Zaznacz stronę
Www Pl

Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju – razem z UN Global Compact zmieniamy świat na lepszy

Jesteśmy nowym członkiem United Nations Global Compact, będącej częścią ONZ największej na świecie inicjatywy biznesowej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że nie tylko doradzamy i uwrażliwiamy naszych klientów na kwestie ochrony środowiska, konieczności transformacji energetycznej, praw człowieka i ładu korporacyjnego, ale też sami wdrażamy najlepsze praktyki z tego zakresu w naszej codziennej pracy.

W trosce o budowanie zróżnicowanego świata przyjaznego ludziom i środowisku

Kwestie ESG, chociaż nie były wtedy tak nazywane, były jednym z filarów naszego powstania, prawie 25 lat temu. Filozofię budowania i rozwijania naszej firmy oparliśmy bowiem o bliskie nam wartości związane z troską o ochronę środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i wysokimi standardami etycznymi.

Dzisiaj jesteśmy dojrzałą firmą prawniczą i doradczą. Mamy praktyczną wiedzę i know-how zdobyte podczas realizacji wielu pionierskich projektów z zakresu ESG oraz zespół ekspertów, prawników i menadżerów dla których reguły zrównoważonego rozwoju są fundamentem wszystkich działań.

We work with those who change the world for the better. We find the rules

Wejście w UN Global Compact to nic innego jak naturalna konsekwencja działań, które podejmujemy i zasad, na podstawie których działamy. I to zarówno wewnątrz firmy, którą oparliśmy na partnerstwie, zaufaniu i odpowiedzialności, jak i we współpracy z klientami. Dlatego mówimy <We work with those who change the world for the better. We find the rules>” – podkreśla Piotr Kochański, Partner Zarządzający.

Kwestie ESG były dla nas motywem przewodnim całego 2022 r.

Wsparcie dla Ukrainy

Najważniejszym społecznym tematem, który angażował naszą uwagę była rosyjska agresja na Ukrainę. Oprócz czysto ludzkiej pomocy, którą natychmiast zaoferowali zarówno partnerzy, jak i wszyscy pozostali pracownicy kancelarii, zadziałaliśmy systemowo powołując Ukrainian Desk i pierwszego ukraińskiego partnera oraz angażując się w inicjatywy edukacyjne i kulturalne.

Konsekwentnie realizujemy program wielokierunkowego wsparcia ukraińskich firm i instytucji, szukających swojego miejsca w nowej rzeczywistości. Budujemy kontakty biznesowe, prowadzimy bieżący monitoring realizowanych i planowanych zamówień publicznych i projektów infrastrukturalnych polegających na odbudowie zniszczonych obiektów, pomagamy w relokacji ukraińskich przedsiębiorstw i zdobywaniu kapitału niezbędnego dla przemysłowego i technologicznego rozwoju Ukrainy.

Nasze zaangażowanie jest zauważane i doceniane przez rynek

W czerwcu otrzymaliśmy specjalne wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej – za „Wsparcie dla walczącej Ukrainy”. Z kolei w październiku znaleźliśmy się w gronie finalistów prestiżowego konkursu The Lawyer European Awards w kategorii Najlepsza inicjatywa ESG (Best ESG Initiative).

Odbudowa Ukrainy będzie też jednym z przewodnich kierunków naszych działań w 2023 r.

Promujemy polskie firmy wrażliwe na kwestie ESG

Choć formalnie nie obowiązują nas przepisy dotyczące raportowania niefinansowego, czujemy potrzebę promowania i angażowania się w inicjatywy, których celem jest budowanie przyjaznego ludziom i środowisku, zróżnicowanego miejsca pracy i otoczenia biznesowego.

I nie ukrywamy, że jednym ze  źródeł inspiracji dla tych działań są nasi klienci, których innowacje technologiczne mają realny wpływ na ochronę życia i zdrowia ludzi, zachowanie bioróżnorodności czy zapobieganie zmianom klimatycznym. Jesteśmy doradcą wielu ważnych, zmieniających świat procesów i projektów i praktycznym wsparciem tych, którzy mają odwagę je wprowadzać.

Dlatego jesteśmy inicjatorem i organizatorem „Polish Tech Pitches to Private Capital” – wyjątkowego projektu, który łączy brytyjskie fundusze private equity, venture capital oraz polskich challengerów, czyli spółki technologiczne, które swoje modele biznesowe mocno opierają o kwestie ESG.

Polskie projekty coraz śmielej i pewniej wkraczają na międzynarodowe rynki. Wiele z nich osiąga sukces, bo są ambitne, konkretne i skuteczne. Ale absolutnymi liderami w swoich branżach stają się dlatego, że potrafią spojrzeć na siebie strategicznie, w perspektywie lat i ze świadomością wyzwań, jakie na nie czekają. Dlatego nie koncentrują się już tylko na wskaźnikach finansowych. Z troską myślą o środowisku i ochronie klimatu, poważnie podchodzą do kwestii etycznego i sprawiedliwego zarządzania. A my z dumą pokazujemy je na giełdzie w Londynie” – dodaje Piotr Kochański.

W obu edycjach konferencji w 2022 r. wzięło udział ponad 20 spółek z branż MedTech, FinTech, BioTech, robotics i software technology. Dzięki takim spotkaniom mają szansę na międzynarodowe finansowanie i budowanie silnej pozycji konkurencyjnej na globalnych rynkach.

Jak UN Global Compact chce zmienić świat

UN Global Compact, której działalność została zainagurowana przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofiego Anana w 2000 r., działa już w ponad 160 krajach.

To największa na świecie inicjatywa skupiająca firmy wokół kwestii ESG (z ang. Environmental, Social and Governance).

Organizacje zrzeszone w UN Global Compact tworzą strategie i prowadzą działalność uwzględniając polityki ONZ, w szczególności Cele Zrównoważonego Rozwoju i 10 Zasad United Nations Global Compact. Zasady te dotyczą czterech obszarów: prawa człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Nasze zobowiązanie

Zobowiązaliśmy się do stosowania i promowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu we wszystkich sferach naszej działalności. Dostrzegamy potrzebę zmian i podejmujemy wysiłek w kierunku bardziej zrównoważonego sposobu prowadzenia naszej Firmy. Naszym fundamentem jest kultura pracy oparta na różnorodności i inkluzywności.

Misję prowadzenia działalności w sposób zrównoważony realizujemy w naszej codziennej pracy. Jako usługodawcy chcemy dawać dobry przykład, zaś jako usługobiorcy współpracować tylko z tymi, którzy prowadzą swoją działalność w oparciu o bliskie nam wartości.

Wierzymy, że wspólnie możemy zmieniać świat na lepszy.

 


Zapraszamy do kontaktu:

Piotr Kochański

Piotr Kochański

Adwokat, Partner Zarządzający

+48 602 218 217

p.kochanski@kochanski.pl