Zaznacz stronę

Cyberbezpieczeństwo

Rozwiązania

Cyfrowy biznes stworzył nowy ekosystem, który daje przedsiębiorcom ogromne możliwości, ale jednocześnie stawia przed nimi nowe wyzwania. Kwestia cyberbezpieczeństwa stała się jednym z priorytetów Unii Europejskiej, która na inwestycje w tym obszarze planuje przeznaczyć rekordowe kwoty.

Kompleksowo wspieramy naszych klientów w zakresie bezpieczeństwa informatycznego i zarządzania ryzykiem. Nasza pomoc opiera się na sprawdzonych metodach budowania w przedsiębiorstwach takich systemów i rozwiązań, które zapewniają odporność na zagrożenia cyberataków i zwiększają bezpieczeństwo prawne członków zarządu. Proponowane przez nas rozwiązania skupiają się na trzech obszarach:

 • wzmacnianiu odporności systemów na ataki,
 • budowaniu zdolności operacyjnych wobec zagrożenia cyberatakami,
 • zabezpieczeniu ciągłości prowadzenia biznesu oraz wsparciu Klientów w budowaniu przez nich bezpiecznych cyfrowych ekosystemów i modeli współpracy z partnerami.

Proponujemy Państwu:

 • Pomoc w zaprojektowaniu i wdrożeniu procedur dotyczących cyberbezpieczeństwa w organizacji.
 • Zarządzanie ryzykiem odpowiedzialności członków zarządu w zakresie zapewnienia zabezpieczenia informatycznego przedsiębiorstwa.
 • Audyty umów z dostawcami systemów informatycznych oraz usług IT pod kątem bezpieczeństwa prawnego w przypadku tzw. incydentu bezpieczeństwa.
 • Audyty, wraz z wdrożeniem rekomendacji po-audytowych, weryfikujące postanowienia wewnętrznych polityk bezpieczeństwa, w tym polityk zakupowych produktów i usług IT.
 • Renegocjacje umów z wybranymi dostawcami systemów i usług IT w celu ograniczenia ryzyka incydentu bezpieczeństwa.
 • Opracowanie wzorów umów zawierających najlepsze praktyki kontraktowe w obszarze zabezpieczenia ryzyka prawnego związanego z incydentem bezpieczeństwa.
 • Audyt i analiza zgodności z prawem i otoczeniem regulacyjnym Państwa systemów IT pod kątem wymagań prawnych związanych z bezpieczeństwem informatycznym, w tym bezpieczeństwem przetwarzania danych.
 • Doradztwo przy wyborze ubezpieczyciela oferującego polisy na wypadek incydentu bezpieczeństwa, w tym analiza warunków ubezpieczenia oraz negocjacje z ubezpieczycielem.
 • Szkolenia z zakresu regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa informatycznego.
 • Przygotowanie planów zapewnienia ciągłości działania organizacji i zarządzanie ciągłością.
 • Wsparcie w zakresie aspektów RODO mających związek z cyberbezpieczeństwem.
 • Pomoc w procesie uzyskania certyfikacji ISO.

 

 


Więcej informacji

 

Wypełnij poniższy formularz, aby pobrać pełny materiał:

Jak chronimy Twoją prywatność
Jako czołowa firma prawnicza w Polsce poważnie traktujemy obowiązek ochrony przekazywanych nam danych osobowych.
Dane osobowe, które zbieramy, służą do celów związanych z obsługą wyrażonego przez Ciebie zapytania.
Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, zapewniamy odpowiedni poziom ich ochrony i przechowujemy je tylko przez czas niezbędny do realizacji zapytania z uzasadnionych powodów biznesowych lub prawnych. Następnie usuwamy je w sposób bezpieczny i pewny. Aby uzyskać więcej informacji na temat danych osobowych przetwarzanych przez Kochański & Partners, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Aktualności