulokowany w kryptowalutach co do zasady podlega egzekucji komorniczej, natomiast skuteczna egzekucja z majątku ulokowanego w fintechy nie jest już taka oczywista.

Cel

Z perspektywy wierzyciela: szybkie odzyskanie pieniędzy.

Z perspektywy dłużnika: gwarancja ochrony prawnej przed niekontrolowaną windykacją.

Z perspektywy fintechów i instytucji płatniczych, banków, domów maklerskich: wypośrodkowanie interesów wierzyciela i dłużnika w oparciu o zasady bezpieczeństwa compliance, AML i inne uregulowania branżowe stawiane przez UOKiK i KNF (wraz z odpowiednikami zagranicznymi).

Kiedy można skorzystać z postępowania egzekucyjnego?

Podstawą każdej egzekucji jest prawomocny wyrok z nadaną klauzulą wykonalności, ale aby egzekucja była skuteczna należy przed wniesieniem pozwu (albo wraz z pozwem) zawnioskować o udzielenie zabezpieczenia majątku także tego majątku, który jest ulokowany na zagranicznych rachunkach bankowych lub powierzonych przez usługi płatnicze typu Revolut.

Widzisz, że Twój kontrahent dąży do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, w drodze obniżenia kapitału zakładowego?

Dowiadujesz się, że Twój kontrahent lokuje swój kapitał w krypto walutach i fintechach?

Majątek Twojego kontrahenta nagle topnieje w wyniku szeregu czynności prawnych dokonanych przez niego z osobami trzecimi pośrednio lub bezpośrednio związanymi, a następnie składa on wniosek o upadłość?

Jak możemy Państwu pomóc

Nasz wyspecjalizowany zespół – we współpracy z zagranicznymi partnerami –  świadczy usługi w zakresie:

  1. Pionierskiego rozwiązania egzekucji z fintechów. Wraz z naszym partnerem zagranicznym (Pinsent Masons) ustalamy rachunki bankowe ze zgromadzonymi aktywami, następnie reprezentujemy wierzyciela w procedurze zabezpieczenia aktywów, dalej w postępowaniu zmierzającym do uzyskania europejskiego tytułu egzekucyjnego, a w konsekwencji reprezentujemy go w postępowaniu egzekucyjnym właściwym dla państwa, w którym znajduje się rachunek dłużnika np. UK jest właściwą jurysdykcją dla rachunków Revolut;
  2. Reprezentowania dłużników, wierzycieli w postępowaniach egzekucyjnych, zabezpieczających oraz w toku sporów sądowych z powództwa przeciwegzekucyjnego w tym w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym;
  3. Udziału w czynnościach egzekucyjnych w trakcie całego ich przebiegu;
  4. Reprezentacji wierzycieli lub dłużników w postępowaniu karnym związanym z ukryciem majątku przed egzekucją,
  5. Reprezentacji członków zarządu, udziałowców, akcjonariuszy w sporach cywilnych, karnych związanych z działaniem na szkodę spółki, wierzycieli, w wyniku upłynniania składników majątku.
  6. Sporządzania opinii prawnych dotyczących potencjalnej odpowiedzialności organów egzekucyjnych lub Skarbu Państwa za szkody wywołane prowadzeniem egzekucji w sposób niezgodny z przepisami.

Wybrane doświadczenie

Agent transferowy

Obrona dłużnika świadczącego usługi agenta transferowego na rzecz funduszy inwestycyjnych, banków, sektora ubezpieczeniowego i emerytalnego przez bezprawną egzekucją związaną z wykupem instrumentów finansowych.

Wierzyciel

Obrona wierzyciela przed próbą własnego wykupu akcji w celu ich umorzenia, aby ubezskutecznić egzekucje.

Wierzyciel 2

Obrona wierzyciela przed ciągiem czynności prawnych dokonywanych przez dłużnika z osobami powiązanymi pośrednio i bezpośrednio: na papierach wartościowych, instrumentach finansowych, fintechach, które miały na celu wyzbycie się majątku z którego skutecznie można przeprowadzić postępowanie egzekucyjne.

 


Więcej informacji

 

Wypełnij poniższy formularz, aby pobrać pełny materiał:

Jak chronimy Twoją prywatność
Jako czołowa firma prawnicza w Polsce poważnie traktujemy obowiązek ochrony przekazywanych nam danych osobowych.
Dane osobowe, które zbieramy, służą do celów związanych z obsługą wyrażonego przez Ciebie zapytania.
Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, zapewniamy odpowiedni poziom ich ochrony i przechowujemy je tylko przez czas niezbędny do realizacji zapytania z uzasadnionych powodów biznesowych lub prawnych. Następnie usuwamy je w sposób bezpieczny i pewny. Aby uzyskać więcej informacji na temat danych osobowych przetwarzanych przez Kochański & Partners, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zapraszamy do kontaktu:

Jan Ziomek

Jan Ziomek

Adwokat / Partner, FinTech / Praktyka Sektorowa NewTech

+48 736 429 981

j.ziomek@kochanski.pl

Mateusz Ostrowski

Mateusz Ostrowski

Adwokat / Partner / Szef Praktyki Mediów i Prawa Prasowego

+48 606 385 813

m.ostrowski@kochanski.pl

Aktualności