Zaznacz stronę

Realizujemy projekty ze wsparciem ze środków UE

Wdrożenie elektronicznego systemu wspierania usług prawniczych typu B2B

ig_nss ue_efrrKochański & Partners jest realizatorem projektu pt.: „Wdrożenie elektronicznego systemu wspierania usług prawniczych typu B2B” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, 8 Oś Priorytetowa „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”.

Realizowany projekt polega na wdrożeniu innowacyjnego, emergentnego systemu klasy B2B, wspomagającego współpracę między przedsiębiorstwami, który jest częścią naturalnej drogi rozwoju firmy Kochański & Partners, ale także jej partnerów. Wdrażany system ma na celu zautomatyzować i zintegrować szereg procesów biznesowych pomiędzy K&P, a jej partnerami. Wszystko to dzięki zastosowaniu nowych technologii i rozwiązań informatycznych, a także dzięki integracji z systemami partnerów w oparciu o centralną platformę, z wykorzystaniem EDI oraz podpisu elektronicznego. Realizacja projektu jest ukierunkowana na opracowanie i wdrożenie wysoce funkcjonalnego systemu B2B, który pozwoli na podniesienie jakości współpracy.

Okres realizacji projektu: 22.01.2013 – 21.06.2015

Koszt realizacji projektu: 3.070.850,00 PLN

Kwota dofinansowania: 1.531.775,00 PLN

Beneficjent: Kochański & Partners

Adres miejsca realizacji: Kochański & Partners, Plac Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa

Kontakt: biuro@kochanski.pl

W ramach projektu realizujemy zakupy towarów i usług zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, efektywności i przejrzystości, w oparciu o najbardziej korzystną pod względem ekonomicznym ofertę. Na naszej stronie internetowej publikujemy sukcesywnie informacje o postępowaniach ofertowych.

LINKI: Portal Unii Europejskiej: http://europa.eu/index_pl.htm

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: http://www.poig.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: http://www.mrr.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: http://www.parp.gov.pl.

„Dotacje na Innowacje”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.