Zaznacz stronę
103

Podpisujemy Kartę różnorodności i konsekwentnie budujemy mocną strategię ESG

Od początku istnienia naszej firmy tworzymy otwarte, oparte na poszanowaniu różnorodnych potrzeb, indywidualnego potencjału i talentów środowisko pracy. Podpisanie Karty Różnorodności (Diversity Charter) to naturalny krok naprzód wynikający z silnego przekonania, że tylko taka filozofia pozwala budować trwałą wartość dla organizacji i przestrzeń, w której rozwijają się jej pracownicy.

Diversity Charter – nasze zobowiązanie do wspierania różnorodności

Karta Różnorodności to jeden z największych międzynarodowych projektów równościowych, realizowanych pod patronatem Komisji Europejskiej, którą w Polsce koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB).

Karta Różnorodności to nasze zobowiązania:

  • Do respektowania zakazu dyskryminacji w miejscu pracy
  • Wdrażania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności
  • Zaangażowania do nich wszystkich pracowników oraz partnerów biznesowych i społecznych
  • Raportowanie o postępach w ich wdrażaniu

Dla nas to kolejny, ważny etap we wdrażaniu polityki ESG, tym razem w zakresie różnorodności, równości i włączania, czyli tzw. DEI (Diversity, Equity and Inclusion).

„ Zawsze stawiamy na równość i różnorodność. Połowa Zarządu naszej Firmy to dzisiaj kobiety. To one zarządzają kluczowymi dla Firmy działami wspierającymi praktyki prawnicze na stanowiskach dyrektorskich. Podobną sytuację mamy wśród Partnerów i udziałowców, jedna trzecia naszych szefów praktyk to .. szefowe” – mówi Piotr Kochański, Partner Zarządzający.

„Wiemy także, że dzięki różnorodności jesteśmy rozpoznawani na arenie międzynarodowej. W ubiegłym roku do grona naszych partnerów udziałowców dołączył wybitny ukraiński prawnik dr hab. Markiyan Malskyy, który prowadzi szereg projektów naszych klientów na Ukrainie. Zatrudniamy także ukraińskich prawników i konsultantów. Inna nasza prawniczka, Parasto Yari, afgańska aktywistka i obrończyni praw człowieka, kontynuuje u nas prace w zakresie praktyki pro-bono po tym, jak Firma pomogła w osiedleniu się w Warszawie jej i jej rodzinie, która ostatnim samolotem uciekła z Kabulu. Mamy także inne podobne doświadczenia. Tworzymy zróżnicowany zespół ludzi o wysokich kompetencjach i szerokich horyzontach oraz przyjazną i inkluzywną przestrzeń, w której doceniane jest zaangażowanie każdej i każdego z nas” – podsumowuje Piotr Kochański.

We work with those who change the world for the better. We find the rules

Podpisanie Karty to jasny komunikat dla naszych partnerów biznesowych, klientów, kontrahentów oraz obecnych i przyszłych współpracowników, że chcemy nie tylko tworzyć własne, jak najlepsze środowisko pracy, ale też aktywnie działać na rzecz promowania i rozszerzania tej idei.

Realizujemy bardzo konkretne działania, które zapewniają równe szanse rozwoju i awansu. Jesteśmy dumni z sukcesów wszystkich członków naszego zespołu, ale, mając pełną świadomość zmieniających się potrzeb pracowników, nie spoczywamy na laurach” – dodaje Monika Wojciechowska, Chief Executive Officer i Chief Financial Officer.

Prowadzimy cykliczne programy których celem jest m. in. uwrażliwianie zespołu na kwestie inkluzywnego, czyli włączającego języka, szkolenia podnoszące poziom świadomości o cyberbezpieczeństwie, działaniach antykorupcyjnych, mobbingu i dyskryminacji oraz aktywnie włączamy się w inicjatywy pracownicze. Angażujemy także naszych prawników w programy mentoringowe, w tym międzynarodowy program Next Generation prowadzony przez naszych partnerów. Naszą ambicją jest promowanie postawy otwartości i tolerancji oraz zaangażowanie, zarówno nas samych, jak i naszych partnerów biznesowych, czy społecznych. Wierzymy, że z korzyścią dla nas wszystkich” – podkreśla Monika Wojciechowska.

Najważniejsze projekty Karty Różnorodności to m.in. DiversityINCheck, narzędzie do oceny stopnia dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością w organizacji, oraz Diversity@Work, projekt wspierający przeciwdziałanie dyskryminacji oraz promowanie różnorodności i równych szans w miejscu pracy.

Konsekwentnie budujemy strategię w obszarze ESG

Dołączenie do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności to kolejny krok w kierunku ESG. W grudniu 2022 roku zostaliśmy członkiem United Nations Global Compact – największej inicjatywy ONZ działającej na rzecz zrównoważonego biznesu.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami


Zapraszamy do kontaktu:

Piotr Kochański

Piotr Kochański

Adwokat, Partner Zarządzający

+48 602 218 217

p.kochanski@kochanski.pl

Monika Wojciechowska

Monika Wojciechowska

Chief Executive Officer, Chief Financial Officer

+48 883 323 472

m.wojciechowska@kochanski.pl