Zaznacz stronę

The Ideas Powered for Business SME FUND

22 marca 2023 | Aktualności, The Right Focus, Wiedza

O tym, dlaczego ochrona własności intelektualnej i znaków towarowych to dzisiaj konieczność pisaliśmy wielokrotnie. I to zarówno w kontekście nowych technologii, jak i tradycyjnych gałęzi gospodarki.

Jednak małe i średnie przedsiębiorstwa nie zawsze dysponują odpowiednimi funduszami na zabezpieczenie swoich praw. Dlatego z pomocą przychodzą instytucje UE m.in. z programem dotacji SME Fund – przeznaczonym dla małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze ochrony praw własności intelektualnej.

SME Fund to projekt wspierany przez Komisję Europejską oraz Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Wnioski można składać nieprzerwanie do 8 grudnia 2023 r. Warto się jednak spieszyć, bo ilość środków jest ograniczona, dlatego o ich przyznaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń.

The Ideas Powered for Business SME FUND – nawet do 1000 EUR dofinansowania

W programie wystawiane są bony na częściowe pokrycie opłat na wybrane czynności.

Każde małe i średnie przedsiębiorstwo, które chce dokonać zgłoszenia znaku towarowego lub wzoru, może otrzymać zwrot kosztów w kwocie do 1000 EUR poniesionych na:

  • Opłaty pobierane przez urzędy ds. własności intelektualnej (w tym Urząd Patentowy RP i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej- EUIPO) za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, za dodatkowe klasy oraz za badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji na szczeblu unijnym i krajowym (zwrot do 75 proc.)
  • Opłaty pobierane przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za wyznaczenie i późniejszych opłat za wyznaczenie poza UE. Opłaty za wyznaczenie uiszczane w państwach członkowskich są wyłączone, podobnie jak opłaty manipulacyjne pobierane przez urząd pochodzenia (zwrot do 50 proc.).

Kto dokładnie może skorzystać z SME FUND

Fundusz SME FUND przeznaczony jest dla małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę w Unii Europejskiej. W przypadku podmiotów z Polski są to:

  • Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
  • Spółki prawa handlowego tj. spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna.

Wspomniane podmioty muszą spełniać warunek małego lub średniego przedsiębiorstwa, czyli zatrudniać mniej niż 250 pracowników oraz mieć roczny obrót do 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny do 43 mln EUR.

Procedura uzyskania i zrealizowania dotacji jest przejrzysta, a do samego wniosku należy dołączyć:

  • Wyciąg z rachunku bankowego przedsiębiorstwa
  • Zaświadczenie VAT albo zaświadczenie o posiadaniu NIP
  • Oświadczenie osób upoważnionych – jeśli wniosek składa pełnomocnik.

SME – najważniejsze informacje

Dotacje przyznawane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Nie można wnioskować o dofinansowanie na usługi, na które uzyskano wcześniej wsparcie krajowe lub unijne.

Kiedy należy składać wnioski?

Wnioski można składać od 23 stycznia 2023 r. do 8 grudnia 2023 r. Dotacje są dostępne przez cały rok, aż do momentu wykorzystania wszystkich środków.

Według danych opublikowanych przez Obserwatorium Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające prawa własności intelektualnej – takie jak patenty, wzory lub znaki towarowe – mają o 68 proc. wyższe dochody w przeliczeniu na pracownika niż te, które ich nie posiadają. Warto więc skorzystać z możliwości uzyskania ochrony, która przynosi wymierne efekty dla przedsiębiorstw.

Masz pytania? Skontaktuj się z autorem

Tomasz Szambelan

Najnowsza Wiedza

Błąd, jako wada oświadczenia woli

Kodeks cywilny przewiduje szereg sytuacji, w których wadliwe oświadczenie woli jest nieważne lub można uchylić się od jego skutków.

Finansowanie sporów po stronie pozwanej

Finansowanie sporów przez podmioty trzecie (tzw. third party funding; TPF) od lat z powodzeniem funkcjonuje w postępowaniach arbitrażowych i sądowych. Jak pokazuje nasze doświadczenie w ostatnim czasie coraz częściej sięgają po nie także polscy przedsiębiorcy.

Stany Zjednoczone z pierwszą regulacją dotyczącą AI

Prezydent Joe Biden podpisał bowiem rozporządzenie wykonawcze w sprawie bezpiecznej i godnej zaufania sztucznej inteligencji, tym samym nakładając na sektor technologiczny z obszaru AI szereg obowiązków opartych na fundamencie przejrzystego i odpowiedzialnego rozwoju maszyn.

Zapraszamy do kontaktu:

Karolina Marciniszyn

Karolina Marciniszyn

Rzecznik patentowy, Partner, Szef Praktyki Prawa Własności Intelektualnej i Przemysłowej

+48 883 323 468

k.marciniszyn@kochanski.pl